Share this

Maseczki na twarz dla dzieci były wprowadzane na całym świecie w różnych momentach w 2020 r. pod pocieszającym hasłem, ’Chronię cię. Ty mnie chronisz,Wraz z zapewnieniami, że maski będą tylko tymczasowe – aby spłaszczyć krzywą.

Obecnie w wielu szkołach maski dla dzieci są nadal obowiązkowo stosowane, mimo dowodów wskazujących na to, że ryzyko związane z ich stosowaniem przewyższa potencjalne korzyści dla dzieci.

Główne zagrożenia związane z maskami dla dzieci

  • Problemy z oddychaniem – hipoksja (niedostateczna ilość tlenu) i hiperkapnia (podwyższony poziom dwutlenku węgla we krwi): Normalne powietrze na zewnątrz zawiera około 0,04% objętości dwutlenku węgla (400 części na milion). Niemiecki Federalny Urząd Ochrony Środowiska podaje, że wartość graniczna dla pomieszczeń zamkniętych wynosi 0,2% (2000 ppm), przy czym wyższe wartości są niedopuszczalne. Dowody wskazują jednak, że poziom dwutlenku węgla w maskach dla dzieci wzrasta bardzo szybko. Po zaledwie trzech minutach zmierzono, że stężenie dwutlenku węgla w maskach dla dzieci wynosi około 13 000 ppm, czyli ponad sześć razy więcej niż wynosi maksymalne narażenie na dwutlenek węgla. Najmłodsze dzieci mają zazwyczaj najwyższe wartości. W powietrzu pod maskami stwierdzono również znacznie obniżony poziom tlenu. Poziomy te wiążą się z takimi dolegliwościami, jak bóle głowy, senność, słaba koncentracja, nudności i przyspieszone bicie serca.
  • Zakażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze, takie jak bakteryjne zapalenie płuc: Badania wykazały, że zarazki (bakterie, grzyby i wirusy) gromadzą się na zewnątrz i wewnątrz masek, w ciepłym i wilgotnym środowisku. Wdychanie tych zarazków może powodować infekcje grzybicze, bakteryjne i wirusowe.
  • Trudności poznawcze: Noszenie masek wiąże się z takimi problemami, jak zmęczenie, wyczerpanie, brak koncentracji, zaburzenia komunikacji i pola widzenia (zwłaszcza w odniesieniu do podłoża i przeszkód na nim), a także bóle głowy, dezorientacja, zamglenie i dezorientacja.
  • Efekty psychologiczne: Badania mówią o pogorszeniu stanu psychicznego w wyniku noszenia masek, w tym o niepokoju, rozproszeniu, stresie, panice i uczuciach depresyjnych. Zgłaszano także poczucie pozbawienia wolności i utraty autonomii, nasilenie chorób psychosomatycznych i tłumioną złość.
  • Skutki dermatologiczne: W przeciwieństwie do odzieży noszonej na zamkniętą skórę, maski zakrywają części ciała biorące udział w oddychaniu (np. nos i usta). Prowadzi to do wzrostu temperatury i wilgotności, co znacznie zmienia naturalne warunki skóry, powodując wysypki, trądzik, swędzenie i inne podrażnienia skóry.
  • Efekty stomatologiczne: Dentyści opisali stan znany jako „usta maski”, związany z takimi problemami jak zapalenie dziąseł i jamy ustnej, nieświeży oddech i infekcje grzybicze. Zmniejszony przepływ śliny oraz zwiększona ilość płytki nazębnej i próchnicy zębów są również związane z nadmiernym i niewłaściwym noszeniem maski.
  • Mikro- i nanocząsteczki – zagrożenia związane z wdychaniem: Większość ludzi wie o szkodach wyrządzonych w płucach wielu pracowników, w tym o nowotworach i innych chorobach płuc, w wyniku rutynowych prac wykonywanych z wykorzystaniem materiałów zawierających azbest w latach 60-tych, 70-tych i 80-tych na całym świecie. Podobnie, ciężkie i Długotrwałe narażenie na pył krzemionki w wyniku pracy z kamieniem i piaskiem może powodować raka płuc i inne choroby układu oddechowego w wyniku wdychania drobnych cząstek. Badania wykazały, że maseczki do twarzy łatwo uwalnianie cząstek o rozmiarach mikro- i nano oraz ryzyko jest następujące mogą być wdychane przez dzieci, które mają obowiązek noszenia ich przez wiele godzin w ciągu dnia szkolnego. W marcu 2021 r. w wiadomościach(1, 2) pojawiły się informacje o wycofaniu milionów masek z Kanady po tym, jak w wyniku analiz stwierdzono obecność nanocząsteczek grafenu wydzielanych przez maski do twarzy.
  • Indywidualne potrzeby dzieci: W szkołach powszechnie nakazuje się stosowanie masek, zwykle bez przeprowadzania indywidualnej oceny ryzyka – co jest sprzeczne z dobrymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W rezultacie w niewielkim stopniu lub wcale nie uwzględnia się różnych predyspozycji dzieci, a nawet ich podstawowych chorób, takich jak astma i padaczka. Lekarze podkreślają, jak ważne jest uwzględnienie takich warunków zdrowotnych. Na przykład neurolodzy z Izraela, Wielkiej Brytanii i USA stwierdzili, że maska nie jest odpowiednia dla osób z padaczką, ponieważ może wywołać hiperwentylację.
  • Długotrwały uszczerbek na zdrowiu: W kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy jednorazowe, krótkotrwałe i lekkie narażenie na niebezpieczeństwo może niekiedy nieść ze sobą niewielkie ryzyko. Jednak długotrwałe i intensywne narażenie na działanie promieniowania może być bardzo ryzykowne. Niektóre działania niepożądane wywołane przez maski wydają się na pierwszy rzut oka stosunkowo niewielkie, ale istotne jest powtarzające się narażenie przez dłuższy czas zgodnie z zasadami patogenetycznymi. Naukowcy ostrzegają, że należy się spodziewać długotrwałych chorób, takich jak choroby serca i choroby neurologiczne, będących konsekwencją noszenia masek.
  • Kwestie higieniczne: Naukowcy uważają, że maski używane przez ogół społeczeństwa stwarzają ryzyko zakażenia, ponieważ standardowe zasady higieny obowiązujące w szpitalach nie mogą być przestrzegane poza tym miejscem. Efekt ten będzie bez wątpienia szczególnie wyraźny w dużej klasie małych dzieci prowadzonej przez jednego nauczyciela.

