Share this

Światowa Rada Zdrowia (WCH) sprzeciwia się planowanemu zastosowaniu szczepionek mRNA przeciwko wirusowi Epsteina-Barr, które obecnie znajdują się w fazie 1 badań. WCH kwestionuje zasadność i bezpieczeństwo stosowania szczepionki opartej na genach w odniesieniu do szeroko rozpowszechnionego wirusa, o którym wiadomo, że ma wiele wariantów, z których co najmniej jeden zakaża 95% ludności świata.

Wirus Epsteina-Barr (EBV) został odkryty w 1964 roku przez lekarzy Anthony’ego Epsteina i Yvonne Barr w związku z występowaniem chłoniaka Burkitta. EBV jest dobrze rozwijającym się ludzkim herpeswirusem (HHV); wykazano, że 95% populacji jest nosicielami co najmniej jednego wariantu EBV. Niektóre wcześniej znane warianty wirusa wywołują niewielkie objawy lub nie wywołują ich wcale i mogą pozostawać w narządach przez dziesiątki lat, nie powodując problemów. Nowe warianty i mutacje okazują się być bardziej agresywne i wymagające. Artykuł opublikowany niedawno w Science dostarcza dowodów na istnienie związku przyczynowego między wirusem EBV a stwardnieniem rozsianym.

Ze względu na szkody wyrządzone przez wstrzyknięcia mRNA, WCH sprzeciwia się nowym szczepionkom, wstrzyknięciom i terapiom genowym, które są opracowywane poza typowymi ramami czasowymi i procesami bezpieczeństwa. Dlatego przestrzegamy przed wprowadzaniem na rynek kolejnych szczepionek, które nie mają odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa i nie zostały odpowiednio przetestowane.

Od czasu odkrycia wirusa EBV w 1964 roku liczba jego mutacji zwielokrotniła się, co wskazuje, że strategia masowych szczepień może nie być właściwa. Jak już wcześniej ostrzegaliśmy, masowe szczepienia w czasie pandemii często nie przynoszą spodziewanych efektów. Ze względu na fakt, że nosicielami wirusa Epsteina-Barr jest znaczna część populacji światowej, wirus ten jest obecnie chorobą endemiczną.

Mimo że nie opracowano żadnych specjalnych konwencjonalnych metod leczenia nawracającego lub przewlekłego zakażenia wirusem EBV, istnieją wystarczające dowody na to, że wiele osób leczy się z niego w sposób naturalny. Badania wykazały, że rośliny lecznicze mogą być skuteczne w leczeniu i zwalczaniu wirusa Epsteina-Barr. Ze względu na ogromne rozpowszechnienie wirusa EBV w populacji światowej, WCH wzywa do zwiększenia zasobów i energii przeznaczonej na zrozumienie wirusa EBV oraz dostępnych bezpiecznych strategii leczenia i zapobiegania.

Technologia szczepionek MRNA zawiodła ludzkość

Nowatorska technologia „szczepionki” mRNA nie tylko nie powstrzymała rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i przyczyniła się do powstania nowych wariantów, ale także spowodowała obrażenia i niewyobrażalne cierpienia w stopniu, który nie został jeszcze w pełni uświadomiony. Światowa Rada Zdrowia sprzeciwia się dalszemu stosowaniu technologii Covid-19 mRNA, jak również wszelkim nowym opracowaniom technologii mRNA do wstrzykiwania wirusa EBV, HIV, Marburg lub innych zakażeń wirusowych bez pełnych i długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa.

Similar Posts