segregating unvaccinated people at home
Share this

Veel landen voeren nu een beleid waarbij mensen die ervoor gekozen hebben zich niet te laten vaccineren, van de samenleving worden uitgesloten. Deze beperkingen houden onder meer in dat de toegang tot openbare plaatsen en basisdiensten wordt ontzegd, waardoor niet-gevaccineerden in feite worden gescheiden van gevaccineerden. Hoewel dit beleid per land verschilt, gaat het van het verbieden van grote evenementen, theaters, bioscopen, cafés en restaurants, tot het thuis houden van mensen op basis van hun vaccinatiestatus. Soortgelijke maatregelen zijn onder meer het opleggen van boetes (zie Griekenland) of het weigeren van medische behandeling, zoals in Singapore.

Dergelijke maatregelen worden blijkbaar gemotiveerd met de bedoeling de bevolking in het algemeen te beschermen tegen de verspreiding van Covid-19 en ervoor te zorgen dat degenen die ervoor hebben gekozen het vaccin niet te nemen, de gezondheidsdiensten niet belasten. Er zitten twee aannames achter deze rationalisaties:

  1. Mensen die niet zijn gevaccineerd, verspreiden veel meer SARS-CoV-2 dan degenen die wel Covid-19-vaccins hebben genomen
  2. Mensen die niet zijn gevaccineerd, lopen meer kans medische hulp nodig te hebben en in het ziekenhuis te worden opgenomen als zij besmet raken met SARS-CoV-2

Beide veronderstellingen zijn slechts dat- veronderstellingen. Wat het bewijs betreft, staan ze op steeds wankelere grond. Uit nieuwe gegevens blijkt zelfs dat het tegenovergestelde waar is voor de verspreiding van het virus, en dat begint zelfs door te dringen tot het mainstream-verhaal.

Verspreiden mensen die niet gevaccineerd zijn het virus meer dan de gevaccineerden?

shutterstock 1012891540

Studie na studie na Uit onderzoek is gebleken dat gevaccineerden evenveel virus bij zich kunnen dragen als niet-gevaccineerden. Een van die studies, gepubliceerd in VolgensThe Lancet vermindert vaccinatie weliswaar het risico op infectie en versnelt het de virale klaring, maar hebben de gevaccineerden een vergelijkbare viral load als mensen die niet gevaccineerd zijn, en “kunnen zij de infectie efficiënt overdragen in huiselijke kring, ook op volledig gevaccineerde contacten”. In de VS werd in een recente studie ook “geen verschil in virale belasting gevonden bij vergelijking van niet-gevaccineerde personen met degenen die ‘doorbraak’-infecties hebben door vaccinatie”.

Dit hoeft niet te verbazen. De Covid-19-vaccins zijn nooit ontworpen om besmetting of overdracht te voorkomen, een feit dat nu al vele malen is erkend door premiers en volksgezondheidsfunctionarissen. En hoe zit het met natuurlijke immuniteit? Veel mensen die niet zijn geprikt, hebben immuniteit verworven door eerdere besmetting, een feit dat zelden wordt erkend door beleidsmakers op het gebied van de volksgezondheid. Sommigen beweren dat deze immuniteit afneemt, maar dat geldt ook voor door vaccinatie veroorzaakte immuniteit, en blijkbaar veel sneller.

Zijn de niet-gevaccineerden eerder zo ziek dat ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen?

shutterstock 1688719009

Politici beweren dat ziekenhuizen en ICU’s vol zitten met mensen die behandeld moeten worden voor ernstige Covid-19 die niet zijn geprikt-en dit wordt gebruikt om sluiting te rechtvaardigen, bewijs van vaccinatie te eisen om gebouwen te mogen betreden, ongevaccineerde werknemers te ontslaan, en meer. Recente gegevens laten echter een heel ander beeld zien.

Het Britse Health Security Agency heeft een rapport gepubliceerd waarin staat dat van degenen die op 29 december 2021 in het ziekenhuis waren opgenomen met Covid-19 – hetzij met een bevestigde of mogelijke/waarschijnlijke Omicron – 25,3% niet was ingeënt, terwijl 66,4% dubbel of drievoudig was gevaccineerd. In Israël hebben de dubbel- en drievoudig gevaccineerden de Omicron-golf aangejaagd, terwijl dubbel gevaccineerden in Schotland meer kans blijken te hebben om met Covid-19 in het ziekenhuis te worden opgenomen dan niet-gevaccineerden. Het Robert Koch Institute publiceerde in december 2021 een rapport waaruit bleek dat het aantal gevaccineerden en boosters dat de Omicron-variant opliep hoger was dan het aantal niet-gevaccineerden. En een studie gepubliceerd in Nature Public Health Emergency Collection in september 2021 stelde:

“Op landenniveau blijkt er geen waarneembaar verband te bestaan tussen het percentage van de bevolking dat volledig gevaccineerd is en nieuwe COVID-19-gevallen in de afgelopen 7 dagen. In feite suggereert de trendlijn een marginaal positief verband, zodat landen met een hoger percentage van de bevolking dat volledig gevaccineerd is meer COVID-19-gevallen per 1 miljoen mensen hebben.”

