shutterstock 1932355178
Share this

Voor wie is dit?

Deze gids is voor zwangere vrouwen, nieuwe moeders, en ook voor degenen die proberen zwanger te worden.

Elke dag beginnen duizenden vrouwen over de hele wereld aan een ouderschapstocht en dit is niet anders geweest tijdens de Covid-19 pandemie. Gelukkig lopen zwangere vrouwen niet meer risico op infectie dan de bevolking in het algemeen en lopen gezonde mensen onder de 50 jaar weinig risico op ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden door Covid-19.

Gezonde zwangere vrouwen en jonge moeders hoeven zich geen specifieke zorgen te maken over coronavirusziekte, aangezien de ziekte gemakkelijk te behandelen is en er veel is dat zij kunnen doen om hun eigen gezondheid te ondersteunen.

Bovendien kan ons natuurlijke immuunsysteem ons beschermen tegen micro-organismen en virussen, waaronder het virus dat Covid-19 veroorzaakt. Zwangere en nieuwe moeders kunnen een goede gezondheid behouden en hun baby een uitstekende start geven met een gezonde voeding en levensstijl; dit zal ook helpen om het immuunsysteem te ondersteunen.

De Wereldgezondheidsraad erkent het belang van uw recht om medische behandelingen te kiezen en beslissingen over uw levensstijl te nemen op basis van uw eigen persoonlijke risico/baten-analyse. Zoals met alle adviezen op deze website, raden wij u aan uw vertrouwde zorgverlener(s) te raadplegen voor advies over de behandeling. Onze begeleiding kan niet in de plaats komen van individueel medisch advies van uw vertrouwde arts(en).

In deze gids zullen we de vragen beantwoorden:

In het Verenigd Koninkrijk zegt de website van het Royal College of Obstetricians and Gynaecologists:

 • Zwangere vrouwen zijn uit voorzorg opgenomen in de lijst van mensen met een matig risico.
 • Dehuidige gegevens suggereren dat ziekenhuisopname vaker voorkomt bij zwangere vrouwen met Covid-19 dan bij niet-zwangere vrouwen van dezelfde leeftijd, maar dit komt deels doordat zwangere vrouwen ook in het ziekenhuis worden opgenomen om redenen die geen verband houden met Covid-19.
 • Ruwweg tweederde van de zwangere vrouwen met Covid-19 heeft helemaal geen symptomen, en de meeste zwangere vrouwen die wel symptomen hebben, hebben slechts lichte verkoudheid of griepachtige verschijnselen. Een klein aantal zwangere vrouwen kan echter onwel worden van Covid-19.
 • Uit onderzoek is gebleken dat zwangere vrouwen met Covid-19 vaker op de intensive care worden opgenomen dan niet-zwangere vrouwen met Covid-19. Het is belangrijk erop te wijzen dat dit kan komen doordat clinici waarschijnlijk voorzichtiger zullen zijn bij het nemen van een beslissing over de opname van een zwangere vrouw op de intensive care.
 • Zwangere vrouwen uit zwarte, Aziatische en etnische minderheden lopen een verhoogd risico. Vrouwen ouder dan 35, degenen met een BMI (Body Mass Index) van 25 of meer en degenen met reeds bestaande medische problemen, zoals hoge bloeddruk en diabetes, liepen ook een hoger risico om ernstig ziek te worden en in het ziekenhuis te moeten worden opgenomen.*

Bron: Coronavirusinfectie en zwangerschap (rcog.org.uk)

*Note: Wat het laatste punt betreft, moet er rekening mee worden gehouden dat zwangere vrouwen normaliter vaker in het ziekenhuis worden opgenomen dan niet-zwangere vrouwen, en nog vaker als zij oudere moeders zijn of reeds bestaande medische aandoeningen hebben, en dit wordt niet veroorzaakt door Covid-19. In ziekenhuizen is er een verhoogd risico op het oplopen van Covid-19 en bovendien wordt er veel routinematig op coronavirussen getest. Het testen van gezonde mensen levert een groot aantal fout-positieven op en is niet diagnostisch voor actieve ziekte.

