Share this

De Wereldgezondheidsraad (WCH) is ondubbelzinnig gekant tegen het gebruik van isolatie- en detentiekampen en alle huidige of toekomstige gedwongen detenties in verband met SARS-CoV-2 virusstatus of Covid-19.

Het proces van gedwongen verplaatsing en detentie van mensen tegen hun wil is een duidelijke schending van de mensenrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot discriminatie, onmenselijke behandeling, oneerlijke detentie, en geen bewegingsvrijheid. Ongeacht de bereidheid om namens het individu deel te nemen, wordt deze ongekende strategie als verzachtende tactiek niet ondersteund door bewijsmateriaal en dient zij derhalve niet te worden gebruikt.

WCH is van mening dat het geld dat door lokale en nationale regeringen wordt uitgegeven om deze faciliteiten te bouwen, een veel grotere impact zou hebben als het zou worden besteed aan positieve gezondheidsvoorlichting en het verstrekken van levensreddende vroegtijdige behandeling aan degenen die ziek worden.

WCH waarschuwt voor het gebruik van elke strategie die tot verdere verdeeldheid in samenlevingen over de hele wereld leidt. De praktijk van het verwijderen en beperken van bepaalde delen van een bevolking zal alleen maar leiden tot meer discriminatie en verdeeldheid.

De Wereldgezondheidsraad is van mening dat het veiliger is als mensen indien nodig thuis in quarantaine gaan, waar zij kunnen terugvallen op hun persoonlijke ondersteuningsnetwerken en toegang hebben tot vroegtijdige behandelingsinstrumenten wanneer zij ziek zijn. De Wereldraad voor Gezondheid roept op tot onmiddellijke stopzetting van het gebruik en de bouw van deze onnodige kampen en centra.

In de woorden van Nelson Mandela: “Vrij zijn is niet alleen je ketenen afwerpen, maar ook leven op een manier die de vrijheid van anderen respecteert en versterkt”.

Vergelijkbare berichten