woman s hand is throwing out protective medical fa 2022 02 05 13 24 52 utc scaled
Share this

Na całym świecie władze lokalne i krajowe łagodzą, a nawet całkowicie znoszą ograniczenia, które w ciągu ostatnich dwóch lat dramatycznie zmieniły codzienne życie wielu osób. Z pomocą Alliance for National Health International wybierzmy się w podróż po świecie, aby zapoznać się z aktualnymi ograniczeniami w poszczególnych krajach.

Dla każdego kraju przedstawionego na mapie uwzględniono cztery wskaźniki: uprawnienia do stosowania masek, uprawnienia do stosowania szczepionek, stosowanie paszportów szczepionkowych oraz złagodzenie ograniczeń. Stan tych metryk razem wziętych został przełożony na kolorowy kod: czerwony, bursztynowy lub zielony.

covid restrictions map

Mapa ta nie pokazuje, czy prowadzone są kampanie cenzury, czy nakładane są ograniczenia na lekarzy, którzy wypowiadają się lub przepisują „niezatwierdzone” metody leczenia, czy też inne tego typu środki.

Uwaga: Jest to podsumowanie wydarzeń z dnia 2 lutego 2022 r. Ograniczenia, zalecenia i przepisy na całym świecie ulegają ciągłym zmianom, co może spowodować, że przed kolejną aktualizacją niektóre elementy tej mapy mogą być niedokładne.

Meksyk

Francja

 • Rząd francuski zaczął znosić ograniczenia, w tym obowiązek noszenia masek na zewnątrz budynków.
 • Zakazano stosowania maseczek z tkaniny domowej roboty. Noszenie maski jest nadal obowiązkowe we wszystkich publicznych obiektach zamkniętych, centrach handlowych, środkach transportu publicznego oraz w miejscach, gdzie na zewnątrz przebywa więcej niż 10 osób.
 • Zastrzyki Covid-19 są obowiązkowe dla pracowników służby zdrowia. Chociaż rząd nie zdecydował się na wprowadzenie obowiązku wykonywania zastrzyków u wszystkich dorosłych, w grudniu ustalono sześciomiesięczny termin ważności zastrzyków dla osób powyżej 65 roku życia, co sprawiło, że osoby te muszą obowiązkowo wykonywać szczepienia przypominające.
 • Francuska „Pass Sanitaire” została zmieniona na przepustkę szczepionkową, która umożliwia dostęp do codziennych czynności i podróży. Zaktualizowane przepisy nie zezwalają na stosowanie testów negatywnych zamiast dowodu szczepienia, ale umożliwiają wystawienie zaświadczenia o „odzyskaniu” lub zwolnieniu. Dzieci w wieku 12-15 lat mogą nadal uzyskiwać negatywne wyniki testów.

Włochy

 • Zastrzyki Covid-19 są obowiązkowe dla wszystkich osób powyżej 50 roku życia. Od 1 lutego osoby, które odmówią, będą karane grzywną.
 • W lutym ważność zarówno zielonej przepustki „Super” (potwierdzającej stan szczepień lub wyzdrowienie), jak i zielonej przepustki została skrócona z 9 do 6 miesięcy. Okres ten będzie liczony od daty ostatniego wstrzyknięcia. Nowa przepustka jest potrzebna, aby korzystać ze wszystkich form transportu publicznego. Dowód negatywnego wyniku testu może być wykorzystany jedynie w połączeniu z podstawową zieloną przepustką, która jest wymagana, aby wejść do banków, urzędów pocztowych, urzędów publicznych, sklepów tytoniowych, księgarni, salonów piękności, fryzjerów, kiosków i centrów handlowych.
 • Przepustki uzyskane na podstawie negatywnych testów są ważne tylko przez 48 godzin.
 • Od 1 lutego osoby, które nie otrzymały szczepionki, będą mogły korzystać jedynie ze sklepów spożywczych, supermarketów i aptek.
 • Noszenie masek jest wymagane zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Osoby dojeżdżające do pracy środkami transportu publicznego są zobowiązane do noszenia masek FFP2.
 • Aby ominąć surowe przepisy, niektórzy Włosi organizują „przyjęcia Covid”, na których mogą się zarazić i uzyskać zaświadczenie o wyleczeniu.

Kanada

Ograniczenia różnią się w zależności od prowincji.

USA

Ograniczenia różnią się w zależności od stanu.

