Noszenie masek stało się powszechne na całym świecie. Choć w wielu miejscach zniesiono mandaty, niektóre osoby nadal noszą maski, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych. A z przewidywanymi falami Covid-19, które mają trwać do jesieni i zimy, istnieją obawy, że władze zdrowia publicznego przywrócą wymagania dotyczące masek i / lub mandaty masek podróżnych, pomimo dowodów, że nie działają i są szkodliwe.

Jeśli chodzi o mandaty na maski, wielu stoi na stanowisku, że lepiej być bezpiecznym niż żałować. Ale inni mają pytania. Czy maseczki są naprawdę bezpieczne? Czy zapobiegają one przenoszeniu SARS-CoV-2? Czy trzeba go nosić dla dobra innych? Czy mandaty działają tak, jak twierdzą?

Poniżej znajduje się przewodnik dla rodziców, nauczycieli, pracowników służby zdrowia i wszystkich ludzi, którzy odnoszą się do tych wspólnych pytań, daje wskazówki i zachęty dla tych, którzy chcą orędować za siebie i swoich zależnych, i nakreśla siedem solidnych powodów, aby zakończyć mandaty maski na dobre.

Subscribe to World Council for Health’s newsletter to get up-to-date information about this

1. Maski powodują niepożądane efekty uboczne

engin akyurt AS ksEGPa2c unsplash

W ogólnokrajowym badaniu przeprowadzonym w Niemczech ludzie podawali następujące informacje dotyczące noszenia masek:

 • 60% zgłosiło drażliwość
 • 53% zgłosiło bóle głowy
 • 50% zgłosiło trudności z koncentracją
 • 29% odnotowało mniejsze szczęście
 • 44% zgłosiło niechęć do chodzenia do szkoły
 • 42% zgłosiło złe samopoczucie
 • 38% zgłosiło trudności w nauce
 • 37% zgłosiło senność lub zmęczenie

Maski sprawiają trudności wielu osobom, które doświadczają niezliczonych dyskomfortów podczas ich noszenia, zwłaszcza przez dłuższy czas. Niektórzy w ogóle nie mogą ich nosić ze względu na podrażnienia skóry, alergie i zrozumiały instynkt usunięcia przeszkody w oddychaniu. Zarówno dyskomfort, jak i niemożność ich noszenia są normalne i należy się ich spodziewać po barierze dla normalnego, naturalnego oddychania.

Powszechne przyjęcie masek i presja społeczna na zmniejszenie skutków pandemii Covid-19 spowodowały, że wiele dzieci i dorosłych czuje się zmuszonych do ich noszenia. Niektórzy ludzie są nawet skłonni do ukrywania lub minimalizowania szkodliwych skutków ubocznych, których doświadczają z różnych powodów, ale ważne jest, aby pamiętać, że szkody są prawdziwe, że inni ich doświadczają i że nie narażasz innych na ryzyko, nie nosząc maski .

2. Maski mogą powodować uszkodzenia fizyczne

Noszenie maski jest przyczyną istotnych, zmieniających życie stanów chorobowych. W recenzowanym artykule w Primary Doctor Medical Journal, niektóre główne fizyczne zagrożenia związane z noszeniem maski są dobrze udokumentowane. W artykule wskazano zmiany fizjologiczne, które zachodzą w wielu narządach i układach, w tym:

 • Brain
 • Serce
 • Płuca
 • Nerki
 • Układ odpornościowy

W badaniu przyjrzano się stężeniu tlenu i dwutlenku węgla w zamaskowanej przestrzeni powietrznej i stwierdzono zmniejszoną ilość tlenu i zwiększoną ilość dwutlenku węgla przy użyciu skalibrowanego miernika dwutlenku węgla. Ponadto badanie przyjrzało się wpływowi maskowania na choroby i dysfunkcje płucne, takie jak hipoksja (niska ilość tlenu) i hiperkapnia (zbyt duża ilość CO2) na narządy i okazało się, że maski w znacznym stopniu przyczyniły się do tych zmieniających życie warunków.

