Światowa Rada Zdrowia (WCH), wraz ze społeczeństwem i naszymi partnerami koalicyjnymi, przedstawiła w zeszłym miesiącu swoje stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w ramach krótkiego procesu udziału społeczeństwa. Oto niektóre z nich.

Będziemy informować o kolejnych krokach zmierzających do zakwestionowania tego globalnego porozumienia w sprawie pandemii, które nada Światowej Organizacji Zdrowia niedemokratyczne prawa w stosunku do każdego kraju i jego obywateli.

W przypadku „pandemii” umowa zaproponowana przez WHO zastąpiłaby konstytucję każdego kraju. W kwietniu 2022 r. dano zaledwie pięć dni na wyrażenie opinii publicznej poprzez nadesłanie materiałów pisemnych lub wideo.

Subscribe to World Council for Health’s newsletter to get up-to-date information about this

18 kwietnia Komitet ds. Prawa i Aktywizmu WCH (LAC) zaprezentował sukces kampanii #StopTheTreaty podczas Zgromadzenia Ogólnego WCH #37.

Na poniższym filmie można wysłuchać oświadczenia Dustina Bryce’a w imieniu partnera koalicyjnego WCH – organizacji Interest of Justice (Kostaryka), oświadczenia Shabnam Palesa Mohamed w imieniu partnera koalicyjnego WCH – organizacji Transformative Health Justice (RPA) oraz oświadczenia dr Tess Lawrie ze Światowej Rady Zdrowia.

Dr Tess Lawrie, współzałożycielka i członkini komitetu sterującego Światowej Rady Zdrowia, powiedziała, że to doświadczenie „wstrząsnęło nią”.

W momencie, gdy byłem na antenie, w rozmowie brało udział 48 osób. Szesnastu z nich było pracownikami WHO. Inni reprezentowali UNAIDS, Koalicję na rzecz Innowacji w Zakresie Gotowości Epidemicznej (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations – CEPI), Program Ochrony Środowiska ONZ oraz Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN).

Powiedziałem im, że Światowa Rada Zdrowia nie uważa, aby traktat o pandemii był konieczny i nie przyniósłby korzyści mieszkańcom naszego świata. Przedstawiłem szesnaście zaleceń, wśród których znalazła się potrzeba przejrzystości, powrotu do otwartej debaty i dialogu, poszanowania naszych niezbywalnych praw człowieka i swobód obywatelskich oraz suwerenności wszystkich ludzi i narodów. Domagałem się prawa do wyboru i odmowy leczenia lub interwencji medycznych, w tym dostępu do leków o zmienionym składzie. Wezwałem także do odrzucenia masowych eksperymentów i inżynierii społecznej oraz dyskryminacji ze względu na stan zdrowia lub wybór. Zobowiązałem też WHO do promowania rekompensaty za szkody wyrządzone przez interwencje medyczne.

Powiedziałem, co mamy do powiedzenia, wiedząc, że mówię w imieniu nas wszystkich – was wszystkich.

Czy to coś zmieni? Szczerze mówiąc, nie wiem. W ciągu ostatnich dwóch dni WHO obejrzało mniej niż 100 prezentacji wideo, a być może nawet 70. Większość z nich domaga się zwiększenia liczby działań, a nie ich ograniczenia.

To jest właśnie to, z czym się zmagamy. Z tym właśnie musimy walczyć. Jeśli po przeczytaniu tego tekstu czujesz się przygnębiony lub zmartwiony, to rozumiem. Ja też tak się czułem. Musimy jednak pamiętać o naszej mocy i jak najczęściej z niej korzystać.

Dr Tess Lawrie

Strona akcji WCH była tak szeroko udostępniana, że podobno doszło do awarii strony internetowej WHO, podobnie jak naszej strony 12 kwietnia 2022 roku. W tym samym tygodniu firma Mention.com zmierzyła zasięg kampanii #StopTheTreaty do 420 milionów ludzi na Twitterze, blogach i innych kanałach.

Reprezentacja na forum WHO w sprawie traktatu pandemicznego: Pełne oświadczenie dr Tess Lawrie

Światowa Rada Zdrowia uważa, że dobre zdrowie, prawa człowieka, autonomia, suwerenność narodowa, wolność słowa i prawo do stowarzyszania się są kluczowe dla każdego porozumienia w interesie ludzi. Jednocześnie konflikty interesów, korupcja i cenzura stanowią bariery dla zaufania publicznego.

