Lokalne i krajowe blokady to nowe zjawisko, które jeszcze trzy lata temu większość z nas by wyśmiewała. Wiele osób na całym świecie doświadczyło już jednak życia w warunkach blokady – od zamknięcia kilku rodzajów placówek handlowych po niemożność opuszczenia domu.

Chińskie miasto Wuhan po raz pierwszy zostało zamknięte 23 stycznia 2020 r., a Szwecja nigdy nie przestała działać.

Czy blokady działają?

Blokady mogą być skuteczne, jeśli chodzi o opóźnianie wzrostu liczby przypadków patogenu. Może to być przydatne na początku pandemii, aby zapewnić niewielką ilość czasu na przygotowanie się do tego, co ma nastąpić, i zmniejszyć obciążenie szpitala. Jednak poza tym niewielkim przypadkiem skuteczności, teoria epidemiologiczna mówi, że w dłuższej perspektywie nie powodują one zmniejszenia liczby zachorowań i nigdy nie doprowadziły do wyeliminowania patogenu.

Subscribe to World Council for Health’s newsletter to get up-to-date information about this

W badaniu z kwietnia 2021 r. stwierdzono, że nakaz schronienia nie miał wykrywalnego wpływu na „rozprzestrzenianie się chorób lub śmiertelność” w USA.

F2.large

Od momentu ogłoszenia pandemii władze krajowe i lokalne podejmowały decyzje o ograniczeniu pewnych działań, niezależnie od tego, czy w danym momencie ogłoszono formalną blokadę, czy też nie. W niektórych miejscach oznaczało to zamknięte szkoły, zamknięte lub działające w ograniczonym zakresie lokale rozrywkowe, ograniczenia w podróżowaniu i wiele innych. Ograniczenie mobilności było jednym z podstawowych narzędzi stosowanych przez rządy w odpowiedzi na coraz częstsze przypadki pozytywnych wyników testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Jakie są tego konsekwencje?

Ponieważ w historii ludzkości nie było jeszcze prób blokad na masową skalę, nie wiedzieliśmy dokładnie, co się stanie. Mimo braku przykładów z życia wziętych, wielu ekspertów ostrzegało, że przyniosą one więcej szkody niż pożytku.

Na początku października 2020 roku trzej lekarze (dr Jay Bhattacharya, dr Sunetra Gupta i dr Martin Kulldorff) napisali i podpisali dokument pt. Great Barrington Declaration szczegółowo opisał swoje obawy związane z blokadami, sugerując, że w dłuższej perspektywie strategia ta doprowadziłaby do wyższej śmiertelności (zarówno z powodu Covid-19, jak i z innych przyczyn) niż w przypadku bardziej wyrachowanego podejścia. List, opublikowany 5 października 2020 r., podpisało już ponad 870 tys. osób.

Dziesięć dni później Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała usunięty już artykuł zatytułowany „Odporność stada, blokady i COVID-19„.Środki te mogą mieć głęboki negatywny wpływ na jednostki, społeczności i społeczeństwa, powodując niemal całkowite zatrzymanie życia społecznego i gospodarczego. Środki takie w nieproporcjonalnie dużym stopniu dotykają grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, w tym osoby żyjące w ubóstwie, migrantów, uchodźców wewnętrznych i uchodźców, którzy najczęściej żyją w warunkach przeludnienia i niedostatku, a ich utrzymanie zależy od codziennej pracy.”

Wpływ na zdrowie fizyczne

shutterstock 1789178807

Niezależnie od tego, czy wizyty lekarskie były rzeczywiście ograniczane, czy też nie, liczba wizyt lekarskich ze wszystkich powodów gwałtownie spadła. Obejmuje to niezbędne wizyty i zabiegi, rutynowe badania kontrolne, w tym szczepienia dzieci, oraz opiekę profilaktyczną, np. badania przesiewowe w kierunku nowotworów i chorób układu krążenia. Przełożono operacje i zrezygnowano z leczenia raka. To poważne zakłócenie w opiece zdrowotnej niewątpliwie będzie miało wpływ na przyszłość, w tym na spodziewany wzrost śmiertelności.

