Konferencija ‘Historic’ Better Way pozdravljena kao rodno mjesto novog integrativnog pokreta za zdravlje

Inauguralna Better Way konferencija Svjetskog vijeća za zdravlje okupila je više od 60 međunarodno priznatih govornika iz svijeta medicine, okoliša, medija, prava, aktivizma i…

Konferencija Better Way kreće naprijed nakon što mjesno vijeće ukine mjesto održavanja

Unatoč tome što Vijeće Batha i Sjeveroistočnog Somerseta (B&NES) nije ispunilo svoj ugovor sa Svjetskim vijećem za zdravlje da ugosti konferenciju od 2000 sudionika…

End of content

End of content