A co z potencjalnymi korzyściami – czy maski działają?

shutterstock 1942775062

Noszenie maski chirurgicznej lub płóciennej, aby zapobiec przenoszeniu wirusa, porównano do stawiania płotu z drutu, aby zapobiec przedostawaniu się komarów do ogrodu. Wirus ma rozmiar 1/10 000 mm i może z łatwością przedostać się przez maski medyczne lub materiałowe przy każdym wdechu i wydechu.

Na przykład aerozole, które są głównym sposobem przenoszenia wirusa, przenikają przez pory materiału masek.

W niedawno opublikowanym dużym duńskim badaniu porównującym osoby używające i nieużywające masek pod względem częstości zakażeń wirusem Covid-19 nie wykazano żadnych statystycznie istotnych różnic między grupami.

Wciąż przybywa dowodów na to, że maski nie są pomocne w powstrzymywaniu rozprzestrzeniania się wirusa. (Patrz: https://www.pandata.org/infobank-masks/)

Jakie są zagrożenia związane z wirusem dla dzieci i osób z ich otoczenia?

Ryzyko wystąpienia choroby Covid-19 u dzieci jest bardzo niskie.
(Źródło: Lancet i BMJ)

Dzieci nie stanowią dużego zagrożenia dla innych.
(Źródło: BMJ, Acta Pediatrica)

Badania wykazały, że większość dzieci jest odporna na tę chorobę.
(Źródło: Gavi).

Zobacz także: „Dlaczego szczepimy dzieci przeciwko COVID-19”.