Robert F. Kennedy Jr. pisze w swojej nowej książce:

„Odroczone leczenie nowotworów, niewydolności nerek i cukrzycy zabiło setki tysięcy ludzi i wywołało epidemię chorób układu krążenia oraz niezdiagnozowanych nowotworów. Oczekuje się, że szok bezrobocia spowoduje 890 000 dodatkowych zgonów w ciągu najbliższych 15 lat.”

Prawdziwy Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma i globalna wojna z demokracją i zdrowiem publicznym

Podczas blokad w większości miejsc obywatele nie mogą brać udziału w ćwiczeniach fizycznych. Począwszy od zamykania sal gimnastycznych i parków, a skończywszy na ogólnym strachu przed przebywaniem na zewnątrz (nawet jeśli jest to dozwolone), ludzie są mniej aktywni fizycznie w czasie blokady niż bez niej. W tym czasie ludzie są również mniej narażeni na działanie słońca, świeżego powietrza i patogenów, z którymi nasze ciała są przyzwyczajone do regularnego kontaktu.

Z wpływu na zdrowie fizyczne zdajemy sobie sprawę dopiero po wielu latach.

Wpływ na zdrowie psychiczne

Blokady: Czy pomagają, czy szkodzą?

Blokady same w sobie mają negatywny wpływ na zdrowie psychiczne, podobnie jak niemal ciągłe narażenie na strach. Podczas blokad normalne interakcje społeczne są rzadkie, jeśli nie niemożliwe. Poza blokadami interakcje społeczne w dużej mierze odbiegały od normy, co przejawiało się brakiem fizycznego dotyku, brakiem dostrzegania wyrazu twarzy i mniejszą liczbą interakcji. Obecnie wiele osób stara się unikać innych ludzi, nawet gdy spacerują po własnych osiedlach. Te zmiany w interakcjach społecznych są szczególnie dotkliwe dla osób mieszkających samotnie.

Od maja 2020 r. gwałtownie wzrosła liczba przypadków nastolatków i dzieci, którym grozi kryzys psychiatryczny. W okresie od lutego do marca 2021 r. liczba wizyt w izbie przyjęć z powodu podejrzenia próby samobójczej wśród dziewcząt w wieku 12-17 lat była o 50% wyższa niż rok wcześniej.

Według raportuamerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC)Młodzi ludzie mogą stanowić grupę podwyższonego ryzyka, ponieważ mogą być szczególnie dotknięci działaniami łagodzącymi, takimi jak fizyczne oddalenie (w tym brak więzi ze szkołą, nauczycielami i rówieśnikami), bariery w leczeniu zdrowia psychicznego, wzrost używania substancji oraz niepokój związany ze zdrowiem rodziny i problemami ekonomicznymi, które są czynnikami ryzyka samobójstwa.

Wjednym z badań szacuje się, że w USA w wyniku pandemii dojdzie nawet do 150 000 „śmierci z rozpaczy”. Należą do nich zgony w wyniku nadużywania narkotyków lub alkoholu oraz samobójstwa. Jednym z czynników, na które zwrócili uwagę autorzy badania, była „[m]iesięczna izolacja społeczna (obowiązkowa w wielu stanach), czasami bez określonego końca”.

Również w tym przypadku skutki blokad poznamy w pełni dopiero za wiele lat.

Dodatkowe oddziaływania na dzieci

shutterstock 1188851260

Skutki zamknięcia szkoły dla dzieci będą odczuwalne przez wiele lat. Choć nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć, jaki wpływ na dzieci miały i będą miały blokady w przyszłości, nie brakuje dowodów na to, że oprócz wspomnianego już wpływu na zdrowie psychiczne dzieci, mają one także inne poważne konsekwencje.

Badania przeprowadzone w USA wykazały, że dzieci urodzone w czasie pandemii mają znacznie obniżoną sprawność werbalną, motoryczną i ogólną sprawność poznawczą w porównaniu z dziećmi urodzonymi przed pandemią. Chociaż wyniku tego nie można przypisać wyłącznie zamknięciu, prawdopodobnie przyczyniły się do niego mniejsza liczba interakcji społecznych, mniejsza stymulacja, zwiększony stres rodziców, nietypowe trudności ekonomiczne i inne konsekwencje zamknięcia.

