Share this

Badania nad chorobami i sposobami uzyskiwania odporności nie są niczym nowym. Pozwalanie organizmowi na wytworzenie odporności na patogen za pomocą jego małej, mniej niebezpiecznej wersji to długa tradycja w medycynie.

Tradycyjne szczepionki zazwyczaj zapewniają sterylną odporność, ale technologia szczepionek wykorzystywana do zwalczania wirusa Covid-19 jest nieszczelna. Jest wysoce wątpliwe, abyśmy kiedykolwiek osiągnęli odporność stada poprzez ciągłe podawanie szczepionek przypominających Covid-19 co sześć miesięcy.

Szerokie i trwałe pokonuje wąskie i tymczasowe

Idiom „infekcja bije zastrzyk” oznacza, że odporność jest prawie zawsze silniejsza u osób, które przeżyły i pokonały infekcję, niż u osób, które otrzymały szczepionkę. Prawda zawarta w tym przysłowiu jest dziś tak samo aktualna, jak była zawsze.

Obecnie jednak, w kontekście „nieszczelnych” szczepionek Covid-19 oraz wszystkich towarzyszących im zagrożeń i powikłań, ignorujesię siłę naturalnej odporności nabytej w wyniku wcześniejszego zakażenia – nawetw obliczu ogólnoświatowych wezwań i pozwów sądowych o uznanie i zbadanie naturalnej odporności. Miliony ludzi na całym świecie wyzdrowiały po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 i pomimo istotnej roli, jaką odgrywają w tworzeniu odporności stadnej, również na nich wywiera się presję, a nawet wymaga się od nich szczepień ochronnych ze względu na presję społeczną i zawodową.

W tym artykule wykorzystujemy dowody z aktualnej literatury naukowej, aby udzielić odpowiedzi na cztery ważne pytania dotyczące naturalnej odporności na SARS-CoV-2, wirusa wywołującego Covid-19, i szeroko porównujemy je z tym, co dotychczas wiemy o odporności zapewnianej przez szczepienia Covid-19.

Pytanie 1:

Czy ktoś może otrzymać Covid-19 po raz drugi?

Jest mało prawdopodobne, że po wyzdrowieniu ponownie zostaniesz zakażony wirusem SARS-CoV-2.

shutterstock 1700809078

Na podstawie wyników 17 badań przeprowadzonych w siedmiu krajach, obejmujących łącznie próbę ponad 41 milionów osób, uzyskano łączny wskaźnik reinfekcji wynoszący 0,4%, czyli 4 na 1000 osób. Należy zauważyć, że te wstępne wskaźniki reinfekcji są prawdopodobnie zawyżone z powodu stosowania niewiarygodnych testów PCR. Ponadto, wydalanie wirusa może występować do co najmniej 90 dni po pierwszym zakażeniu. Oznacza to, że dodatni wynik testu PCR w ciągu 90 dni od wystąpienia objawów może nie oznaczać prawdziwego ponownego zakażenia. Niestety, w kilku badaniach okres 90 dni pokrywa się z tym okresem.

Co więcej, w badaniach tych uwzględniono pracowników z grup wysokiego ryzyka, takich jak pracownicy służby zdrowia, personel sił obronnych, pasażerowie linii lotniczych wracający z zagranicy oraz osoby starsze przebywające w ośrodkach opieki długoterminowej. W pięciu badaniach wykorzystano ogromne bazy danych o stanie zdrowia, reprezentatywne dla całego kraju, którego dotyczy badanie. Hospitalizacje były rzadkie, odnotowano tylko jeden zgon z powodu reinfekcji, i to u osoby w wieku ponad 80 lat.

Należy wziąć pod uwagę, że ramy czasowe tych badań są różne. Musimy wiedzieć, czy nabyta odporność naturalna utrzymuje się przez dłuższy czas. Czy też słabnie? Niektóre badania obserwowały uczestników przez kilka tygodni, inne przez kilka miesięcy, a jeszcze inne przez ponad rok. Śledzenie wcześniej zakażonych jest ważnym wyzwaniem badawczym, które zasługuje na priorytetowe potraktowanie, ale ta niespójność utrudnia, a nawet uniemożliwia to zadanie. W badaniu izraelskim przeprowadz onym na całej populacji Izraela 96% przypadków ponownego zakażenia nie miało objawów lub były one łagodne. Tak więc, mimo że istnieje niewielkie prawdopodobieństwo ponownego zachorowania, nie ma się czym martwić, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną wiedzę o możliwościach wczesnego leczenia.

Pytanie 2:

W jaki sposób osoba, która wyleczyła się z zakażenia wirusem SARS-CoV-2, jest chroniona przed ponownym zakażeniem?

Osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2 mają przeciwciała, które rozpoznają wiele części wirusa. Zapewnia im to ochronę, która może trwać przez lata.

naturalna odporność

Układ odpornościowy człowieka jest złożony i składa się z wielu elementów oraz specjalnych komórek, które wzajemnie na siebie oddziałują i się wspierają. Jedną z pierwszych linii obrony przed inwazją wirusów jest interferon, który ogranicza replikację wirusów w komórkach naszego organizmu. Informuje on również układ odpornościowy o obecności wirusa. U osób nieszczepionych, zakażonych wirusem SARS-CoV-2, występuje silna odpowiedź interferonowa.

Kolejną linią obrony są przeciwciała. Wyniki badań sugerują, że poziom przeciwciał utrzymuje się na stałym poziomie podczas infekcji i tylko nieznacznie spada w okresie od sześciu do ośmiu miesięcy u ponad 90% osób zakażonych SARS-CoV-2. Spadek poziomu przeciwciał jest normalnym zjawiskiem po każdej infekcji.

Osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2 mają przeciwciała, które rozpoznają wiele części wirusa, nie tylko białko kolca. Szacuje się, że poziom ochrony przed ponownym zakażeniem, jaki zapewniają te naturalnie nabyte przeciwciała, trwa średnio 1,5-2 lata, a ochrona przed ciężkimi zakażeniami utrzymuje się przez kilka lat.

Na podstawie tego spadku obecności przeciwciał nie można zakwestionować trwałości odporności nabytej na daną chorobę. Trwałą odporność zawdzięczamy długo żyjącym limfocytom T i limfocytom B pamięci. Zarówno pamięć limfocytów T, jak i B jest widoczna u ponad 95% osób ponad rok po ustąpieniu objawów. Nawet łagodne zakażenia indukują powstanie silnych i długo żyjących komórek pamięci.

Obecnie napięcie między prawdziwą wiedzą naukową na temat naturalnej odporności a nakazem szczepień stanowi wyraźne i aktualne zagrożenie dla dążenia do stadnej odporności i naszej wolności.

Pytanie 3:

Jak wypada odporność naturalna w porównaniu z odpornością wywołaną szczepionką Covid-19?

Według danych, odporność na SARS-CoV-2 po wyzdrowieniu ma większy zasięg, jest bardziej wytrzymała i dłużej się utrzymuje niż odporność zapewniona przez szczepionki Covid-19.

shutterstock 2030067869

U osób zaszczepionych odporność stopniowo słabnie w ciągu kilku miesięcy, co powoduje konieczność stosowania dawek przypominających. Nie wiadomo jeszcze, jak długo będzie trwało to zapotrzebowanie na dopalacze.

Układy odpornościowe osób, które otrzymały szczepionkę Covid-19 i nigdy nie zostały zakażone wirusem SARS-CoV-2, widziały jedynie pik wirusa i w rezultacie tylko tyle zapamiętały. Z drugiej strony, układy odpornościowe osób zakażonych wcześniej nauczyły się rozpoznawać i reagować na wiele różnych struktur białek wirusowych. Ponieważ większość wariantów wirusa różni się tylko o 5% od pierwotnego wirusa, osoby, które wyleczyły się z wcześniejszego zakażenia, są lepiej przygotowane do walki z wariantami.

Nawet przed połową czerwca 2021 r., kiedy w Izraelu (pierwszym kraju, w którym wprowadzono masowe szczepienia) dało się zauważyć słabnące działanie szczepionek Covid-19, wcześniejsze zakażenie zapewniało porównywalną, jeśli nie lepszą ochronę niż szczepionki. Wyniki te zostały potwierdzone w wielu badaniach przeprowadzonych w innych krajach.

W miarę upływu miesięcy i zmniejszania się skuteczności szczepionek, wcześniejsze zakażenia nadal zapewniały większą ochronę. Aby zilustrować, jak dużą ochronę zapewnia naturalnie nabyta odporność, zaszczepione osoby z Izraela, które nie były wcześniej narażone na kontakt z wirusem, miały 13-krotnie zwiększone ryzyko pozytywnego wyniku badania PCR na obecność wariantu Delta, 27-krotnie większe ryzyko, że przełom będzie miał charakter objawowy, oraz siedmiokrotnie większe ryzyko hospitalizacji w porównaniu z osobami wcześniej nieszczepionymi.

Na podstawie danych pochodzących z dużej reprezentatywnej próby całej populacji Izraela stwierdzono 894 przypadki ponownych zakażeń, co stanowi odsetek ponownych zakażeń wynoszący 0,47%. Spośród nich 4,3% było hospitalizowanych, u 1,8% wystąpiły ciężkie objawy, a jeden pacjent zmarł (80+)-0,1%. W porównaniu z 5 337 przypadkami przełomu wśród osób w pełni zaszczepionych i poddanych obserwacji tydzień po podaniu drugiej dawki, 9% z nich było hospitalizowanych, 6% miało ciężkie objawy, a 136 (3%) zmarło.

