Share this

U ponedjeljak, 31. siječnja, japanska farmaceutska tvrtka Kowa objavila je da je “potvrdila da ivermektin ima isti antivirusni učinak protiv soja Omicron” koji ima protiv drugih poznatih sojeva SARS-CoV-2, uključujući Alpha, Beta, Gamma i Delta.

Kowa je surađivao s tokijskom medicinskom školom Kitasato University, nakon zahtjeva nobelovca Satoshija Omure, da provede klinička ispitivanja ivermektina kao lijeka za infekciju SARS-CoV-2.

Prema posljednjem Kowinom priopćenju za javnost , klinička ispitivanja tvrtke kako bi se potvrdila učinkovitost i sigurnost ivermektina kao lijeka za infekciju SARS-CoV-2 su u tijeku .

Prema popisu studije na ClinicalTrials.gov, doza od „0,3-0,4 mg/kg oralno primijenjena jednom dnevno tijekom 3 dana bit će procijenjena u bolesnika s blagim COVID-19 korištenjem randomizirane, dvostruko slijepe, usporedne metode paralelnih skupina s placebom kao kontrolom.”

Svjetsko vijeće za zdravlje i dalje preporučuje upotrebu ivermektina u našem Vodiču za rano liječenje Covid-19 i Vodiču za detoksikaciju proteina Spike .

Similar Posts