Share this

Czym jest ten przewodnik?

Światowa Rada Zdrowia uznaje, że u niektórych osób po szczepieniu szczepionką Covid-19 może wystąpić złe samopoczucie. W tym przewodniku opisano rodzaje chorób związanych z zastrzykami oraz sposoby radzenia sobie z nimi przez lekarzy.

Ponieważ technologia wykorzystywana w tych zastrzykach nie była nigdy wcześniej stosowana, niektóre z pojawiających się schorzeń są nowe. Dlatego też niniejsze wytyczne kliniczne dotyczące zachowania zdrowia po otrzymaniu zastrzyku Covid-19 będą regularnie aktualizowane w miarę pojawiania się nowych dowodów. Aby otrzymywać najnowsze informacje, zapisz się na naszą listę mailingową.

W przypadku poważnego pogorszenia samopoczucia

W przypadku poważnego pogorszenia samopoczucia lub zdiagnozowania poważnej choroby po przyjęciu zastrzyku Covid-19, należy poinformować lekarza o datach zastrzyków i przypomnieć mu o możliwości, że choroba jest związana z zastrzykami Covid-19. Jest to ważne, ponieważ szczepionka Covid-19 jest w fazie badań klinicznych do 2023 roku. Doświadczenie użytkownika w stosowaniu zastrzyku dostarcza ważnych danych potrzebnych do ustalenia, czy technologia ta jest bezpieczna. Jeśli pacjent lub jego lekarz podejrzewa, że szczepionka mogła mieć na niego wpływ, powinien zgłosić swoje doświadczenia, aby można je było w pełni i niezależnie sprawdzić.

Czy zastrzyki Covid-19 mogą wywołać chorobę?

Działania niepożądane szczepionki mogą wystąpić w przypadku zastrzyków Covid-19 zawierających mRNA (Moderna, Pfizer BioNTech lub Comirnaty), jak również zastrzyków Covid-19 zawierających DNA (Johnson & Johnson i AstraZeneca).

Działania niepożądane występują częściej w przypadku podania dwóch dawek szczepionki niż pojedynczej dawki i można je podzielić na następujące kategorie:

Natychmiastowe skutki uboczne

man having a sore arm L6DNVFG

Natychmiastowe działania niepożądane mogą być zlokalizowane w miejscu wstrzyknięcia lub dotyczyć całego ciała.

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia są bardzo częste i obejmują zlokalizowany ból, tkliwość, zaczerwienienie i obrzęk. Te miejscowe rodzaje reakcji zwykle ustępują w ciągu kilku dni.

Leczenie zlokalizowanych działań niepożądanych

W celu zmniejszenia miejscowego bólu i dyskomfortu związanego z bezpośrednimi skutkami ubocznymi można stosować następujące leki dostępne bez recepty:

 • ibuprofen
 • aspiryna
 • leki przeciwhistaminowe
 • paracetamol (acetaminofen)

Jeśli nie ma innych przyczyn medycznych, które uniemożliwiałyby normalne przyjmowanie tych leków, można je przyjmować w celu złagodzenia skutków ubocznych po szczepieniu. W przypadku stosowania leków bez recepty należy zawsze przestrzegać zaleceń zawartych w ulotce dołączonej do opakowania, a w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem.

Kiedy należy udać się do szpitala

Jeśli po zastrzyku wystąpi jakakolwiek kombinacja poniższych objawów, może to oznaczać reakcję alergiczną lub nadwrażliwość i należy udać się do szpitala:

 • wymioty i biegunka
 • wstrząsy
 • słabość
 • omdlenia
 • ból w klatce piersiowej
 • drgawki
 • zawalić się

Reakcje te mogą zagrażać życiu. Jeśli u pacjenta wystąpi tego typu działanie niepożądane, musi on zostać oceniony przez lekarza i powinien zostać przyjęty do szpitala w celu obserwacji i leczenia. Tego typu reakcje MUSZĄ być zgłaszane.

Covid-19 jak choroba

Nieszczęśliwa afro kobieta w żółtym płaszczu przeciwdeszczowym cierpi na silny, pulsujący ból głowy, dotykający skroni

Po szczepieniu szczepionką Covid-19 często występują objawy przypominające (lub grypopodobne). Niektóre agencje doradztwa zdrowotnego informują, że jest to normalne i stanowi znak, że organizm buduje ochronę. Jednak to, że te działania niepożądane występują powszechnie, nie oznacza, że są one normalne lub zdrowe. Terapia profilaktyki zdrowotnej nie powinna wywoływać choroby.