Chociaż WCH nie uważa, aby traktat pandemiczny był konieczny, ani aby przyniósł rzeczywiste korzyści ludziom naszego świata, jesteśmy świadomi, że WHO zamierza przeforsować taki traktat, i dlatego podzielamy 16 zaleceń

1. O świadomości, między innymi:
 • Otwarta debata oraz zróżnicowane punkty widzenia i opinie muszą być normalizowane
 • Powrót do tradycyjnej i naukowej definicji „pandemii” jest niezbędny
 • Podstawowym założeniem każdej umowy jest przejrzystość w zakresie modeli i testów.
 • Analiza kosztów i korzyści musi zostać upubliczniona przed wydaniem jakichkolwiek zaleceń.
2. O gotowości, m.in:
 • Wszystkie konflikty interesów muszą być niezwłocznie ujawnione opinii publicznej.
 • Dokumenty i dane istotne dla procesu podejmowania decyzji muszą zostać ujawnione
 • Otwarty i nieocenzurowany dialog musi obejmować krytycznych aktorów niepaństwowych
 • Tradycyjna i naturalna opieka zdrowotna musi być respektowana przez WHO
3. Na odpowiedź, między innymi:
 • Należy przestrzegać niezbywalnych praw człowieka i swobód obywatelskich
 • Suwerenność wszystkich ludzi i narodów musi być niezłomnie strzeżona
 • Udział społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji musi być zdecydowany i jasny
 • Należy przestrzegać prawa do wyboru i odmowy leczenia lub interwencji medycznych, w tym dostępu do leków alternatywnych.
 • Należy odrzucić dyskryminację ze względu na status medyczny lub wybór.
 • Należy odrzucić masowe eksperymenty i inżynierię społeczną
 • Stany nadzwyczajne, blokady i zezwolenia na wykorzystanie w sytuacjach nadzwyczajnych są decyzjami suwerennych powiatów, podejmowanymi w ramach procesu z udziałem społeczeństwa.
 • Należy promować naprawianie szkód wyrządzonych przez interwencje medyczne.
Na zakończenie:

Obecny, ogłoszony w ubiegłym tygodniu przez WHO proces udziału społeczeństwa nie zapewnia dostępu do informacji, prawa do podejmowania decyzji i innych filarów demokracji praw obywatelskich. Niemniej jednak wszystkie zgłoszenia stanowią teraz część publicznego rejestru, a każda ważna umowa musi zawierać warunki zgodne z prawem naturalnym, zasadami z Siracusa i przysięgą Hipokratesa.

Dziękuję.

Dr Tess Lawrie, współzałożycielka Światowej Rady Zdrowia
Członek Komitetu Sterującego WCH

Oświadczenie Shabnam Palesa Mohamed na rzecz sprawiedliwości w ochronie zdrowia, partner koalicji Światowej Rady Zdrowia

Transformative Health Justice jest organizacją non-profit działającą w RPA, zajmującą się promocją zdrowia. Działamy na rzecz bezpiecznej, skutecznej i niedrogiej opieki zdrowotnej, leków regenerowanych oraz bezpieczeństwa, skuteczności i przystępności cenowej produktów.

Naszą reprezentację podsumowujemy w 6 zwięzłych punktach:

1. Należy szanować suwerenność kontynentu afrykańskiego. Obejmuje to:
 • Medycyna naturalna i tradycyjna
 • Nasza naturalna odporność na C19
 • Nasze doświadczenie w rozwiązywaniu problemów związanych z chorobami
2. Konflikt interesów musi być zgłoszony przez WHO, jej fundatorów oraz osoby odpowiedzialne za public relations i media.

Zwłaszcza, że Afryka jest obszarem, w którym panuje duża konkurencja i korupcja ze strony Big Pharma, która w przeszłości eksperymentowała na naszych dzieciach bez świadomej zgody.

3. WHO musi nalegać, aby Big Pharma:
 • Zwolnienie wszystkich kontraktów na wtrysk C19,
 • nie mogą ukrywać danych klinicznych lub dotyczących bezpieczeństwa przed opinią publiczną, oraz
 • Odszkodowania za obrażenia spowodowane wypadkiem przy pracy i inne obrażenia związane z produktami medycznymi w okresie C19.

Ponadto WHO nie powinna przyjmować funduszy od Big Pharma, skonfliktowanych inwestorów filantropijnych i innych wpływowych podmiotów.

