shutterstock 1761639179 scaled
Share this

Ludzie są z natury istotami społecznymi; niektórzy mogą powiedzieć, że jesteśmy zwierzętami społecznymi. Czy to oznacza, że pragniemy przebywać wśród ludzi przez cały dzień? Oczywiście, że nie. Nasze indywidualne osobowości i wyjątkowe środowiska wpływają na ilość kontaktów społecznych, jakich każdy z nas pragnie i potrzebuje. Ale nawet najbardziej introwertyczni z nas czują się swobodnie, gdy jesteśmy połączeni i mamy to uspokajające poczucie przynależności – biologicznej, poznawczej, fizycznej, emocjonalnej i duchowej.

Przyjrzyjmy się różnym aspektom więzi międzyludzkich, aby przypomnieć sobie, na czym polega więź i dlaczego jest tak ważna.

Związek biologiczny

shutterstock 1177751290

Więź biologiczna jest podstawowym składnikiem więzi międzyludzkiej. Coś tak prostego jak spojrzenie na własne drzewo genealogiczne może dać nam poczucie więzi, ponieważ przypomina nam o tym, kim i gdzie jesteśmy w kontekście historii naszej rodziny. Dzieci dziedziczą pary genów od swoich biologicznych rodziców, co oznacza, że jesteśmy genetycznie połączeni i dzielimy pewne odziedziczone cechy fizyczne i psychiczne.

Jesteśmy biologicznie połączeni z naszymi przodkami na głębszym poziomie, który może wywołać wyjątkowe poczucie więzi, gdy się nad nim zastanowić. Z tego, co wiemy, kobiety rodzą się z wszystkimi jajeczkami znajdującymi się w jajnikach. Oznacza to, że kobieta, która jest w ciąży z dziewczynką, nosi w sobie nie tylko swoją córkę, ale także początek następnego pokolenia. Oznacza to, że możemy prześledzić nasze biologiczne powiązania nie tylko z naszymi przodkami, których geny wyrażamy, ale także fizycznie z brzuchami naszych babć.

Powiązania biologiczne obejmują również sposób, w jaki nasze mózgi są kształtowane i oddziałują na nie interakcje ze środowiskiem społecznym. Według Scientific American, „społeczny ból i przyjemność są wbudowane w nasz system operacyjny”. Można to zaobserwować dzięki zmianom zachodzącym w mózgu za pomocą technik obrazowania mózgu.

Połączenie poznawcze

shutterstock 1918956056

Połączenie poznawcze zachodzi podczas interakcji międzyludzkich i komunikacji oraz obejmuje szereg umiejętności, takich jak pamięć i uwaga, logika i rozumowanie, a także przetwarzanie słuchowe i wzrokowe. Kiedy jesteśmy zaangażowani w wymianę myśli i dzielenie się pomysłami z inną osobą, czujemy się połączeni.

Kluczowym warunkiem nawiązania kontaktu podczas interakcji słownej jest sposób, w jaki słuchamy drugiej osoby. Aktywne słuch anie polega na bezpośrednim patrzeniu na rozmówcę, okazywaniu, że się słucha (otwarta postawa, mimika twarzy, potakiwanie), zadawaniu pytań i parafrazowaniu tego, co zostało powiedziane. Niestety, aktywne słuchanie w erze telefonów komórkowych nie jest już czymś oczywistym i wiele osób zgodzi się, że rozmowa z kimś, kto woli grzebać w telefonie, naprawdę odstrasza!

Połączenie fizyczne

shutterstock 318255056

Kontakt fizyczny to czynność lub chęć nawiązania kontaktu fizycznego z drugim człowiekiem. Może to być relacja z partnerem, przyjacielem, dzieckiem, a nawet z kimś dopiero co poznanym. Fizyczny dotyk bliskiej osoby uwalnia w mózgu hormony dobrego samopoczucia– takie jak serotonina, dopamina i oksytocyna. Uścisk dłoni lub objęcie przez kogoś, kogo dopiero co poznałeś, również ma duży wpływ na poczucie więzi!