Choroba przypominająca Covid-19 wywołana przez szczepionkę często charakteryzuje się kombinacją następujących objawów:

 • ból głowy
 • gorączka
 • ból stawów
 • dreszcze

Objawy te mogą ustąpić w ciągu 48 do 72 godzin. Jednak u niektórych osób choroba przypominająca chorobę Covid-19 może się przedłużyć, trwać tydzień lub dłużej, a wynik testu na obecność Covid-19 może być dodatni. Aby uniknąć długotrwałej choroby, osoby, u których po szczepieniu wystąpiły objawy podobne do objawów Covid-19, mogą skorzystać z wytycznych Światowej Rady Zdrowia dotyczących leczenia Covid-19, które można znaleźć tutaj.

Zespół poszczepienny Covid-19 (pCoVS)

Zestresowany mężczyzna pracujący w nadgodzinach odczuwa zmęczenie oczu

Zespół poiniekcyjny Covid-19 lub pCoIS (zwany także zespołem poszczepiennym Covid-19 lub pCoVS) to nowy złożony wieloukładowy zespół zapalny. Zespół chorobowy to zbiór objawów, które mogą być różne u różnych osób. Pojawiające się dane wskazują, że pCoIS jest podobny do Long Covida lub zespołu przewlekłego zmęczenia i objawia się jako kombinacja następujących symptomów:

 • bóle mięśni i stawów
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • słabość
 • drętwienie i mrowienie w kończynach
 • silne zmęczenie
 • słaby sen
 • mgła mózgowa

W przeciwieństwie do choroby Long Covid, choroba pCoIS nie musi rozwijać się w kierunku choroby podobnej do choroby Covid-19, ale może pojawić się samoistnie kilka tygodni po wstrzyknięciu Covid-19. Ponieważ pCoIS jest nowym schorzeniem, nie znamy długoterminowego znaczenia objawów.

Osiem kategorii chorób pCoIS

Światowa Rada Ekspertów ds. Zdrowia uznaje obecnie osiem następujących kategorii chorób pCoIS:

CategorizationDescription
Cardiac Complications (pCoIS-Car)For post-injection symptoms affecting the heart such as inflammation or myocarditis, heart attack, or heart failure
Neurological Complications (pCoIS-N)For post-injection symptoms affecting the brain and nervous system such as Guillain Barre Syndrome, encephalitis, Parkinson's Disease, memory loss, and dementia
Haematological Complications (pCoIS-H)For post-injection symptoms affecting the blood cells such as blood clots, thrombocytopenia and lymphoma
Vascular Complications (pCoIS-V)For post-injection symptoms affecting blood vessels such as stroke, blood vessel thrombosis, and pulmonary embolism
Immune System Complications (CoIS-IS)For post injections symptoms affecting the immune system including autoimmune diseases (e.g. Diabetes Mellitus, Multiple Sclerosis and Chrohn's Disease) and infections (e.g. Shingles, Herpes, Epstein Barr Virus)
Reproductive Health Complications (PCoIS-RH)For post-injection complications affecting pregnancy and the reproductive organs such as adverse pregnancy outcomes, heavy periods, post-menopausal bleeding, and infertility
Cancer Complications (PCoIS-Can)For post-injection appearance of cancers such as breast cancer, lymphoma, leukemia, and brain cancer
Congenital Complications (pCoIS-Con)For post-injection congenital complications such as diseases/abnormalities present from birth (e.g. bleeding and clotting abnormalities, deformities) 

Możliwe jest wystąpienie więcej niż jednego rodzaju powikłań pCoIS. W miarę udostępniania kolejnych danych definicja ta będzie prawdopodobnie aktualizowana.

Co powoduje zespół poiniekcyjny Covid-19 i inne poważne działania niepożądane związane z zastrzykiem Covid-19?

Lekarze i naukowcy stojący na czele badań nad pCoIS uważają, że działania niepożądane szczepionki Covid-19 mogą być spowodowane przez:

 • Wstrzyknięty gen wirusowy (kwasy nukleinowe), który daje komórkom naszego ciała „przepis” na wytwarzanie białka kolca
 • samo białko kolca, i/lub
 • Inne substancje zawarte we wstrzyknięciu (adiuwanty, substancje pomocnicze lub zanieczyszczenia)

Podczas zakażenia wirusem Covid-19 białko spike powoduje większość uszkodzeń, w tym: uszkodzenie mięśni płuc i serca, zapalenie i powstawanie zakrzepów. Szczepionka nakazuje naszym komórkom wytwarzanie białka kolców wirusowych Covid-19. U niektórych osób to wytworzone białko kolczaste wydaje się powodować podobne uszkodzenia jak u osób, które wcześniej czuły się dobrze i nie chorowały na Covid-19.