Chociaż w ciągu 11 miesięcy odnotowano oznaki słabnącej odporności naturalnej, osoby wcześniej zakażone nadal miały wyraźną przewagę nad osobami zaszczepionymi, jeśli chodzi o ryzyko zakażenia i wystąpienia objawów. W miarę wzrostu dominacji wariantu Delta w 2021 r. liczba objawowych przypadków przełomu w Izraelu wzrosła do 1,2%, w porównaniu z zaledwie 0,05% w przypadku osób z naturalną odpornością. W Wielkiej Brytanii od października 2021 r. odnotowano 1,3% przypadków przełomu, mimo że 60% populacji zostało zaszczepione.

W literaturze istnieją istotne różnice między odpowiedzią immunologiczną osób zaszczepionych w porównaniu z osobami z zakażeniem naturalnym i różnice te obserwowano wielokrotnie.

  1. Silnie zwiększona odpowiedź interferonowa odnotowana u osób zakażonych naturalnie była w znacznym stopniu nieobecna u biorców szczepionki.
  2. Osoby wcześniej zakażone utrzymują przeciwciała (IgA), które wyściełają drogi oddechowe, którymi wirus dostaje się do organizmu. Przeciwciała te mogą powstrzymać wirusa przed rozprzestrzenianiem się w organizmie. Przeciwciała te nie utrzymują się u osób zaszczepionych, co może wyjaśniać jeden ze sposobów rozprzestrzeniania się wirusa.
  3. Poziom przeciwciał IgG (pomagających w powstrzymaniu replikacji wirusa w organizmie) zmniejsza się u osób zaszczepionych w ciągu 6 miesięcy 8-krotnie szybciej niż u osób zakażonych naturalnie.
  4. U osób naturalnie zakażonych dochodzi do ekspansji komórek odpornościowych odpowiedzialnych za tworzenie swoistych przeciwciał(limfocyty B) oraz komórek odpowiedzialnych za usuwanie wirusa po wykryciu go przez przeciwciała(cytotoksyczne limfocyty T). Również w tym przypadku skuteczność i długowieczność komórek B i T jest większa u osób zakażonych SARS-CoV-2.

Chociaż w ostatnim raporcie Centers for Disease Control and Prevention (CDC) w USA opublikowano wyniki badań, zgodnie z którymi osoby, u których doszło do zakażenia, mają 5,5 razy większe szanse na hospitalizację w porównaniu z osobami zaszczepionymi, u których nie doszło wcześniej do zakażenia, żadne inne niezależne badania nie potwierdzają tych ustaleń. Ten raport CDC został niedawno zdemaskowany przez epidemiologa z Harvardu, dr Martina Kulldorfa, i okazało się, że ma fatalne błędy.

Okazuje się, że naturalna odporność zapewniana przez zakażenie jest tak silna, że badania wskazują, iż wcześniejsze zakażenie innymi koronawirusami przyczynia się do łagodniejszych objawów w przypadku późniejszego zakażenia SARS-CoV-2.

Pytanie 4:

Czy należy szczepić osoby, które wcześniej przebyły chorobę Covid-19?

Obecnie nie ma wiarygodnych dowodów na to, że stosowanie standardowego schematu szczepienia zapewnia dodatkową ochronę w stosunku do wcześniejszego zakażenia.

shutterstock 2024977220

W rzeczywistości badania nie przebierają w słowach i jasno stwierdzają, że „osoby, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2, prawdopodobnie nie odniosą korzyści ze szczepienia COVID-19”.

Biorąc pod uwagę brak przekonujących dowodów wskazujących na potrzebę szczepienia osób uprzednio zakażonych, należy rozważyć koszty i korzyści tej decyzji. W niektórych badaniach wykazano, że wcześniejsze zakażenie wiąże się z nasileniem działań niepożądanych po szczepieniu szczepionką Covid-19, w tym z 1,5-krotnie większym prawdopodobieństwem hospitalizacji.

A możliwe wyjaśnienie Przyczyną nasilenia działań niepożądanych u osób z wcześniejszym zakażeniem jest fakt, że naturalne przeciwciała wraz z produktami szczepionki mogą tworzyć „kompleksy immunologiczne”, które następnie odkładają się w organizmie w takich miejscach, jak stawy, opony mózgowe (chroniące rdzeń kręgowy i mózg) oraz nerki.

Prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkich reakcji niepożądanych na szczepionki Covid-19 u osób uprzednio zakażonych wymaga dalszych badań.

Dane mówią same za siebie

Obecne szczepionki Covid-19 nie zapewniają odporności sterylizującej ani nie zapobiegają zarażeniu się wirusem SARS-CoV-2 lub przeniesieniu go na inne osoby. W połączeniu z bezpieczeństwem, jakie może zapewnić nieograniczony dostęp do wczesnego leczenia, odporność nabyta w sposób naturalny jest bardzo obiecująca. Istnieje lepszy sposób na uzyskanie odporności stadnej.

Zasób ten będzie aktualizowany w miarę pojawiania się nowych informacji na temat odpornościnaturalnej i odporności wywołanej szczepionką.