Als ik Covid-19 krijg als ik zwanger ben, kan ik het dan doorgeven aan mijn baby?

Tot dusver is er geen bewijs gevonden dat een ongeboren kind via de bloedbaan van zijn/haar moeder Covid-19 zou kunnen oplopen. Het Centre for Disease Control and Prevention (CDC) en de Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) hebben geen gevallen gemeld van zwangere vrouwen die het virus aan baby’s doorgeven.

Tijdens de zwangerschap worden antilichamen van de moeder via de placenta doorgegeven aan de ongeboren baby.

Antilichamen zijn speciale eiwitten die het immuunsysteem aanmaakt om het lichaam te helpen beschermen tegen bacteriën en virussen.

Wat kan ik doen als ik Covid-19 krijg tijdens de zwangerschap?

Als u verder gezond bent, moet u ons document raadplegen Vroege Covid-19 behandelingsrichtlijnen: Een praktische benadering van thuiszorg voor gezonde gezinnen .

Hoewel onze Gids voor vroegtijdige behandeling wordt aangeboden als een educatieve dienst voor patiënten en hun families, geeft het geen individueel medisch advies en schrijft het geen recepten voor. U kunt ook een apotheker raadplegen voor verdere begeleiding of een arts van uw keuze, voor individueel advies of medische verzorging.

Supplementen en geneesmiddelen die het veiligst zijn om te gebruiken tijdens de zwangerschap

shutterstock 681569653

Veilige en aanbevolen medicijnen zijn onder andere:

 • Immuunsysteem: zink, vitamine C, vitamine D, multivitaminen, melatonine.
 • Antivirale mondspoeling/neusspray. Afhankelijk van de ernst van uw ziekte, kan uw arts overwegen u ivermectine voor te schrijven – zie noot hieronder*
 • ontstekingsremmend N-acetylcysteïne (NAC), en antihistaminica zoals cetirizine.
 • Antihistaminica kunnen ook helpen bij een verstopte neus en een loopneus.
 • Antistollingsmiddel aspirine kan worden gebruikt, maar moet tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap worden vermeden.
 • Symptoomondersteunende acetaminophen/paracetamol en hoestmiddelen.

Medicijnen om te vermijden:

 • Ibuprofen moet worden vermeden tijdens de zwangerschap
 • Quercetine is een natuurlijk bioflavonoïde en komt normaal voor in gezonde voeding. Quercetine kan veilig ingenomen worden tijdens de borstvoeding, maar er is weinig onderzoek beschikbaar over het gebruik ervan als supplement tijdens de zwangerschap.

*Note: Professor Jacque Descotes, een deskundig toxicoloog die in maart 2021 al het wetenschappelijke bewijsmateriaal over ivermectine heeft onderzocht, heeft gemeld dat: “Er zijn geen onmiddellijke of langdurige nadelige gevolgen voor zuigelingen en kinderen die via hun zwangere moeder aan ivermectine zijn blootgesteld, vastgesteld of vermoed.” Ook dat “er slechts schaarse gegevens zijn over vrouwen die borstvoeding geven en met ivermectine zijn behandeld. De gemeten ivermectinegehalten in melk bleken zeer laag te zijn.”

Hoe veilig zijn Covid-19 vaccins tijdens de zwangerschap?

shutterstock 1921785059

De Covid-19 vaccins zijn niet zoals de andere vaccins die eerder zijn geproduceerd. Daarom moeten we de veiligheid en de geschiedenis van traditionele vaccins terzijde schuiven wanneer we deze nieuwe Covid-19-vaccins overwegen.

Traditionele vaccins hebben een lange ontwikkelings- en gebruiksgeschiedenis en werken door gezonde mensen met het antigeen in te enten. Het antigeen is een natuurlijk biologisch deel van de kiem van een geïnactiveerde of verzwakte kiem.

De Covid-19 vaccins zijn geen traditionele vaccins en werken op een andere manier.

