De Wereldraad voor Gezondheid (WCH) roept regeringen op om een einde te maken aan het gebruik van gewelddadige en niet-dodelijke wapens om mensenmassa’s in toom te houden. Het recht van vergadering en van protest is een fundamenteel mensenrecht, vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Historisch gezien heeft protest positieve veranderingen teweeggebracht, omdat burgers regeringen ter verantwoording roepen. Als zodanig hebben regeringen de plicht vreedzaam protest mogelijk te maken en wanneer er geweld uitbreekt, te zorgen dat de reactie proportioneel is.

Opbeelden die op woensdag 2 maart in Camp Wellington zijn vastgelegd, is te zien hoe de politie buitensporig geweld gebruikt tegen betogers die al bijna vier weken voor het parlementsgebouw van Nieuw-Zeeland demonstreren. Minder dan twee weken geleden heeft de politie in Canada eveneens buitensporig geweld gebruikt om de resterende deelnemers aan het vrijheidskonvooi uit de straten van Ottawa te verwijderen nadat de noodwet was ingeroepen.

Bij veel protesten en demonstraties in de afgelopen jaren waren de tactieken om mensenmassa’s in toom te houden verre van proportioneel. Politiediensten hebben gereageerd met zogenaamde “niet-dodelijke wapens” die lichamelijk letsel en psychisch leed veroorzaken, en zelfs de dood. Het gaat onder meer om traangas – een chemisch wapen dat in 1925 bij de Conventie van Genève en in 1997 bij de Conventie van Chemische Wapens is verboden, maar dat nog steeds tegen burgers wordt gebruikt -, rubberen kogels, wapenstokken, pepperspray, waterkanonnen, hersenschuddingsgranaten, en nog veel meer.

Subscribe to World Council for Health’s newsletter to get up-to-date information about this

Sommige van deze wapens zijn in feite potentieel dodelijk en vele ervan zijn niet naar behoren beoordeeld op hun effect op burgers van verschillende leeftijden en met reeds bestaande aandoeningen. Ze zijn allemaal schadelijk voor het menselijk lichaam. Bijvoorbeeld:

Tegenover vreedzame demonstraties roept WCH regeringen op om te reageren met vreedzaam engagement. Het is hun verantwoordelijkheid en plicht tegenover hun burgers om te luisteren en samen te werken wanneer kwesties die inspireren tot protest zich voordoen. Het agressief neerslaan van protestbewegingen is niet bevorderlijk voor een constructieve dialoog of voor positieve vooruitgang, en kan leiden tot een escalatie van het protest zelf.

WCH staat achter vreedzame mensen die overal ter wereld protesteren tegen mandaten en tegen alle buitensporig geweld dat tegen hen wordt gebruikt.

We are a people-powered platform for world health representing 170+ coalition partners in more than 46 countries.

Creative Commons License
Free Cultural Work

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License and is available for republishing and use as a Free Cultural Work.