Czy dziecko może przenieść chorobę, na którą nie choruje?

shutterstock 1712657539

Szanse na bezobjawowe przeniesienie zakażenia na przykład między dwojgiem dzieci, które są wystarczająco zdrowe, aby uczęszczać do szkoły, są bardzo małe. Dowody na to, że Covid-19 może być rozprzestrzeniany przez osoby bez objawów są bardzo słabe i pochodzą z badania opis pojedynczego przypadku, który został później obalony, gdy Raporty wykazały, że w momencie nawiązania kontaktu z tzw. bezobjawową kobietą stwierdzono, że przyjmuje ona leki na grypę (a więc w rzeczywistości nie jest to przypadek bezobjawowy).

Z innych dowodów – w badaniu przeprowadzonym w Chinach na 10 milionach ludzi nie stwierdzono bezobjawowego przenoszenia wirusa Covid-19.

Uwaga na temat masek medycznych i środowiska pracy dorosłych

Jak większość ludzi wie, chirurdzy, dentyści i niektóre pielęgniarki od wielu lat noszą maski chirurgiczne w różnych wysoce wyspecjalizowanych i dobrze wspieranych miejscach pracy. Te bardzo specyficzne warunki pracy zostały wykorzystane jako argument za powszechnym maskowaniem dzieci w szkołach na całym świecie.

Maski są stosowane w warunkach chirurgicznych, aby zapobiec przenoszeniu płynów ustrojowych (takich jak pot lub ślina) pochodzących od chirurga lub personelu operacyjnego na otwarte rany pacjenta lub aby zapobiec przedostawaniu się krwi lub innych płynów ustrojowych z nacięcia chirurgicznego na twarz chirurga.

W takich warunkach chirurdzy noszący maski są pod ścisłym nadzorem, w tym także dzięki ścisłym protokołom szpitalnym i medycznym. Ci wysoko wykwalifikowani pracownicy mają także autonomię i świadomość, że mogą robić przerwy na maskę, gdy wymaga tego bezpieczeństwo. Należy zauważyć, że pracownicy medyczni nie noszą zakryć twarzy przez cały dzień, jak to się obecnie robi w niektórych szkołach.

child mask twitter

Dzieci nie są małymi dorosłymi i te bardzo wyspecjalizowane miejsca pracy nie powinny być wykorzystywane jako argument za ciągłym maskowaniem wszystkich dzieci w każdym dniu szkolnym.

Ekstrapolacja z tych bardzo specyficznych, ściśle kontrolowanych warunków pracy dorosłych na najbardziej ogólne warunki pracy dzieci, takie jak szkoła, jest niewłaściwa i stanowi zagrożenie dla zdrowia dzieci.

Wniosek

Ze względu na związane z tym ryzyko, obowiązujące na całym świecie nakazy stałego zakrywania nosa i ust przez dzieci w szkołach są nieproporcjonalne do ryzyka związanego z zakażeniem wirusem Covid-19 dla zdrowych dzieci i pracowników szkoły, a także do ryzyka stwarzanego przez tzw. dzieci bezobjawowe (tzn. zdrowe) dla innych bezbronnych dzieci lub bezbronnych pracowników szkoły.

W świetle prawa wymówka „ja tylko wykonywałem polecenia” może nie wystarczyć, by zapewnić szkołom ochronę przed działaniami cywilnymi i karnymi – nie mówiąc już o odpowiedzialności moralnej – w przypadku, gdy dziecko dozna szkody w wyniku noszenia maski.

Potencjalnych szkód można w dużej mierze uniknąć dzięki kulturze współczucia, która respektuje prawa człowieka i indywidualne wybory. Szkoły powinny powrócić do starych, sprawdzonych rad dla rodziców, aby w czasie choroby dzieci pozostawały w domu i uczyły je kichać i kaszleć do łokcia.

Tam, gdzie maski są powszechnie obowiązkowe w szkołach, organy prowadzące i zarządy szkół powinny pilnie zweryfikować swoje podejście i rozważyć przyjęcie dobrowolnych systemów masek, które uznają wartość zdrowego rozsądku, nauki i osobistego wyboru.