Share this

Światowa Rada Zdrowia (WCH) świętuje wraz z mieszkańcami Indii po poniedziałkowym zwycięstwie w walce przeciwko obowiązkowi szczepień. Powołując się na „integralność cielesną i autonomię osobistą”, Sąd Najwyższy Indii orzekł, że nie można legalnie zmuszać ludzi do przyjmowania szczepionek Covid-19.

Sędziowie B. R. Gavai i L. Nageswara Rao zażądali również, aby dane dotyczące zdarzeń niepożądanych związanych z zastrzykami Covid-19 były „publicznie dostępne”.

Sędzia Rao wyjaśnił:

„W odniesieniu do naruszenia nietykalności cielesnej i autonomii osobistej jednostki, rozpatrywanych w świetle szczepionek i innych środków zdrowia publicznego wprowadzonych w celu walki z pandemią wirusa Covid-19, uważamy, że nietykalność cielesna jest chroniona na mocy art. 21 Konstytucji i żadna osoba nie może być zmuszona do poddania się szczepieniu. Co więcej, osobista autonomia jednostki, która jest uznanym aspektem ochrony gwarantowanej przez art. 21, obejmuje prawo do odmowy poddania się wszelkim zabiegom medycznym w sferze zdrowia jednostki.”

Sąd stwierdził również, że nie przedstawiono „żadnych danych”, które obalałyby „wyłaniającą się opinię naukową, która wydaje się wskazywać, że ryzyko przeniesienia wirusa przez osoby nieszczepione jest prawie takie samo jak przez osoby szczepione”.

Chociaż rząd Indii ma możliwość nakładania ograniczeń na prawa, ograniczenia te muszą spełniać potrójną zasadę: legalności, uzasadnionej potrzeby i proporcjonalności. Ostatnie mandaty nie zdały tego testu.

Ponadto, zdaniem sądu, „osoby, które chcą nie poddać się szczepieniu ze względu na osobiste przekonania lub preferencje, mogą uniknąć szczepienia, bez konieczności fizycznego zmuszania ich do tego”.

W poniedziałek Yohan Tengra wziął udział w spotkaniu Zgromadzenia Ogólnego #39 Światowej Rady Zdrowia, podczas którego podzielił się informacjami o najnowszych wydarzeniach, a także o swoim bezpośrednim zaangażowaniu w zwycięstwo poprzez pracę w organizacji Awaken India Movement.

Światowa Rada Zdrowia utrzymuje, że udział kogokolwiek, bezpośrednio lub pośrednio, w tym szkodliwym eksperymentalnym programie szczepień jest nielegalny i niezgodny z prawem.

Similar Posts