Share this

Op 20 februari is het Werelddag van de sociale rechtvaardigheid, een dag waarop wordt stilgestaan bij het belang van sociale rechtvaardigheid in onze wereld. Sociale rechtvaardigheid is het idee dat iedereen het verdient eerlijk en gelijk behandeld te worden, ongeacht ras, geslacht, godsdienst, sociale status en meer – zelfs vaccinatiestatus. Eerlijke behandeling is een belangrijk ideaal dat wij allen moeten nastreven en dat noodzakelijk is voor een rechtvaardige toekomst.

Wat is de Werelddag van de sociale rechtvaardigheid en waarom moeten we die vieren?

shutterstock 1436341607

Sociale rechtvaardigheid gaat over eerlijkheid en billijkheid. Het omvat de basisbehoeften en -mogelijkheden van alle mensen. Nauw verbonden met de mensenrechten, gaat sociale rechtvaardigheid over gelijkheid voor iedereen. Elk jaar op 20 februari vieren mensen van over de hele wereld de Werelddag van de sociale rechtvaardigheid om de aandacht te vestigen op de cruciale rol van het bevorderen van sociale rechtvaardigheid door kwesties als armoede, marginalisering, ongelijkheid van mannen en vrouwen, werkloosheid, mensenrechten, enzovoort aan te pakken.

Hoewel vraagstukken op het gebied van sociale rechtvaardigheid van land tot land kunnen verschillen, zijn zij op de een of andere manier van invloed op ieder van ons. Wij hebben de laatste jaren ook maar al te goed gezien hoe nieuwe kwesties van ongelijkheid en strijd om mensenrechten kunnen opduiken waar er voordien geen waren en op plaatsen die wij niet hadden verwacht.

Hoe kunnen we betrokken raken bij de viering van de Werelddag van de Sociale Rechtvaardigheid?

Werelddag van de Sociale Rechtvaardigheid

Hoewel het geen officiële feestdag is, erkennen mensen over de hele wereld de Werelddag van de sociale rechtvaardigheid als een wereldwijde dag van eerbiediging. Dit mag echter niet betekenen dat we slechts één keer per jaar aandacht besteden aan kwesties van sociale rechtvaardigheid. Er zijn veel manieren om elke dag betrokken te raken bij onze eigen gemeenschappen en de rest van de wereld.

Er zijn vele manieren om sociale rechtvaardigheid in onze wereld en onze gemeenschappen te bevorderen. U kunt beginnen door meer te weten te komen over de problemen die mensen in uw omgeving raken en door u te verzetten tegen discriminatie en ongelijkheid wanneer u die ziet. U kunt ook organisaties steunen die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid over de hele wereld. Vrijwilligerswerk doen of doneren aan deze organisaties is een geweldige manier om een verschil te maken.

Als u zich nog niet bewust bent van wat er in uw gemeenschap gebeurt, besteed dan tijd aan een online zoektocht. Zoek een onderwerp dat je interesseert of waarmee je een band hebt en zet je dan in. Betrokkenheid kan van alles inhouden, van het rechtstreeks dienen van de mensen in uw gemeenschap tot het deelnemen aan het plaatselijke politieke proces of het opzetten en ondersteunen van parallelle netwerken die anderen dienen.

We hebben allemaal een rol te spelen in het creëren van een rechtvaardiger wereld. De Werelddag van de sociale rechtvaardigheid herinnert ons eraan dat wij ons allen voor dit doel moeten inzetten. Laten we sociale rechtvaardigheid vieren en samenwerken om van onze wereld een rechtvaardiger plaats te maken voor iedereen, vandaag en elke dag.

Vergelijkbare berichten