Białka kolców i niektóre składniki szczepionki, takie jak nanocząstki lipidowe, mogą również wywoływać reakcję alergiczną na jedną lub więcej składników wstrzyknięcia lub produktów, która powoduje zespół aktywacji komórek tucznych (Mast Cell Activation Syndrome, MCAS). Mastocyty zawierają substancje chemiczne, które są uwalniane podczas reakcji alergicznych i innych reakcji immunologicznych, które mogą powodować uszkodzenia organizmu.

Wielu lekarzy i naukowców ma zastrzeżenia co do bezpieczeństwa składników zawartych w zastrzykach Covid-19. Jedną z głównych przyczyn tego zaniepokojenia jest fakt, że firmy farmaceutyczne nie muszą dzielić się tymi informacjami, jeśli nie uznają, że leży to w ich interesie handlowym. W związku z tym wiele składników zastrzyków Covid-19 nie jest znanych.

Pojawiające się dowody pochodzące od niezależnych naukowców sugerują, że w niektórych roztworach szczepionek mogą znajdować się zanieczyszczenia, które mogą być odpowiedzialne za pewne działania niepożądane. Więcej informacji na temat tych zanieczyszczeń od europejskich lekarzy i naukowców można znaleźć tutaj.

Jak można zapobiegać i leczyć zespół po wstrzyknięciu Covid-19 (pCoIS)?

Najlepszym sposobem zapobiegania pCoIS jest unikanie szczepień opartych na genetyce Covid-19 (Pfizer, Moderna, Janssen lub AstraZeneca). Dopiero zaczynamy zdobywać doświadczenie w rozpoznawaniu, diagnozowaniu i leczeniu pCoIS, dlatego z pewnością potrzebne są dalsze badania.

Ponieważ pCoIS ma wspólne cechy z chorobą Long Covid, niektórzy lekarze stosują te same leki i suplementy diety, które stosują również w leczeniu choroby Long Covid. Wiele z nich jest dostępnych bez recepty. Ogólnie rzecz biorąc, należy zintensyfikować wysiłki w celu utrzymania zdrowego stylu życia, obejmującego zdrową dietę, ćwiczenia fizyczne, kontrolę wagi, cukrzycy i ciśnienia krwi.

Jeśli u pacjenta występują objawy pCoIS, lekarz może wykonać kilka badań, które pomogą określić najlepszą drogę do wyzdrowienia. Badania te mogą obejmować pełną morfologię krwi, markery układu odpornościowego, markery stanu zapalnego, profil krzepnięcia i testy czynności wątroby. Należy zauważyć, że wciąż jesteśmy na wczesnym etapie zrozumienia, jak oceniać i leczyć pCoIS. Przed rozpoczęciem lub zmianą jakiejkolwiek terapii medycznej należy zawsze skonsultować się z lekarzem.

Wiele z stosowanych leków i suplementów diety jest dostępnych bez recepty. Należą do nich:

Medicine/SupplementInstruction/Rationale
Zinc 50mg daily to support the immune system. 
Vitamin DVitamin D (5000 international units daily) balances the immune response.
Vitamin CVitamin C (500mg twice daily) to support the immune system.
Omega-3 Fatty AcidsOmega 3 fatty acids (4 grams daily) to support the immune system.
Quercetin Quercetin (500mg twice daily), a natural anti-inflammatory and immune modulator, reduces overactive immune reactions. 
Aspirin Aspirin (325 mg daily) to reduce the risk of clotting. 
Antihistamines Antihistamines to reduce overactive immune reactions and mast cell activation. Loratidine and cetirizine are H2 antihistamines that are available over the counter. 
N-acetylcysteineN-acetylcysteine (600mg twice daily) helps reduce inflammation through production of glutathione that gets depleted in chronic inflammatory illnesses. 
Melatonin Melatonin (2mg to 10mg) at bedtime to help restore the circadian rhythm and sleep cycle.
Colchicine Colchicine (as per your doctor's prescription). 
Steroids Steroids (as per your doctor's prescription). 
IvermectinIvermectin, (as per your doctor's prescription) for its anti-inflammatory and immune-modulatory properties. It also blocks the spike protein and prevents blood cells clumping together. Treatment may need to continue until resolution of symptoms.  
Mast cell stabilizersMast cell stabilizers (as per your doctor's prescription). 
Low histamine dietA low histamine diet may help to dampen the immune system's response to the foreign substances. Many people with pCoIS symptoms similar to Long Covid will respond to treatment within 2 weeks. 
FluvoxamineAs per your doctor's prescription