3. Maski mogą powodować szkody psychologiczne

child g635acde1e 1920

Nie tylko fizyczne skutki masek są szkodliwe, maski powodują również szkody psychiczne, szczególnie u dzieci. Noszenie masek daje dzieciom do zrozumienia, że inni ludzie są dla nich zagrożeniem w delikatnym okresie rozwoju, kiedy powinny uczyć się zaufania i budować relacje społeczne, które ustawią je na zdrową i szczęśliwą przyszłość. Szczególnie niepokojące jest to, że zasłanianie twarzy uczy dzieci, że one same stanowią zagrożenie dla innych.

Ponadto maski znacznie zmniejszają zdolność dziecka (lub dorosłego) do rozpoznania kogoś i poruszania się po złożonych wskazówkach społecznych i emocjonalnych. Ludzkie mózgi są przystosowane do rozpoznawania i reagowania na emocje, które są w unikalny sposób okazywane poprzez rysy twarzy. Wczesny rozwój dziecka w dużej mierze zależy od pełnych miłości interakcji pomiędzy opiekunem a dzieckiem. Wraz z wiekiem dzieci ich rozwój trwa, ponieważ uczą się poprzez interakcje społeczne z rówieśnikami. Oba te czułe procesy rozwojowe zostały znacząco przerwane przez powszechne przyjęcie masek. W ślad za tym prawdopodobnie pójdą zaburzenia psychiczne, takie jak lęk, depresja i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

4. Maski nie powstrzymują rozprzestrzeniania się wirusów oddechowych

pexels artem sherstnev 8989295

Dziesiątki badań wykazały, że maski nie działają w celu powstrzymania przenoszenia wirusów oddechowych. Wirusy, takie jak SARS-CoV-2, są przenoszone przez aerozole, które mogą łatwo przenosić się wokół i przez maski chirurgiczne, N95, maski z tkaniny, a nawet respiratory. Również mandaty na maski w szkołach i innych instytucjach nie zdołały ograniczyć rozprzestrzeniania się Covid-19.

5. Maski zawierają substancje chemiczne i zanieczyszczenia

shutterstock 1709291881

Maski zawierają substancje szkodliwe dla człowieka, w tym ołów, kadm, antymon, formaldehyd, tlenek grafenu, włókna silikonowe i plastikowe oraz fluorowęglowodory. Ponadto wiadomo, że maski zawierają mikro i nano cząsteczki, które są łatwo wdychane i mogą powodować uszkodzenia płuc i innych organów.

Badania masek ujawniają również, że maski zawierają zanieczyszczenia (wirusy, bakterie i inne patogeny), które powodują choroby, w tym zapalenie płuc, paciorkowce i zapalenie opon mózgowych. Maski mogą powodować zmiany skórne, poważne infekcje, usta maski i problemy stomatologiczne oprócz innych zgłaszanych dyskomfortów.

6. Maski szkodzą dzieciom

kelly sikkema eTwHwOUZjEE unsplash

Ponieważ dzieci są jeszcze w delikatnej fazie rozwoju, maski stanowią bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia i samopoczucia. Oprócz dyskomfortu, uszkodzeń fizjologicznych i narażenia na zanieczyszczenia, istnieją dowody, że dzieci doświadczają opóźnień poznawczych, gorszych ocen i zaburzeń mowy z powodu noszenia masek podczas pandemii Covid-19. Dzieci nie powinny być zmuszane do noszenia masek przez pracowników służby zdrowia, nauczycieli czy rodziców.

7. Maski stanowią zagrożenie dla środowiska

corona g962f237ab 1920

Pandemia Covid-19 spowodowała zużycie i utylizację miliardów masek. Te same chemikalia i zanieczyszczenia, które są wdychane podczas noszenia, przedostają się do zasobów wodnych i gleb. Same tworzywa sztuczne mogą potrzebować nawet 450 lat na degradację. Jednak równie niepokojące są dowody na wypłukiwanie toksyn, w tym ołowiu, antymonu i miedzi, do sieci wodociągowej.

