De Wereldgezondheidsraad eist dat er een einde komt aan het gebruik van Covid-19-vaccins en boosters bij kinderen, onder meer vanwege het verhoogde risico op myocarditis.

In alle zorgkwesties moeten de voordelen tegen de risico’s worden afgewogen. Omdat er geen Covid-19 noodsituatie voor kinderen bestaat en de meeste kinderen weinig risico lopen om ernstige symptomen van Covid-19 te ontwikkelen nadat zij om te beginnen SARS-CoV-2 hebben opgelopen, dringt het WCH erop aan hen niet bloot te stellen aan het risico van de zeer reële nadelige effecten van de experimentele injecties.

  • In een studie die op 6 december 2021 werd gepubliceerd in het tijdschrift Circulation van de American Heart Association, werden 139 kinderen van <jaar onderzocht die 140 vermoedelijke episoden van myocarditis doormaakten. Uit de studie bleek dat vermoedelijke myocarditis bij 97,8% van de kinderen optrad na een mRNA-injectie, 94,2% van de vermoedelijke episoden volgde op de injectie van Pfizer-BioNTech, en 91,4% van de episoden trad op na de tweede injectie.
  • Een studie van de Universiteit van Oxford evalueerde het verband tussen het Covid-19-vaccin en myocarditis bij meer dan 42 miljoen mensen van 13 jaar en ouder. Een verhoogd risico van myocarditis werd gevonden 1-28 dagen na de derde dosis van de injectie Pfizer-BioNTech. Het verhoogde risico werd vooral vastgesteld bij mannen jonger dan 40 jaar.
  • In een studie die op 14 december 2021 in Nature Medicine werd gepubliceerd, werd bij mensen jonger dan 40 jaar een groter risico op myocarditis gevonden na een injectie met Covid-19 van Moderna dan bij het oplopen van het virus zelf.
  • In een studie van Kaiser Permanente Northwest werd een risico van ~1/1860 en ~1/2650 op myopericarditis gevonden bij mannen van respectievelijk 18-24 en 12-17 jaar na hun tweede dosis van de Covid-19 mRNA-injectie.

Myocarditis is een ontsteking van de hartspier en is een ernstige aandoening. Myopericarditis is een complicatie van acute pericarditis waarbij de pericardiale ontsteking zich uitbreidt tot het myocardium. De Wereldgezondheidsraad is het niet eens met de nieuwe en nu vaak gebruikte uitspraak dat myocarditis een milde aandoening is. Aangezien het hart van vitaal belang is voor het leven en de spier zich niet regenereert, kan de schade leiden tot levensveranderende gevolgen, waaronder vroegtijdig overlijden.

Hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs heeft verklaard dat er geen bewijs is dat kinderen Covid-19-boosters nodig hebben, blijft WCH erbij dat er geen bewijs is dat kinderen überhaupt Covid-19-injecties nodig hebben en dat uit de beschikbare gegevens blijkt dat zij meer kwaad dan goed doen.

Subscribe to World Council for Health’s newsletter to get up-to-date information about this

Uren nadat de U.S. Food and Drug Administration’s Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee unaniem een boostershot had aanbevolen twee maanden na de eenmalige injectie van Johnson & Johnson aan ontvangers ouder dan 18 jaar, vertelde commissielid Dr. Ofer Levy aan CNBC.Naarmate we naar jongere en jongere leeftijdsgroepen gaan, lopen ze steeds minder persoonlijk risico op ernstige Covid, en aan de andere kant lopen ze met het mRNA-vaccin iets meer risico op deze ontstekingsziekte van het hart. Het is dus een risico-batenanalyse, en daarom zie je die afweging.”

FDA Vaccine Advisory Committee lid en directeur van het Vaccine Education Center van het Children’s Hospital of Philadelphia, Dr. Paul Offit, zei in oktober: “Het is altijd zenuwslopend, denk ik, als je gevraagd wordt om een beslissing te nemen voor miljoenen kinderen gebaseerd op studies van slechts een paar duizend kinderen.” Bij de fase 3-veiligheidsstudies waren minder dan 3.000 kinderen betrokken.

WCH steunt het gebruik van veilige, effectieve en betaalbare behandelingen voor Covid-19, evenals veilige en effectieve vaccins, waarvan de experimentele op genen gebaseerde injecties geen deel uitmaken.

De kinderen van de wereld zijn de toekomst. Hun gezondheid en welzijn moeten worden beschermd en prioriteit krijgen.

We are a people-powered platform for world health representing 170+ coalition partners in more than 46 countries.

Creative Commons License
Free Cultural Work

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License and is available for republishing and use as a Free Cultural Work.