Światowa Rada Zdrowia (WCH) jest zdecydowanie przeciwna stosowaniu blokad jako narzędzia zapobiegającego rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2. Wykazano, że blokady, nakazy schronienia i ograniczenia w poruszaniu się przynoszą więcej szkody niż pożytku.

Zgodnie z podstawową teorią epidemiologiczną, blokady nie przyczyniają się do zmniejszenia liczby zachorowań w dłuższym okresie czasu, ani nigdy nie doprowadziły do wyeliminowania choroby. Szczególnie kontrproduktywne jest stosowanie blokad poza początkową fazą pandemii.

Od czasu ogłoszenia pandemii władze krajowe i lokalne wprowadziły ograniczenia dotyczące pewnych działań, niezależnie od tego, czy ogłoszono formalną blokadę, czy nie. W niektórych miejscach wyglądało to jak zamknięte szkoły, miejsca działające w ograniczonym zakresie, zamknięte sklepy i firmy, ograniczenia w podróżowaniu i wiele innych. W coraz większej liczbie krajów te ograniczenia mobilności dotyczą wyłącznie osób nieszczepionych, niezależnie od ich odporności.

Subscribe to World Council for Health’s newsletter to get up-to-date information about this

Ograniczenie mobilności było jednym z podstawowych narzędzi stosowanych przez rządy w trakcie trwania pandemii, ale działania te mają szkodliwe konsekwencje, z których wiele nie będzie w pełni zrealizowanych przez wiele lat.

Blokady to nieudana strategia, w wyniku której życie stra ciła bezprecedensowa liczba osób. Prawie dwa lata po wybuchu pandemii nie możemy nadal radykalnie zmieniać życia ludzi w nadziei na spowolnienie rozprzestrzeniania się patogenu, który wielu osobom najbardziej dotkniętym blokadami nie grozi nawet w pierwszej kolejności.

Światowa Rada Zdrowia podkreśla, że blokady nie powinny być narzucane całemu społeczeństwu lub ograniczone do pewnych jego części. Ta ostatnia strategia nie tylko nie jest oparta na dowodach, ale jest dyskryminująca i doprowadzi do segregacji i dwuwarstwowych społeczeństw, rozdzielając rodziny i społeczności.

Najlepszym rozwiązaniem jest oferowanie wczesnego leczenia, uznanie naturalnej odporności, zwiększenie edukacji na temat tego, jak wzmocnić nasze naturalne systemy odpornościowe i zjednoczenie się jako globalna społeczność, którą jesteśmy.

We are a people-powered platform for world health representing 170+ coalition partners in more than 46 countries.

Creative Commons License
Free Cultural Work

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License and is available for republishing and use as a Free Cultural Work.