Share this

Światowa Rada Zdrowia (WCH) wzywa rządy do zaprzestania stosowania taktyk kontroli tłumu, które powodują szkody, w tym nadmiernej siły i „broni nieśmiercionośnej”. Prawo do zgromadzeń i protestów jest podstawowym prawem człowieka, zapisanym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W przeszłości protesty przyczyniały się do pozytywnych zmian, ponieważ ludność cywilna pociągała rządy do odpowiedzialności. W związku z tym rządy mają obowiązek umożliwić pokojowe protesty, a w przypadku wybuchu przemocy – zapewnić proporcjonalną reakcję.

Nanagraniu zarejestrowanym w środę 2 marca w Camp Wellington widać, jak policja używa nadmiernej siły wobec protestujących przeciw mandatom, którzy od prawie czterech tygodni demonstrują przed budynkiem nowozelandzkiego parlamentu. Niecałe dwa tygodnie temu policja w Kanadzie również użyła nadmiernej siły, aby usunąć pozostałych uczestników konwoju wolności z ulic Ottawy po powołaniu się na Ustawę o Sytuacjach Nadzwyczajnych.

W wielu protestach i demonstracjach w ostatnich latach taktyka kontroli tłumu była dalece nieproporcjonalna. broni nieśmiercionośnej”, która powoduje obrażenia fizyczne i cierpienie psychiczne, a nawet śmierć. Należą do nich gaz łzawiący – chemiczny środek bojowy zakazany przez Konwencję Genewską z 1925 roku i Konwencję o zakazie broni chemicznej z 1997 roku w działaniach wojennych, ale wciąż używany przeciwko cywilom – armatki dźwiękowe, kule gumowe, pałki, gaz pieprzowy, armatki wodne, granaty wstrząsowe i wiele innych.

Niektóre z tych broni są w rzeczywistości potencjalnie śmiercionośne, a wiele z nich nie zostało odpowiednio ocenionych pod względem ich wpływu na ludność cywilną w różnym wieku i z istniejącymi wcześniej schorzeniami. Wszystkie one są szkodliwe dla organizmu człowieka. Na przykład:

W obliczu pokojowych demonstracji WCH wzywa rządy do pokojowego zaangażowania. Ich zadaniem i obowiązkiem wobec obywateli jest słuchanie i współpraca, gdy pojawiają się kwestie inspirujące protesty. Agresywne tłumienie ruchów protestacyjnych nie sprzyja konstruktywnemu dialogowi ani pozytywnemu postępowi, a może prowadzić do eskalacji samych protestów.

WCH popiera pokojowo nastawionych ludzi protestujących przeciwko mandatom na całym świecie i sprzeciwia się wszelkim próbom użycia wobec nich nadmiernej siły.

Similar Posts