W przypadku szczególnych powikłań może być konieczna konsultacja z lekarzami specjalistami. Na przykład konieczna może być wizyta u kardiologa w celu leczenia stanów zapalnych serca, takich jak zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, lub u neurologa w celu leczenia stanów neurologicznych.

Kiedy dowiemy się więcej o działaniach niepożądanych szczepionki Covid-19 i jak je leczyć?

Pierwszym krokiem do uzyskania większej ilości informacji na temat działań niepożądanych szczepionki Covid-19 jest uznanie przez urzędników odpowiedzialnych za zdrowie publiczne milionów zdarzeń niepożądanych, które zostały już zgłoszone na całym świecie, i wnikliwe ich rozpatrzenie. Aby to osiągnąć, należy stworzyć przejrzyste systemy monitorowania i śledzenia działań niepożądanych szczepionek oraz udostępnić fundusze na badania, dzięki którym lekarze i naukowcy będą mogli analizować zgłaszane dane. Dzięki tym danym będzie można dowiedzieć się więcej o sposobach zapobiegania i leczenia różnych typów pCoIS.

Naukowcy i lekarze zadają wiele pytań dotyczących nowych szczepionek terapii genowej, w tym:

 • Jak długo nasze komórki wytwarzają białko szpiku?
 • Czy w badaniach nad szczepionką wykluczono możliwość integracji kodu genetycznego białka wirusa Covid-19 z ludzkim genomem (DNA)?

Potrzeba więcej niezależnych badań

Aby uzyskać pełne zrozumienie skuteczności i bezpieczeństwa wstrzyknięć Covid-19, międzynarodowi eksperci z dziedziny kardiologii, neurologii i immunologii są zgodni co do tego, że:

 • Wymagane są dodatkowe długoterminowe dane dotyczące bezpieczeństwa (15 lat).
 • Konieczna jest obserwacja wszystkich zaszczepionych osób
 • Regulacje i badania powinny być prowadzone przez niezależny komitet naukowy, a nie przez producentów szczepionek (Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson).
 • Należy przeprowadzić dodatkowe badania, aby określić możliwe toksyczne skutki wstrzyknięć oraz sposoby zapobiegania im.
 • Musi istnieć metoda wykrywania nowych zaburzeń związanych ze szczepionką Covid-19 oraz możliwych zmian genetycznych.
 • Należy ustanowić niezależne, bezstronne finansowanie kompleksowych badań.

Kto jest narażony na działania niepożądane zastrzyków Covid-19?

Ciężkie działania niepożądane występują u osób w każdym wieku i obecnie nie wiadomo, dlaczego u niektórych osób występują te działania niepożądane, a u innych nie. Pilnie potrzebne są badania, które pozwolą zrozumieć, kto jest najbardziej narażony na średnio- i długoterminowe powikłania po szczepionkach Covid-19. Jednak pełna wiedza na temat tego, kto jest najbardziej narażony na powikłania, będzie znana dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań długoterminowych.

Co mogę zrobić, jeśli uważam, że moja choroba jest związana ze szczepionką Covid-19?

Należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia nowych objawów po otrzymaniu szczepionki Covid-19. Mogą oni pomóc w leczeniu objawów choroby, a im szybciej zostanie ono podjęte, tym lepiej. Można również zgłosić problem do systemu zgłaszania działań niepożądanych szczepionek w danym kraju. Pomaga to lekarzom, naukowcom i społeczeństwu lepiej zrozumieć potencjalne zagrożenia związane z tą nową technologią.

Jeśli chcesz nawiązać kontakt z innymi osobami, które doświadczyły syndromu po wstrzyknięciu Covidu-19, odwiedź stronę: wewanttobeheard.com

Ten artykuł został zrecenzowany przez

Dr Emma Brierly, MD
Dr Nasseba Kathrada, MD
Dr Pierre Kory, M.D., M.P.A.
Dr. Peter A. McCullough, MD, MPH
Dr Mark Trozzi, MD
Dr David Wiseman, PhD