Według badań przeprowadzonych w Niemczech w czasie blokad zmniejszyła się aktywność sportowa i fizyczna, a zwiększył się czas spędzany na ekranie. Nie powinna więc dziwić informacja, że w czasie pandemii nastąpił „głęboki wzrost masy ciała u dzieci”, jak wynika z badania przeprowadzonego przez amerykańskie Centrum Kontroli Chorób (CDC). Nie są to badania dotyczące poszczególnych krajów.

W czasie pandemiiwzrosła liczba przypadków znęcania się nad dziećmi z różnych powodów. Dzieci, które czuły się bezpiecznie w szkole, nagle utknęły w swoich domach, bez możliwości zwrócenia się o pomoc. Pozostanie w domu oznaczało, że inne dzieci nie miały prawie nic do jedzenia, ponieważ ich utrzymanie zależało od codziennych darmowych posiłków szkolnych.

Teraz, gdy szkoły, które były zamknięte przez ponad rok, zostały ponownie otwarte, nauczyciele odkrywają, że ich uczniowie mają roczne lub większe zaległości w zakresie ważnych umiejętności. W Stanach Zjednoczonych wpływ na edukację był szczególnie odczuwalny przez uczniów czarnoskórych i latynoskich.

Według ONZ głód spowodowany wirusem doprowadził do śmierci 10 000 dodatkowych dzieci każdego miesiąca pandemii w 2020 roku. W samej Azji Południowej zakłócenia w funkcjonowaniu służby zdrowia i żywienia doprowadziły do śmierci 228 000 dzieci. Associated Press donosi, że w 2020 roku o 6,7 miliona dzieci więcej niż w 2019 roku doświadczy wyniszczenia, czyli „niedożywienia, które objawia się wrzecionowatymi kończynami i rozdętymi brzuchami”. Oznacza to „katastrofę pokoleniową”.

Ponadto, według ONZ, co miesiąc ponad 550 000 dzieci cierpi z powodu tzw. wyniszczenia – niedożywienia, które objawia się wrzecionowatymi kończynami i rozdętymi brzuchami. W ciągu roku jest to o 6,7 mln więcej niż w roku ubiegłym, kiedy to liczba ta wyniosła 47 mln. Marnotrawstwo i zahamowanie wzrostu może trwale uszkodzić fizycznie i psychicznie dzieci, przekształcając tragedie indywidualne w katastrofę pokoleniową.

Wpływ na klasę robotniczą

shutterstock 1714676548

Członkowie klasy robotniczej o wysokim ryzyku nie mogli sobie pozwolić na luksus przeniesienia pracy do domu, jak miało to miejsce w przypadku wielu pracowników o niskim ryzyku i z wyższych klas społecznych. Ci niezbędni pracownicy byli zmuszeni do kontynuowania pracy, nawet jeśli środowisko było niebezpieczne, ponieważ nie mieli możliwości i elastyczności finansowej. Inni pracownicy, których nie uznano za niezbędnych, otrzymali polecenie pozostania w domu, czasem bez wynagrodzenia. Blokady i ograniczenia zmusiły wiele małych firm do zamknięcia działalności. Spowodowało to efekt domina, który jest odczuwalny do dziś – wyschnięte oszczędności, ubogie diety z powodu braku pieniędzy, a w niektórych przypadkach eksmisje.

Dość już tego

Blokady to nieudana strategia, w wyniku której życie stra ciła bezprecedensowa liczba osób. Prawie dwa lata po wybuchu pandemii nie możemy nadal radykalnie zmieniać życia ludzi w nadziei na spowolnienie rozprzestrzeniania się patogenu, który wielu osobom najbardziej dotkniętym blokadami nie grozi nawet w pierwszej kolejności.

Nie wolno nam też zamykać tylko niektórych części społeczeństwa, co w efekcie prowadzi do segregacji i dwuwarstwowości społeczeństwa. Historia jasno pokazała, że taka strategia może przynieść wielkie szkody.

Najlepszym rozwiązaniem jest oferowanie wczesnego leczenia i rozpowszechnianie pomocy profilaktycznej, uznanie naturalnej odporności, zwiększenie edukacji na temat sposobów wzmacniania naszych naturalnych systemów odpornościowych oraz zjednoczenie się jako globalna społeczność.

Consider tipping our team if you found this resource helpful.

Creative Commons License
Free Cultural Work

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License and is available for republishing and use as a Free Cultural Work.