Anglia

 • Większość ograniczeń została zniesiona w Anglii, ponieważ rząd wycofał Plan B. Jednak każdy, u kogo stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, nadal musi poddać się samoizolacji przez okres do pięciu dni, który to przepis wygasa 24 marca. Premier powiedział, że po tej dacie wymóg samoizolacji zostanie prawdopodobnie zastąpiony poradami i wskazówkami.
 • Groźba obowiązkowych zastrzyków dla NHS i powiązanych organizacji regulowanych przez CQC również została wycofana w oczekiwaniu na dalsze konsultacje, po znacznym sprzeciwie i uznaniu szkód, jakie spowodowałaby utrata 100 000 pracowników NHS.

Dania

Australia

Ograniczenia różnią się w zależności od stanu.

Nowa Zelandia

 • Zwiększyła się liczba obowiązkowych masek. Ludzie są zobowiązani do noszenia masek w coraz większej liczbie miejsc, a ci, którzy są prawnie zobowiązani do wykonywania zastrzyków, muszą używać masek klasy medycznej.
 • Zastrzyki Covid-19 są obowiązkowe w różnych grupach pracowniczych.
 • Nowa Zelandia ma przepustkę Covid-19, ale jej stosowanie nie jest obecnie obowiązkowe.

Niemcy

 • Obywatele Niemiec są zobowiązani do noszenia masek klasy medycznej zamiast masek z tkaniny w sklepach, środkach transportu publicznego i w pracy.
 • Niemcy korzystają z certyfikatu EU Digital COVID, ale jego stosowanie nie jest obowiązkowe. Od momentu pojawienia się omikronu obywatele, którzy nie otrzymali zastrzyku, zostali objęci częściową blokadą, co uniemożliwiło im dostęp do niezbędnych sklepów i usług.
 • W Niemczech nie ma obecnie żadnych nakazów stosowania zastrzyków, ale politycy debatują nad wprowadzeniem systemu podobnego do tego, który obowiązuje w Austrii.
 • Chociaż rząd niemiecki zaostrzył ograniczenia, niektóre kraje związkowe zaczęły je łagodzić.

Irlandia

 • Irlandia zniosła większość ograniczeń w dniu 22 stycznia. Nadal jednak obowiązuje nakaz używania masek w niektórych miejscach, paszporty są wymagane przy podróżach międzynarodowych, a zasady samoizolacji pozostają w mocy.
 • Obecnie w Irlandii nie ma obowiązku stosowania szczepionek.

Austria

Grecja

Izrael

 • Izrael był jednym z pierwszych krajów, w których wprowadzono obowiązek podawania szczepionki Covid-19. Minister finansów Izraela, Avigdor Liberman,„współpracuje ze wszystkimi stronami, aby zlikwidować Zieloną Przepustkę i utrzymać normalną rutynę dla nas wszystkich„. Stwierdził, że„nie ma żadnej logiki medycznej ani epidemiologicznej w Zielonej Przełęczy, wielu ekspertów jest co do tego zgodnych„, a „jest jednak bezpośrednia szkoda dla gospodarki, dla codziennego funkcjonowania i niebagatelny wkład w codzienną panikę wśród społeczeństwa”.
 • Izrael złagodził ograniczenia w podróżowaniu na początku stycznia.
 • Noszenie masek jest nadal obowiązkowe.

Republika Południowej Afryki

 • Republika Południowej Afryki rozważa obecnie, czy stosować przepustki na szczepionkę Covid-19 w miejscach pracy.
 • Mandaty na maski nadal obowiązują.
 • Republika Południowej Afryki nie narzuciła przepustek jako całość, ale niektóre uniwersytety i prywatne firmy postanowiły narzucić wymagania.
 • W ostatnich dniach rząd zniósł większość ograniczeń, w tym wymóg samoizolacji dla osób bez objawów, które miały kontakt z osobą zarażoną kowidem. Okres izolacji dla osób z objawami został skrócony z 10 do 7 dni.

Japonia

Brazylia

 • Dowód szczepienia przeciwko Covid-19 jest wymagany tylko od osób wjeżdżających do Brazylii.

Indie

Nigeria

Uwaga: Jest to podsumowanie wydarzeń z dnia 2 lutego 2022 r. Ograniczenia, zalecenia i przepisy na całym świecie ulegają ciągłym zmianom, co może spowodować, że przed kolejną aktualizacją niektóre elementy tej mapy mogą być niedokładne.

Powyższa mapa i lista zostały opracowane przez Alliance for National Health International.