Zij zijn snel ontwikkeld als een vorm van biotechnologie en zijn meestal alleen toegelaten voor tijdelijk gebruik in noodsituaties, wat betekent dat er geen vergunning voor is en dat zij op elk moment kunnen worden ingetrokken.

Normaal gesproken duurt de ontwikkeling van vaccins ongeveer 10 jaar en de langetermijneffecten en potentiële risico’s zijn niet bekend wanneer een product in minder dan 1 jaar wordt ontwikkeld en op de markt gebracht.

De Covid-19-vaccins zijn in verband gebracht met een hoog aantal bijwerkingen. Er is een groeiende lijst van bijwerkingen, zoals bloedstolsels, veranderingen in de menstruatie en zelfs een miskraam. Uit een onderzoeksdocument van Pfizer, dat is vrijgegeven na een verzoek om vrijheid van informatie (FOIA), blijkt dat Covid-19-vaccins niet op de injectieplaats in de armspier blijven, maar zich door het hele lichaam verspreiden, ook naar de hersenen en de eierstokken. De effecten van deze bio-distributie zijn niet onderzocht. Het is ook niet bekend hoeveel van de inhoud van de vaccins of de producten ervan, zoals spikeiwitten, de placenta passeren en of zij schadelijk kunnen zijn voor een zich ontwikkelende baby.

Bron: Heeft Pfizer verzuimd de industrienorm dierproeven uit te voeren voorafgaand aan het begin van de mRNA-klinische proeven? (trialsitenews.com)

Het is een belangrijk principe om in de eerste plaats geen kwaad te doen, en dit is vooral van cruciaal belang wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Moet ik het Covid-19-vaccin krijgen als ik zwanger wil worden?

shutterstock 1971568340

U bent verantwoordelijk voor uw eigen lichaam en gezondheid. Dit heet lichamelijke autonomie en de wet bepaalt dat u bepaalde informatie moet krijgen om een beslissing te kunnen nemen. U moet ook vrij een beslissing kunnen nemen zonder dwang, dwang of invloed en u moet de tijd krijgen om die beslissing te nemen.

Het is jouw lichaam en jouw keuze en het is belangrijk dat je deze beslissing zorgvuldig overweegt. Dit proces wordt geïnformeerde toestemming genoemd.

Het besluit om een geneesmiddel in te nemen moet door u worden genomen en u moet zeer goed nadenken voordat u een inenting met Covid-19 aanvaardt, aangezien deze niet meer ongedaan kan worden gemaakt of teruggedraaid.

Wat zijn de langetermijneffecten voor zwangere vrouwen en hun baby’s die het vaccin krijgen?

shutterstock 1144632296

De langetermijneffecten en bijwerkingen van de Covid-19 shots zijn onbekend, aangezien deze geneesmiddelentherapieën snel zijn ontwikkeld en gegevens over bijwerkingen nog worden verzameld, geanalyseerd en onderzocht.

Het is mogelijk dat er effecten zijn op de vruchtbaarheid en zelfs genetische effecten, aangezien in preklinische studies onvoldoende aandacht is besteed aan deze problemen.

Covid-19 injecties voorkomen geen infectie of overdracht en natuurlijke immuniteit is effectief. Recent onderzoek uit Israël, waar uitsluitend het Pfizer Covid-19 vaccin werd gebruikt, heeft aangetoond dat de natuurlijke immuniteit 7 x doeltreffender is bij het voorkomen van gevallen en infecties met de delta-variant, dan de door vaccinatie opgewekte immuniteit.

Gezonde volwassenen onder de 50 lopen weinig risico op ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden door Covid-19. Het Amerikaanse Centre for Disease Control concludeerde in een rapport dat zwaarlijvigheid de sterkste risicofactor was voor ernstige Covid-19-ziekte en het rapport stelde ook dat 95% van de in het ziekenhuis opgenomen volwassenen met Covid-19 ten minste 1 onderliggende medische aandoening had.

Gezonde volwassenen lopen niet meer risico om aan het coronavirus te overlijden dan aan de seizoensgriep.