Er zij ook aan herinnerd dat in sommige gebieden ziekenhuisopnames voor andere aandoeningen, zoals een gebroken been, worden geclassificeerd als Covid-19 ziekenhuisopnames als zij tijdens hun verblijf in het ziekenhuis positief testen op SARS-CoV-2. Met andere woorden, Covid-19 is niet wat hen daar heeft gebracht. Wat meer is, ze kunnen het virus opgelopen hebben terwijl ze in het ziekenhuis lagen.

Het is duidelijk dat er een ontoereikende wetenschappelijke basis is om mensen te segregeren. Waarom nemen regeringen en gezondheidsfunctionarissen dan zulke draconische maatregelen? Sommige politici hebben toegegeven dat zij mensen onder druk willen zetten om het experimentele vaccin te krijgen door vaccinpaspoorten te eisen en het leven moeilijker te maken. Dit is dwang en het is onwettig. Het komt elke autoriteit die de aandacht van haar eigen fouten of tekortkomingen wil afleiden ook zeer goed uit de schuld bij een ander te leggen. Wij hebben dit in de loop van de geschiedenis keer op keer zien gebeuren en het is zelden of nooit gerechtvaardigd.

Laten we segregatie naar de geschiedenisboeken verwijzen

shutterstock 1700390179

Over de hele wereld, in landen als Litouwen, Israël, de Filippijnen, Frankrijk, Australië, Nieuw-Zeeland en elders, wordt het leven van mensen verwoest door de regeringen die hen juist moeten beschermen. Zij verliezen hun baan, worden geweerd uit winkels, basisdiensten, onderwijs, en krijgen zelfs geen medische verzorging. Er zijn berichten dat regeringen overwegen mannen, vrouwen en kinderen gedwongen op te sluiten in “quarantaine-kampen”, iets wat in sommige landen, waaronder Australië, reeds is gebeurd.

Historisch gezien zijn dergelijke maatregelen voorbehouden aan brute dictaturen en fascistische regimes. De zogenaamd liberale leiders van vandaag gebruiken haatdragende taal wanneer ze het hebben over mensen die niet gevaccineerd zijn, en beroepen zich op “de wetenschap” om hun wreedheid te rechtvaardigen. Maar zoals we hebben gezien, speelt ‘de wetenschap’ niet mee. In het licht van steeds meer onderzoek waaruit blijkt dat de voorzichtigen met vaccinatie niet besmettelijker zijn of meer kans hebben om in het ziekenhuis te belanden, lijkt het segregatiebeleid nog belachelijker.

Wat ons allen ten zeerste zou moeten verontrusten, is dat, terwijl publieke figuren diegenen demoniseren die ervoor kiezen de covid-prik niet te nemen, ieders vrijheden worden afgenomen. Verscheidene landen hebben de lat al hoger gelegd en bepaald dat alleen degenen die een herhaling van de vaccinatie hebben gehad, de privileges van volledig gevaccineerden krijgen. Wat de vrijheden betreft, zijn de dubbelgestokenen plotseling niet beter af dan de niet-gestokenen.

Zeg gewoon nee tegen het segregeren van ongevaccineerde mensen

Houdt het afzonderen van ongevaccineerden de veiligheid van gevaccineerden in stand?

In november 2021, The Lancet publiceerde een dringende waarschuwing aan regeringsfunctionarissen over de hele wereld om te stoppen met het ten onrechte beweren dat “de ongevaccineerden bedreigen de gevaccineerden voor COVID-19,” zeggende dat het “verkeerd en gevaarlijk is om te spreken van een pandemie van de ongevaccineerden,” en dat “historisch gezien zowel de VS als Duitsland negatieve ervaringen hebben opgewekt door delen van de bevolking te stigmatiseren vanwege hun huidskleur of religie.” Mensenrechtengroepering Amnesty International heeft ook er bij de leidersop aan gediscrimineerd te worden tegen mensen die ervoor hebben gekozen het experimentele vaccin niet te nemen.

Er is geen wetenschappelijke rechtvaardiging om mensen te segregeren die ervoor kiezen het experimentele Covid-19 “vaccin” niet te nemen. Zij zijn niet gevaarlijker voor de volksgezondheid dan ieder ander. Een beleid van uitsluiting heeft dus niets te maken met de veiligheid van de burgers, maar alles met sociale controle. Daarom roepen wij iedereen-gejat of niet– op om te weigeren zich neer te leggen bij segregatie. Nee zeggen tegen dergelijke verdeeldheid zaaiende en discriminerende maatregelen is ja zeggen tegen een op feiten gebaseerd gezondheidsbeleid, sociale samenhang en saamhorigheid.