Podczas Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Zdrowia, które odbyło się w tym tygodniu. Dr Tess Lawrie wygłosiła to oświadczenie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w 2022 r:

Przeczytaj i obejrzyj pełne oświadczenie

8 marca przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet – dzień, w którym świętuje się kobiety i ich kobiecą energię – energię, która jest tak bardzo potrzebna dzisiejszemu światu.

Organizacja Narodów Zjednoczonych twierdzi, że dąży do wzmocnienia pozycji kobiet na 5 sposobów, a mianowicie poprzez:
Wzmocnienie pozycji kobiet drobnych producentów rolnych, inwestowanie w opiekę, wspieranie przywództwa kobiet, finansowanie organizacji kobiecych oraz ochrona zdrowia kobiet. W kontekście zmian klimatycznych ONZ mówi, że dąży do zrównoważonej przyszłości opartej na równości płci.

W Światowej Radzie Zdrowia zapewniamy, że wzmocnienie pozycji kobiet nie ma nic wspólnego z ograniczaniem emisji, zmianami klimatycznymi i wzrostem temperatury. Być może wiecie, że słowo kobieta pochodzi od słowa womb-man, czyli mężczyzna z macicą. Jednak kobiety to coś więcej niż mężczyźni z macicami. Jesteśmy zupełnie inne niż mężczyźni i wnosimy inną energię – wnosimy energię kobiecą.

Kobiety są wrodzoną siłą i to ludzkość potrzebuje wzmocnienia dzięki kobiecej mądrości, a nie kobiety potrzebują wzmocnienia przez przestarzałe i skorumpowane organizacje.

To właśnie moc naszej kobiecej energii podniesie Ludzkość z tej tragicznej sytuacji – i doprowadzi do wspaniałej i pozytywnej przyszłości dla wszystkich.

Energie męska i żeńska uzupełniają się wzajemnie, a zbyt duża ilość jednej i zbyt mała drugiej prowadzi do braku równowagi. Obecna sytuacja ludzkości jest doskonałym przykładem braku równowagi – zbyt dużo męskiej energii i za mało żeńskiej doprowadziło do polegania na łatwej do skorumpowania nauce i braku mądrości, intuicji i zdrowego rozsądku – zaprzeczenia naszego miejsca w Naturze oraz roli Natury w naszym zdrowiu i dobrostanie.

Aby odnieść sukces w naszym męskim świecie, kobiety musiały dostosować się do męskich systemów. Jednym z największych wyzwań dla kobiet jest pseudo-upodmiotowienie stosowane przez istniejące struktury paternalistyczne, które wybierają i wychowują tych, którzy są w stanie dopasować się do formy stworzonej przez człowieka.

Światowa Rada Zdrowia zgadza się z ONZ, że potrzebujemy więcej kobiet na stanowiskach kierowniczych – ale przywódców płci żeńskiej, a nie tylko mężczyzn z macicami, którzy mogą pomóc przywrócić równowagę energetyczną na tym świecie.

Podobnie zgadzamy się z ONZ, że kobiety przejęły role opiekuńcze w społeczeństwie, są w nich niedoceniane i niedostatecznie wynagradzane, a ciężar opieki nad nimi stale rośnie.

Mówimy jednak w imieniu pokoleń kobiet, że kobiety są zmęczone zbieraniem kawałków świata, w którym panuje brak równowagi energetycznej, który został zniszczony przez konkurencję i podziały, i w którym żaden człowiek nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ korporacje są moralnie zbankrutowane – zobowiązane do służenia swoim udziałowcom, a nie ludzkości.

Światowa Rada Zdrowia wypowiada się w imieniu energii kobiecej i Matki Ziemi, mówiąc: „Dość znaczy dość”.

Dość już złej medycyny, zanieczyszczeń, broni, inwigilacji.

Kłamstw jest tyle, że starczy na całe życie.

Rozróżnienia ze względu na płeć, promowane przez organizacje międzynarodowe, były wykorzystywane do tworzenia dalszych podziałów między ludźmi, gdy spójność i współpraca były najbardziej potrzebne. Nie potrzebujemy finansowania organizacji kobiecych ani patriarchalnych rozwiązań w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia kobiet.

Zmiany klimatyczne to najmniejsze z naszych zmartwień.

Największym zagrożeniem dla naszego zdrowia reprodukcyjnego i zdrowia naszych dzieci są wirusy i daty stworzone przez człowieka.

Ciekawe słowa: Man-made i man-dates?

Daj mi domowe swetry i dżem każdego dnia, z dużą dawką kobiecej mądrości i zdrowego rozsądku!

Kobiety nie są równe mężczyznom – jesteśmy dwiema stronami tej samej monety, jin i jang – nie jesteśmy równi, jesteśmy jednym i tym samym. W Międzynarodowym Dniu Kobiet to nie płeć wymaga wyrównania, ale energia kobiecości, którą należy uczcić.

Podsumowując, świat nie może przetrwać wyłącznie dzięki męskiej energii – aby przywrócić równowagę, potrzebna jest energia żeńska.

Tak więc w tym Międzynarodowym Dniu Kobiet czerpmy z naszej wrodzonej mądrości, miłości i opiekuńczości – zaczerpniętych z kobiecej energii, która ostatecznie pochodzi od Matki Natury i jest dostępna dla wszystkich – i połączmy je z męską odwagą i duchem wojownika o lwim sercu, abyśmy mogli uzdrowić podziały płciowe i skutecznie współpracować w wyścigu o ocalenie Ludzkości.

We are a people-powered platform for world health representing 170+ coalition partners in more than 46 countries.

Creative Commons License
Free Cultural Work

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License and is available for republishing and use as a Free Cultural Work.