Kunnen de Covid-19 vaccins de vruchtbaarheid beïnvloeden?

shutterstock 1582230364

De effecten van de Covid-19-vaccins op de vruchtbaarheid zijn onbekend.

Tijdens de ontwikkeling van de Covid19-vaccins zijn laboratoriumtests uitgevoerd, maar in deze experimenten zijn geen belangrijke onderzoeken opgenomen en zijn geen volledige gegevens over de reproductietoxiciteit gerapporteerd. Bovendien is geen onderzoek naar genotoxiciteit (DNA-mutatie) uitgevoerd.

Per 29 september 2021 staat in de goedkeuringsinformatie van de Britse overheid voor het mRNA-vaccin van Pfizer dat er onderzoek naar de reproductietoxiciteit gaande is en dat dit zal worden verstrekt wanneer het beschikbaar is.

Bron: Samenvatting van het openbare beoordelingsverslag voor het COVID-19 vaccin Pfizer/BioNTech – GOV.UK

Is het Covid-19-vaccin veilig als ik borstvoeding geef?

shutterstock 1523146733

Het is niet bekend of de Covid-19-vaccins in de moedermelk worden uitgescheiden.

Bovendien bevatten de Covid-19-vaccins nieuwe ingrediënten; het is niet bekend of deze ingrediënten in de moedermelk terechtkomen en de effecten op baby’s zijn niet onderzocht.

Een studie van Pfizer die werd vrijgegeven na een verzoek om vrije informatie, toonde aan dat de bestanddelen van de Covid-19-vaccins niet in de arm bleven, maar zich over het hele lichaam verspreidden (een bio-distributiestudie). Daarom is het mogelijk dat moedermelk door de vaccins wordt besmet.

Hoe bescherm ik mijn baby tegen Covid-19?

shutterstock 1370975798

Het goede nieuws is dat baby’s en kinderen meestal slechts in lichte mate door Covid-19 worden getroffen, en dat moeders niet bij hun baby weg hoeven te blijven als deze Covid heeft.

Een gezonde voeding en levensstijl zijn van vitaal belang om gezond te blijven tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode. Ook de voeding van de baby zal er baat bij hebben, doordat de moeder gezond eet en dit zal het eigen immuunsysteem en de algemene gezondheid van de baby ondersteunen.

Tijdens de zwangerschap en de periode waarin borstvoeding wordt gegeven, worden antilichamen van de moeder op de baby overgedragen, en dit helpt de baby te beschermen tegen infecties, waaronder Covid-19. Ook de voeding van de baby’s zal baat hebben bij een gezonde voeding van de moeder.

Het regelmatig innemen van voedingssupplementen kan ook zwangere vrouwen en zogende moeders en dus hun baby’s ten goede komen. Het is vooral belangrijk om een goed vitamine D-gehalte te krijgen. De beste bron van vitamine D is blootstelling van ons lichaam aan natuurlijk zonlicht, maar dit is vaak niet mogelijk op het noordelijk halfrond en seizoensgebonden, vandaar dat suppletie van vitamine D belangrijk is.

Sociaal contact, knuffelen, ontspannen en een band scheppen zijn ook belangrijk voor de algemene gezondheid van mama’s en baby’s, en kunnen zelfs het immuunsysteem ten goede komen. Nieuwe moeders moeten extra stress vermijden en de tijd nemen om te ontspannen en wat slaap in te halen.

Het dragen van maskers wordt best vermeden en is waarschijnlijk psychologisch schadelijk voor baby’s en kinderen in het bijzonder. Het dragen van een masker kan ook de band tussen moeder en baby verstoren. Gewone maskers en gezichtsbedekkingen voorkomen de verspreiding van virusinfecties niet en zullen het risico van overdracht waarschijnlijk niet verminderen.

Het belangrijkste wat u kunt doen is voorbereid zijn, zorgen voor uw immuunsysteem, en als u of iemand anders in uw familie Covid-19 oploopt, vroegtijdig thuis behandelen met een combinatie van therapieën die Covid vanuit verschillende invalshoeken aanvallen. Zie onze Vroege Covid-19 Behandelingsrichtlijnen.