shutterstock 1761639179 scaled
Share this

Mensen zijn van nature sociale wezens; sommigen zouden kunnen zeggen dat we sociale dieren zijn. Betekent dat, dat we verlangen om de hele dag bij mensen te zijn? Natuurlijk niet. Onze individuele persoonlijkheden en onze unieke omgeving beïnvloeden de hoeveelheid sociaal contact die we willen en nodig hebben. Maar zelfs de meest introverte mensen voelen zich op hun gemak als ze verbonden zijn en het geruststellende gevoel hebben dat ze erbij horen – biologisch, cognitief, lichamelijk, emotioneel en spiritueel.

Laten we de verschillende aspecten van menselijke verbondenheid onderzoeken om ons eraan te herinneren waar het bij verbondenheid om gaat en waarom het zo belangrijk is.

Biologisch verband

shutterstock 1177751290

Biologische verbondenheid is een fundamenteel onderdeel van menselijke verbondenheid. Zoiets eenvoudigs als het bekijken van onze eigen stamboom kan ons een gevoel van verbondenheid geven, omdat het ons herinnert aan wie en waar we zijn in de context van onze familiegeschiedenis. Kinderen erven genenparen van hun biologische ouders, wat betekent dat wij genetisch met elkaar verbonden zijn en bepaalde geërfde lichamelijke en psychische eigenschappen delen.

Wij zijn biologisch verbonden met onze voorouders op een dieper niveau dat een uniek gevoel van verbondenheid kan opwekken wanneer men erover nadenkt. Voor zover wij weten, worden vrouwen geboren met al hun eicellen al in hun eierstokken. Dit betekent dat een vrouw, wanneer zij zwanger is van een meisje, niet alleen haar dochter draagt, maar ook het begin van de volgende generatie. Dit betekent dat wij onze biologische banden niet alleen kunnen herleiden tot onze voorouders wier genen wij tot uitdrukking brengen, maar ook fysiek tot de buiken van onze grootmoeders.

De biologische connectie omvat ook de manier waarop onze hersenen worden gevormd en beïnvloed door interacties met onze sociale omgeving. Volgens Scientific American zijn “sociale pijn en plezier in ons besturingssysteem ingebakken.” Dit kan feitelijk worden waargenomen door veranderingen in de hersenen met behulp van brain imaging technieken.

Cognitieve verbinding

shutterstock 1918956056

Cognitieve verbinding vindt plaats tijdens menselijke interactie en communicatie en omvat een aantal vaardigheden, zoals geheugen en aandacht, logica en redeneren, alsook auditieve en visuele verwerking. Wanneer wij met een ander van gedachten wisselen en ideeën uitwisselen, voelen wij ons verbonden.

Een belangrijke voorwaarde voor verbinding tijdens een verbale interactie is de manier waarop we naar de ander luisteren. Actief luisteren houdt in dat je de spreker rechtstreeks aankijkt, laat zien dat je luistert (open houding, gezichtsuitdrukkingen, knikken), vragen stelt en parafraseert wat er gezegd is. Helaas is actief luisteren in het tijdperk van de mobiele telefoon niet langer vanzelfsprekend en veel mensen zullen het ermee eens zijn dat spreken met iemand die zijn neus liever in een telefoon begraaft, een echte afknapper is!

Fysieke verbinding

shutterstock 318255056

Lichamelijke verbondenheid heeft betrekking op de daad of het verlangen om lichamelijk contact te hebben met een ander mens. Dit kan met een partner zijn, een vriend, je kind, of zelfs met iemand die je net hebt ontmoet. Lichamelijke aanraking door iemand die je na staat, maakt in de hersenen-zoals serotonine, dopamine en oxytocine-gevoelige hormonen vrij. Een handdruk of omhelzing van iemand die je net hebt ontmoet, draagt er ook toe bij dat je je verbonden voelt!

Bovendien is gebleken dat het overbrengen van empathie via aanraking een analgetisch (d.w.z. pijnverlagend) effect heeft. Lichamelijke verbondenheid is sterk verbonden met emotionele verbondenheid, waar we het hierna over zullen hebben.

