Share this

Nie trzeba udowadniać, że lek spowodował reakcję niepożądaną, wystarczy samo podejrzenie”.

Dr June Raine, dyrektor naczelny brytyjskiej Agencji Regulacji Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (MHRA), cytowana w artykule The Guardian

Co to jest działanie niepożądane lub zdarzenie niepożądane i dlaczego należy je zgłaszać?

Działanie niepożądane lub zdarzenie niepożądane to każda negatywna zmiana w stanie zdrowia lub nowa choroba, która wystąpi w trakcie lub po zakończeniu leczenia lekiem.

Działania niepożądane obejmują zdarzenia fizyczne, takie jak ból głowy lub reakcja alergiczna, objawy psychologiczne, takie jak zamroczenie mózgu, zmiany w pomiarach klinicznych, takie jak obniżenie poziomu płytek krwi, lub pogorszenie wcześniej istniejącego stanu chorobowego, np. cukrzycy. Reakcje te mogą wystąpić w dowolnym momencie – wkrótce po zastosowaniu leku lub nawet wiele lat później.

Osoby indywidualne i ich dostawcy usług medycznych muszą zgłaszać zdarzenia niepożądane, aby organy nadzorujące mogły monitorować bezpieczeństwo leku i identyfikować wszelkie problemy, które nie zostały jeszcze wykryte. Pomaga to również władzom w zmianie zaleceń dla pracowników służby zdrowia i społeczeństwa.

Jak zgłosić zdarzenie niepożądane lub działanie niepożądane związane ze szczepionką Covid-19?

shutterstock 1914454306

Szczepionki Covid-19 są nowym rodzajem terapii, a ich bezpieczeństwo nie jest znane; dlatego szczególnie ważne jest zgłaszanie poważnych działań niepożądanych. W zależności od miejsca na świecie istnieją różne bazy danych, w których rejestruje się działania niepożądane leków:

CountryDatabaseWebsite
UKMedicines and Healthcare products Regulatory Advisory (MHRA)In the UK, the Medicines and Healthcare products Regulatory Advisory (MHRA) uses the Yellow Card System to monitor reports, and any individual who suspects an adverse reaction can report it directly onto their website: https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
USAVaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)In the USA, the Centres for Disease Control (CDC) and the Food and Drug Administration (FDA) manage the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) database, which allows individuals to send in reports through the website: https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
CanadaGovernment of CanadaIn Canada, you can report an adverse event at the Government of Canada website: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/adverse-reaction-reporting.html. There is also the Canada Vigilance Adverse Reaction Online Database: https://cvp-pcv.hc-sc.gc.ca/arq-rei/index-eng.jsp
AustraliaTherapeutic Goods AdministrationIn Australia, the Therapeutic Goods Administration (TGA) monitors adverse events and a report can be filed here: https://aems.tga.gov.au
FranceSignalement-sante.gouv.frIn France, https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/signalement-sante-gouv-fr/
South AfricaSouth African VAERSIn South Africa, https://thj-africa.org.za/ has a link to the South African VAERS.
New Zealand Government of New Zealand official reporting systemIn New Zealand Health Professionals, public and 'others' can report adverse reactions here - https://report.vaccine.covid19.govt.nz/s/
Central AmericaNoti-FACEDRA reporting systemhttp://www.notificacentroamerica.net/n/Pages/mapa.aspx#no-back-button
The PhillipinesVARR-PHhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezImFX8-euM35Oc_UsSuhv6nql0J0iWRT0NM9Syyf4FAZrlA/viewform?fbclid=IwAR2zQ-CPYb4bnnvd713w1ICwECHm_UA8cRB8z8rmFApkpHmtqIPSzcWGKEQ

Czy istnieją grupy wsparcia dla osób poszkodowanych w wyniku stosowania szczepionek Covid-19?

Światowa Rada Zdrowia sugeruje, aby w przypadku wystąpienia dolegliwości zdrowotnych w wyniku szczepienia Covid-19 odwiedzić następujące strony internetowe:

Poinformuj nas o istnieniu w Twoim kraju bazy danych zgłaszającej niepożądane działania szczepionek

Let us know about a vaccine reporting system in your local area. We’ll consider adding it to this page to tell others.