Share this

Światowa Rada Zdrowia (WCH) jednoznacznie sprzeciwia się stosowaniu obozów izolacyjnych i detencyjnych oraz wszelkim obecnym lub przyszłym przymusowym zatrzymaniom związanym zestatusem wirusowym SARS-CoV-2 lub Covid-19.

Proces przymusowego przesiedlania i przetrzymywania ludzi wbrew ich woli stanowi wyraźne naruszenie praw człowieka, w tym m.in. dyskryminacji, nieludzkiego traktowania, niesprawiedliwego przetrzymywania i braku swobody przemieszczania się. Niezależnie od chęci uczestnictwa w imieniu danej osoby, ta bezprecedensowa strategia nie jest poparta dowodami jako taktyka łagodzenia skutków i dlatego nie powinna być stosowana.

WCH uważa, że pieniądze wydawane przez rządy lokalne i krajowe na budowę tych obiektów miałyby znacznie większy wpływ, gdyby były przeznaczane na pozytywną edukację zdrowotną i wczesne leczenie ratujące życie tych, którzy zachorują.

WCH przestrzega przed stosowaniem jakiejkolwiek strategii, która prowadzi do dalszych podziałów w społeczeństwach na całym świecie. Praktyka usuwania i ograniczania pewnych grup ludności prowadzi jedynie do większej dyskryminacji i podziałów.

Światowa Rada Zdrowia uważa, że dla osób bezpieczniejsze jest poddanie się kwarantannie w domu, jeśli i kiedy jest to konieczne, gdzie mogą polegać na swoich sieciach wsparcia i uzyskać dostęp do narzędzi wczesnego leczenia w przypadku choroby. Światowa Rada Zdrowia wzywa do natychmiastowego zaprzestania wykorzystywania i budowy tych niepotrzebnych obozów i ośrodków.

Według słów Nelsona Mandeli: „Być wolnym to nie tylko zrzucić własne kajdany, ale żyć w sposób, który szanuje i wzmacnia wolność innych”.

Similar Posts