Ο διαχωρισμός των ατόμων που δεν έχουν εμβολιαστεί διατηρεί τα εμβολιασμένα άτομα ασφαλή;

Ο διαχωρισμός των ατόμων που δεν έχουν εμβολιαστεί διατηρεί τα εμβολιασμένα άτομα ασφαλή;

Πολλά έθνη εφαρμόζουν τώρα πολιτικές που αποκλείουν από την κοινωνία άτομα που επέλεξαν να μην εμβολιαστούν. Αυτοί οι περιορισμοί περιλαμβάνουν την άρνηση πρόσβασης σε…

Τι είναι η απόρριψη εμβολίων και πρέπει να ανησυχώ για αυτό;

Η «απόρριψη εμβολίου» ορίζεται τυπικά ως η απελευθέρωση από το σώμα βιώσιμων ιικών σωματιδίων μετά την ένεση ενός ατόμου με εμβόλιο ζωντανού ιού. Η…