Zwierzęta również płacą cenę za nadmierne pozbywanie się masek. Poza tworzywami sztucznymi i zanieczyszczeniami w ich środowisku, zwierzęta zostały znalezione zakleszczone, uduszone, zaplątane lub w inny sposób utrudnione przez usunięte maski, zwłaszcza elastyczne pętle. Maski zostały również znalezione wewnątrz żołądków zwierząt morskich wyrzuconych na brzeg.

Ty (i osoby, którymi się opiekujesz) nie musicie go nosić

shutterstock 1708346878

Biorąc pod uwagę znane szkody masek, znikomy poziom ochrony, jaki oferują, powszechną naturalną odporność na Covid-19 i wczesne możliwości leczenia, ważne jest, aby pamiętać, że nie musisz go nosić, a co najważniejsze, dzieci i osoby niepełnosprawne nie powinny być zmuszane do noszenia ich w każdej chwili.

Rodzice, dzieci i wszyscy ludzie powinni czuć się swobodnie i bezpiecznie w codziennych czynnościach w przestrzeni publicznej i na dobre zakończyć noszenie masek. Poczuj się dobrze wiedząc, że podejmujesz zdrową decyzję dla siebie i nie narażasz innych na niebezpieczeństwo.

Przyszłe zalecenia dotyczące zdrowia publicznego powinny odzwierciedlać wszystkie aspekty dobrego samopoczucia i opierać się na wszystkich dostępnych dowodach.

Rzecznictwo na rzecz siebie i innych

shutterstock 1854759010

Wiele osób czuje się naciskanych przez politykę maski wdrażaną przez rządy, szkoły, miejsca pracy, organy zdrowia publicznego, firmy i inne organizacje lub przez przyjaciół i członków rodziny. Może być trudno poruszać się w konflikcie na temat noszenia masek, gdy inni szczerze wierzą, że są one skuteczne i bezpieczne. Oto kilka wskazówek i trochę zachęty, aby pomóc ci orędować za siebie i swoje dzieci, aby przejść o swoim życiu wolnym od tych szkodliwych barier oddechowych:

 • Stań twardo, wiedząc, że jesteś bezpieczny w otoczeniu innych.
 • Kontynuuj bez maski. Może się okazać, że nikt nie będzie się z tym liczył.
 • Nie zakładaj natychmiast maski na żądanie. Jesteś bezpieczny w otoczeniu innych. Wykorzystaj okazję, aby zaangażować się w rozmowę o swoich powodach, dla których zdecydowałeś się nie nosić maski.
 • Uzbrój się w informacje. Wykorzystaj ten przewodnik i informacje od naszych organizacji partnerskich, aby edukować innych o zagrożeniach i nieskuteczności maskowania.
 • Bądź proaktywny. Skontaktuj się ze swoim miejscem pracy, urzędnikami państwowymi i szkołą, zanim w grę wejdą mandaty na maski. Podziel się z nimi tą wiedzą i poinformuj ich, że Ty i/lub Twoje dzieci jesteście bezpieczni w pobliżu i nie zamierzacie uczestniczyć w noszeniu masek.
 • Połącz się z innymi. Coraz więcej osób jest świadomych danych o zagrożeniach i nieskuteczności maskowania. Jeśli jesteś świadomy istnienia innych, połącz się z nimi. W tych połączeniach jest siła.
 • Zawrzyj pakt o nie noszeniu masek z innymi osobami w miejscu pracy lub w szkole Twojego dziecka, aby zminimalizować poczucie bycia wyróżnionym.
 • Nie minimalizuj dyskomfortu , jaki odczuwasz z powodu barier w oddychaniu. Jest to realne, a skutki dla Twojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego są znaczące.
 • Ciesz się stałym, intymnym, pozbawionym masek kontaktem ze swoimi dziećmi.
 • Upoważnij innych do zdejmowania masek w Twojej obecności.
 • Bądźcie bezpieczni. Najlepszym sposobem na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusów jest pozostanie osób zakażonych w domu, odpoczynek i powrót do zdrowia.

Zawsze pamiętaj, że jesteś bezpieczna i możesz bezpiecznie przebywać w swoim otoczeniu.

Consider tipping our team if you found this resource helpful.

Creative Commons License
Free Cultural Work

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License and is available for republishing and use as a Free Cultural Work.