Emotionele en spirituele verbinding

Het belang van menselijke verbinding

Emotionele verbondenheid is het delen van een gemeenschappelijke onuitgesproken taal met iemand en wordt vaak omschreven als de “lijm die jullie relatie bij elkaar houdt”. Het houdt in dat men elkaar impliciet vertrouwt en begrijpt. Wanneer een zuigeling in nood is, schreeuwt hij (letterlijk) om aandacht in de hoop dat zijn verzorger hem herkent en op zijn behoeften reageert. Liefde en vertrouwen– en hun tegenpolen– zijn allemaal emoties die te maken hebben met menselijke verbondenheid– of een gebrek daaraan.

Heb je ooit iemand voor het eerst ontmoet en meteen voelde het alsof je hem al kende? Je voelde je spiritueel verbonden, een toestand die soms wordt geïnterpreteerd als het ontmoeten van je “zielsverwant” of “tweelingvlam”. Vaak vinden mensen het gemakkelijker om spirituele banden te ontdekken met mensen die diepgewortelde waarden en overtuigingen delen, bv. binnen spirituele of religieuze gemeenschappen.

Een groot aantal onderzoeken toont aan dat mensen die religieus of spiritueel zijn “een betere geestelijke gezondheid hebben en zich sneller aanpassen aan gezondheidsproblemen” in vergelijking met mensen die minder religieus of spiritueel zijn. Het behoeft geen betoog dat het deel uitmaken van een gemeenschap van gelijkgestemde individuen, religieus of anderszins, waardevolle kansen biedt om diepe en blijvende banden te smeden.

Wanneer er een gebrek is aan menselijk contact

Afsluitingen: Helpen ze of schaden ze?

Uit een rapport van 2020 onder leiding van een Amerikaanse zorgverzekeraar bleek dat 61% van de ondervraagden eenzaamheid ervoer. Sinds 2018 is er een stijging van bijna 13% in eenzaamheid, toen de enquête voor het eerst werd uitgevoerd. Als redenen voor de eenzaamheid werden onder meer opgegeven: “te weinig sociale steun, te weinig zinvolle sociale interacties, een slechte lichamelijke en geestelijke gezondheid en te weinig evenwicht in ons leven”. Er zij op gewezen dat eenzaam voelen niet noodzakelijk correleert met alleen zijn.

Gevoelens van eenzaamheid kunnen worden omschreven als “waargenomen isolement”, omdat mensen zich eenzaam kunnen voelen zelfs wanneer zij zich objectief niet in een isolement bevinden. De langdurige pijn van eenzaamheid kan “even schadelijk voor de gezondheid zijn als roken of zwaarlijvigheid”, omdat het een angstreactie opwekt die een nadelig effect kan hebben op de immuunrespons, het vermogen om emoties te reguleren, en op cognitieve en sociale vaardigheden.

Bovendien kan het gevoel eenzaam te zijn een negatieve terugkoppelingslus veroorzaken, omdat mensen die zich eenzaam voelen de neiging hebben voorzichtiger te handelen, zelfs met mensen waarmee zij een band deelden. Daarentegen wordt het gevoel sociaal verbonden te zijn met de mensen in iemands leven in verband gebracht met een lager risico op sterfte door alle oorzaken en een reeks van ziekten.

De 28-daagse connectie uitdaging

We hebben nu meer dan ooit behoefte aan echte, menselijke verbondenheid. Maar hoe slagen we erin met anderen in contact te komen in een steeds meer geïsoleerde en digitale wereld? We nodigen u uit om samen met de Wereldgezondheidsraad deel te nemen aan een 28-daagse connectiereis, met als doel mensen over de hele wereld te inspireren om zich te verbinden met de mensen in hun leven, met zichzelf, en met hun omgeving. Om mee te doen, sluit je je aan bij onze discussiegroep op Telegram en kijk uit naar de dagelijkse prompt die begint op 1 februari 2022.