Ponadto stwierdzono, że przekazywanie empatii za pomocą dotyku ma działanie przeciwbólowe (tj. zmniejszające ból). Więź fizyczna jest silnie związana z więzią emocjonalną, o której powiemy dalej.

Połączenie emocjonalne i duchowe

Znaczenie więzi międzyludzkich

Więź emocjonalna to dzielenie z kimś wspólnego, niewypowiedzianego języka, który często określa się mianem „kleju spajającego wasz związek”. Wiąże się to z bezwarunkowym zaufaniem i wzajemnym zrozumieniem. Kiedy niemowlę jest w niebezpieczeństwie, (dosłownie) woła o uwagę w nadziei, że opiekun rozpozna jego potrzeby i odpowie na nie. Miłość i zaufanie– oraz ich przeciwieństwa– to wszystkie emocje, które wiążą się z więzią międzyludzką– lub jej brakiem.

Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś po raz pierwszy i od razu poczułeś, że już go znasz? Czułeś się duchowo połączony, co czasami interpretuje się jako spotkanie „bratniej duszy” lub „bliźniaczego płomienia”. Często ludziom może być łatwiej odkryć duchowe więzi z ludźmi, którzy podzielają głęboko zakorzenione wartości i przekonania, np. w ramach wspólnot duchowych lub religijnych.

Wiele badań dowodzi, że osoby religijne lub uduchowione „cieszą się lepszym zdrowiem psychicznym i szybciej przystosowują się do problemów zdrowotnych” w porównaniu z osobami mniej religijnymi lub uduchowionymi. Nie trzeba dodawać, że przynależność do wspólnoty osób o podobnych poglądach, religijnych lub innych, daje cenne możliwości nawiązywania głębokich i trwałych kontaktów.

Gdy brakuje więzi międzyludzkich

Blokady: Czy pomagają, czy szkodzą?

Raport z 2020 r. przygotowany przez amerykańskiego ubezpieczyciela zdrowotnego wykazał, że 61% ankietowanych doświadczyło samotności. Od 2018 r., kiedy po raz pierwszy przeprowadzono badanie, nastąpił prawie 13-procentowy wzrost samotności. Wśród przyczyn poczucia osamotnienia wymieniano „niewystarczające wsparcie społeczne, zbyt mało znaczących interakcji społecznych, słabe zdrowie fizyczne i psychiczne oraz brak równowagi w życiu”. Należy zauważyć, że poczucie osamotnienia nie musi koniecznie korelować z samotnością .

Poczucie samotności można określić jako „postrzeganą izolację”, ponieważ ludzie mogą czuć się samotni nawet wtedy, gdy obiektywnie nie są odizolowani. Przedłużający się ból samotności może być „równie szkodliwy dla zdrowia jak palenie papierosów czy otyłość”, ponieważ wywołuje reakcję lękową, która może mieć szkodliwy wpływ na odporność, zdolność do regulowania emocji oraz umiejętności poznawcze i społeczne.

Co więcej, poczucie osamotnienia może wywołać negatywne sprzężenie zwrotne, ponieważ osoby, które czują się samotne, mają tendencję do zachowywania się bardziej ostrożnie, nawet w stosunku do osób, z którymi wcześniej łączyły je więzi. Z kolei poczucie więzi społecznej z ludźmi w życiu człowieka wiąże się z mniejszym ryzykiem śmiertelności z wszystkich przyczyn, a także z wieloma chorobami.

28-dniowe wyzwanie „Połączenie”.

Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy prawdziwej, ludzkiej więzi. Ale jak udaje nam się nawiązywać kontakty z innymi w coraz bardziej odizolowanym i cyfrowym świecie? Zapraszamy Cię do przyłączenia się do Światowej Rady Zdrowia w 28-dniowej podróży w poszukiwaniu połączeń, której celem jest zainspirowanie ludzi na całym świecie do nawiązywania kontaktów z osobami w ich życiu, z samymi sobą i ze środowiskiem, w którym żyją. Aby wziąć udział, dołącz do naszej grupy dyskusyjnej na Telegramie i szukaj codziennych wskazówek, począwszy od 1 lutego 2022 r.