4. WHO musi zdecydowanie odradzać stosowanie cenzury, apartheidu medycznego lub dyskryminacji, ponieważ naruszają one prawo naturalne i konstytucje demokratyczne.

Jest to szczególnie widoczne w Republice Południowej Afryki, gdzie wcześniej ochronna konstytucja została obalona w trakcie rozdziału C19.

5. Żaden niedemokratyczny traktat nie może być uznany za prawnie wiążący przez WHO, ani też nie powinny być nakładane sankcje na żaden kraj, który zdecyduje, że nie chce przestrzegać niektórych lub wszystkich artykułów proponowanego traktatu, Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych lub jakiejkolwiek innej „umowy” dotyczącej naszego zdrowia.
6. Bez odpowiedniego procesu udziału społeczeństwa każda umowa jest niezgodna z konstytucją, bezprawna i nieważna.

Dlatego WHO jest etycznie i prawnie zobowiązana do stworzenia odpowiedniego i solidnego procesu partycypacji społecznej, który dotrze do osób ubogich, niepiśmiennych i krytycznie nastawionych do WHO.

Shabnam Palesa Mohamed
Członek Komitetu Sterującego WCH, współprzewodniczący Komisji Prawa i Aktywizmu WCH

Dustin Brice dla Interesów Sprawiedliwości, Partner Koalicji WCH

Wszystkie ograniczenia dotyczące pisania w nagłych wypadkach muszą być zgodne z warunkami określonymi w zasadach z Siracusy.

Kontrola legalności władzy w sytuacjach nadzwyczajnych przez niezależne organy obywatelskie leży w interesie publicznym, ponieważ zapobiega nierównowadze władzy.

Nie może być wiążący żaden traktat, który przyznawałby komukolwiek uprawnienia do wydawania lub egzekwowania wytycznych pandemicznych, które mesa Plant konstytucja Narodów, pisemne definicje i suwerenne prawodawstwo.

Wstępne określanie i karanie dezinformacji bez pisemnego prawa określającego dezinformację, wspieraną przez negacjonistów nauki, z zachowaniem należytego procesu, jest prawnie zabronione, a ogłoszone sytuacje kryzysowe nie stanowią wyjątku.

Prześladowanie i cenzurowanie różnorodności opinii przez Światową Organizację Zdrowia, Trusted News Initiative, podmioty prywatne lub państwo jest wyraźnie zabronione.

WHO musi natychmiast zadeklarować wszystkich corocznych fundatorów, z zachowaniem pełnej przejrzystości, i umożliwić niezależny nadzór, który będzie w stanie pośrednio usunąć wszelkie konflikty interesów.

Centralizacja krajowych danych dotyczących zdrowia, biotechnologii, sztucznej inteligencji, zaawansowanych technologii i mediów stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego, któremu należy zapobiec, aby chronić wszystkie prawa człowieka, ludzki genom i zdrowie.

WHO nie będzie wyolbrzymiać powagi diagnozy, komplikować leczenia ani sztucznie wywoływać sytuacji alarmowej w odpowiedzi na nieuzasadnione interesy; w przypadku uznania winy państwa członkowskie zgadzają się na trwałe zaprzestanie finansowania i utrzymywania stosunków ze Światową Organizacją Zdrowia.

WHO musi zrzec się immunitetu w przypadku, gdy w wyniku stosowania ich wytycznych lub traktatu powstaną nieuzasadnione szkody.

Aby zapewnić sensowne uczestnictwo, należy przeprowadzić demokratyczny proces, w którym uczestniczy ludność, a nie międzyrządowy zespół negocjacyjny.

Członek Komitetu ds. Prawa i Aktywizmu

Czy zgłosiliście Państwo reprezentację jako partner koalicji? Daj nam znać na adres ed****@wo*******************.org, abyśmy mogli się nimi podzielić tutaj.

Według WHO kolejna runda pisemnych i filmowych opinii na temat proponowanego przez nią traktatu pandemicznego odbędzie się w dniach 16-17 czerwca.

W najbliższych tygodniach będziemy informować o kolejnych aktualizacjach dotyczących wysiłków WHO na rzecz stworzenia globalnego porozumienia pandemicznego oraz proponowanych zmianach w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych. Zapisz się na biuletyn Światowej Rady Zdrowia, aby otrzymywać najnowsze informacje.

We are a people-powered platform for world health representing 170+ coalition partners in more than 46 countries.

Creative Commons License
Free Cultural Work

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License and is available for republishing and use as a Free Cultural Work.