Over de Wereldraad voor Gezondheid

Wij beschermen de vrijheid van gezondheid voor de wereld

Onze missie

De Wereldgezondheidsraad is een non-profitorganisatie voor het volk, die wordt geïnformeerd en gefinancierd door het volk. Onze wereldwijde coalitie van gezondheidsgerichte organisaties en groepen uit het maatschappelijk middenveld streeft naar verbreding van de kennis over en onderbouwing van de volksgezondheid door middel van wetenschap en gedeelde wijsheid. Wij zetten ons in voor de bescherming van de mensenrechten en de vrije wil, terwijl wij mensen in staat stellen hun gezondheid en welzijn in eigen hand te nemen.
Er is een betere manier en wij zijn vastbesloten om die samen met u te creëren!
Coalitie partnerorganisaties
Landen met WCH-partners
Comités en werkgroepen
wch about people

Wat we doen

WCH brengt ’s werelds beste gezondheidsvoorvechters, artsen, vernieuwers en activisten samen die strijden voor een goede gezondheid voor iedereen. Wij werken samen met meer dan 130 organisaties in 40 landen om de kennis van en het inzicht in de volksgezondheid te verbeteren. Samen ondernemen we actie om de vrijheid van gezondheid te verdedigen en een gezonde levensstijl te bevorderen.

Wie we zijn

World Council for Health, opgericht in 2021, is een initiatief zonder winstoogmerk dat wordt gesteund door EbMCsquared CiC, een organisatie van algemeen nut. De Wereldraad voor Gezondheid wordt geleid door zijn internationale coalitiepartners, zijn stuurcomité, zijn vrijwilligers en zijn ondersteunend personeel.

Onze visie

Wij geloven in een gezonde wereld, waar iedereen kan genieten van transparante informatie, toegang tot beproefde geneesmiddelen en echte actie in geval van ziekte – met respect voor ieders persoonlijke beslissingen over gezondheid, zonder angst voor discriminatie of vervolging. Wij geloven in een wereld waarin we ons water en onze lucht schoon houden, ons voedsel onbesmet en onze gezinnen samen.

Onze partners

Onze coalitiepartners brengen expertise in op het gebied van wetenschap, medische zorg, rechtsbescherming en het organiseren van gemeenschappen om ons te helpen onze doelen te bereiken.

Waarden

De ethos van de WCH is samengevat in ons logo…

De appel is voorgoed
gezondheid en gezondheid.

De Hand en het Hart staan voor opstaan en verantwoordelijkheid nemen voor onze gezondheid, door liefde en gemeenschap.

Vertical Gradient Stylized

De Longen
symboliseren in- en uitademing, en laten ons zien hoe tegengestelden bestaan en harmonieus samenwerken.

Nieuws over wereldgezondheid van geloofwaardige organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Dat beloven we.

Ontvang de laatste updates van de Wereldraad voor Gezondheid. Geïnformeerd door meer dan 120 internationale groepen van artsen, wetenschaps- en geneeskundejournalisten en onderzoekers.

Stuurcomité van de Wereldraad voor Gezondheid

Ontmoet onze stuurgroep

Chritsof Plothe D.O.
external content.duckduckgo
Christof Plothe D.O.
Steering Committee BW Katarina Lindley
99
Dr. Katarina Lindley
Steering Committee BW Maria Hubmer Mogg
21
Dr. Maria Hubmer-Mogg
Steering Committee BW Mark Trozzi
140
Dr. Mark Trozzi
Steering Committee BW Shabnam Palesa Mohamed
12
Shabnam Palesa Mohamed
Steering Committee BW Dr Tess Lawrie
32
Dr. Tess Lawrie
Steering Committee BW Jennifer Hibberd
140
Dr. Jennifer Hibberd

Wereldraad voor Gezondheid Coalitiepartners

Steun de Wereldraad voor Gezondheid

shutterstock 1798635550

#HealthierTogether

Geef om de Wereldraad voor Gezondheid te steunen

$197,521
opgehaald
3247
donaties
$100,000
doel