shutterstock 1827223904 scaled
Share this

In tegenstelling tot wat in de media wordt beweerd, kunnen we ons niet tegen deze pandemie van het coronavirus vaccineren en volgens veel deskundigen kan massale vaccinatie tijdens een pandemie meer kwaad dan goed doen.

Zoals Dr. Geert Vanden Bossche onlangs voor de Wereldgezondheidsraad beschreef, zal de herhaalde stimulering van de immuniteit via het vaccin en de blootstelling aan virussen ertoe leiden dat de vaccinale antilichamen de belangrijke aangeboren antilichamen gaan verdringen, wat leidt tot een toename van acute ademhalingsziekten, auto-immuunziekten, en meer.

De Covid-19 vaccins die over de hele wereld worden gebruikt, worden “lek” genoemd. Lekkende vaccins kunnen er weliswaar in slagen significante symptomen of de ontwikkeling van een ziekte bij de gevaccineerde te voorkomen, maar zij verhinderen niet de infectie en derhalve de overdracht van de ziekteverwekker. En dit is reden tot bezorgdheid.

Wij hebben niet alleen geleerd dat gevaccineerde mensen besmet raken met even hoge virale ladingen als hun niet-gevaccineerde tegenhangers, maar ook dat gevaccineerde mensen het virus in alarmerend tempo onder hun eigen gezinsleden verspreiden.

Hoewel het nu duidelijk is dat de poging om ons uit de pandemie te vaccineren mislukt is, komen andere verontrustende aspecten van deze strategie met de dag aan het licht.

Vaccineren van onze kinderen

vaccineren tijdens een pandemie

In het licht van de recente goedkeuring van het vaccin van Pfizer voor kinderen in de VS, moeten we ons afvragen wat een lek vaccin kan doen met het meest beïnvloedbare immuunsysteem – dat van onze kinderen.

Keer op keer heeft de natuur bewezen ongelooflijk intelligent te zijn. Van de manier waarop een moeder via haar moedermelk immuniteit doorgeeft aan haar fragiele pasgeborene tot de naïviteit en ontvankelijkheid van het aangeboren immuunsysteem van een kind: de natuur heeft manieren bedacht om de meest kwetsbaren onder ons veiliger te houden dan sommigen lijken te willen toegeven.

Dit natuurlijke proces van immuniteitsopbouw waarmee onze kinderen zijn begiftigd, wordt nu bedreigd.

Volgens Dr. Thomas Francis bereidt de eerste blootstelling aan een ziekteverwekker het immuunsysteem voor het leven voor. Als deze eerste aanzet met een lek vaccin wordt gegeven, hoe kunnen dan alle toekomstige immunologische reacties worden beïnvloed?

Dr. Paul Alexander suggereert dat “deze eerste aanzet, indien ontspoord en verkeerd, onze immuunrespons voor de rest van ons leven ernstig zou doen wankelen en hinderen”.

Meer dan ooit beginnen mensen vragen te stellen over het vaccinatieproces en ontdekken zij dat er dingen niet kloppen. Nooit eerder hebben wij getracht de wereldbevolking in korte tijd tegen één ziekteverwekker in te enten en wij leren al doende.

Virale evolutie en natuurlijke immuniteit

shutterstock 1932355178

Een vraag die door sommigen werd gesteld, zelfs vóór de nieuwe pandemie van het coronavirus, is nu meer dan ooit relevant: Kunnen vaccins de evolutie van meer virulente stammen stimuleren?

Nogmaals, ondanks het heersende mediaverhaal is het antwoord op deze vraag ja. Net zoals natuurlijke selectie een variant zal elimineren die zo dodelijk is dat hij de gastheer doodt voordat hij de kans krijgt zich te verspreiden, zal natuurlijke selectie waarschijnlijk selecteren op varianten die in staat zijn te overleven en zich te verspreiden ondanks de variabele die aan de vergelijking is toegevoegd– het vaccin.

Dit betekent dat voor de nieuwe variant een nieuw vaccin nodig zal zijn. Maar zodra een nieuw vaccin wordt geïntroduceerd, kan een nieuwe variant verschijnen om het te verslaan. Daarom zal het nooit mogelijk zijn om een “nul-Covid” te bereiken. Het ligt in de aard van virussen om te muteren en zij kunnen dat sneller doen dan wij een nieuw vaccin kunnen maken.

Gelukkig hebben wij toegang tot natuurlijke immuniteit die een bredere en langduriger immuniteit biedt dan die welke door vaccins wordt geboden, en die natuurlijke immuniteit, verworven door eerdere besmetting, kan breed genoeg zijn om de varianten die door de invoering van het vaccin zijn geselecteerd, op te vangen.

Vooruitkijkend

Niet alleen bevinden wij ons nu midden in een pandemie waarvan sommige wereldgezondheidsautoriteiten volhouden dat we eraan kunnen ontsnappen met een vaccin dat de verspreiding van de ziekte niet tegenhoudt, maar deze strategie kan de ziekteverwekker ook verergeren, terwijl het immuunsysteem van de jongste en gezondste leden van de samenlevingblijvend te veranderen.

Het is nu tijd om aan te dringen op keuzevrijheid in de gezondheidszorg, vroegtijdige behandelingsmogelijkheden voor Covid-19, en het bevorderen van een gezond immuunsysteem. We moeten onthouden dat er inderdaad een betere manier is.