Share this

Wkraczając wspólnie w nowy rok, Światowa Rada Zdrowia z radością wita dwóch nowych członków naszego Komitetu Sterującego.

Zapraszamy Państwa do przyłączenia się do nas i powitania dr Katariny Lindley i Christofa Plothe w Komitecie Sterującym Światowej Rady Zdrowia.

Dr Katarina Lindley

Dr Katarina Lindley
Dr Katarina Lindley

Jako młoda osoba dorosła Katarina uciekła z kraju ogarniętego wojną i mieszkała w wielu miejscach, zanim znalazła się w Stanach Zjednoczonych, zapisując się na studia medyczne na Florydzie. Wkrótce została lekarzem rodzinnym ze szczególnym uwzględnieniem praktyki rodzinnej. Katarina jest zaniepokojona wadliwym systemem opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych i w odpowiedzi na to zaangażowała się w politykę zdrowotną na poziomie stanowym i krajowym.

Katarina jest matką pięciorga dzieci, dyplomowanym lekarzem rodzinnym i właścicielką kliniki bezpośredniej opieki podstawowej. Jest przewodniczącą-elektem teksańskiego oddziału Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPS). AAPS jest bezpartyjnym stowarzyszeniem zawodowym lekarzy i chirurgów w Stanach Zjednoczonych oraz partnerem koalicyjnym Światowej Rady Zdrowia. AAPS została założona w 1943 r., a jej celem jest przestrzeganie najwyższych standardów etycznych przysięgi Hipokratesa oraz zachowanie świętości relacji pacjent-lekarz i prywatnej praktyki lekarskiej.

Katarina wzięła udział w Walnym Zebraniu WCH 6 grudnia 2021 r., aby przedstawić AAPS.

Christof Plothe

PastedGraphic 1
Christof Plothe

Christof Plothe jest niezależnym osteopatą i badaczem. Jest autorem wielu książek, opracowań i artykułów na tematy związane z żywieniem. Christof założył Osteopatię Biofizyczną, która integrujeNaturopatię, Medycynę Konwencjonalną, Medycynę Środowiskową i Stomatologię Holistyczną.

Christof od ponad 30 lat zajmuje się badaniami nad żywieniem i jest współzałożycielem firmy Millivital GmbH, której celem jest oferowanie nowych koncepcji opracowywania naturalnych suplementów diety opartych na synergii żywności i mikrofermentacji. Opracował on internetowy kurs żywieniowy Vital-Life-Food, który oferuje zrównoważone i smaczne podejście do najnowszych osiągnięć w dziedzinie żywienia. Christof jest również założycielem Vital-Life-Summit, wydarzenia oferującego zrównoważone pomysły na poprawę jakości gleby, odżywiania i środowiska.

Similar Posts