Share this

De Wereldraad voor de Gezondheid (WCH) verzet zich tegen het geplande gebruik van mRNA-vaccins tegen het Epstein-Barr-virus, die momenteel in fase 1 worden getest. De WCH plaatst vraagtekens bij de legitimiteit en veiligheid van het gebruik van vaccins op basis van genen voor een wijdverbreid virus waarvan bekend is dat het meerdere varianten kent, waarvan ten minste één variant aantoonbaar 95% van de wereldbevolking infecteert.

Het Epstein-Barr Virus (EBV) werd in 1964 door de artsen Anthony Epstein en Yvonne Barr ontdekt doordat het in verband werd gebracht met Burkitt Lymphoma. EBV is een bloeiend humaan herpesvirus (HHV); gebleken is dat 95% van de bevolking drager is van ten minste één variant van EBV. Sommige vroeger bekende varianten van het virus veroorzaken weinig of geen symptomen en kunnen tientallen jaren in de organen blijven zonder problemen te veroorzaken. Nieuwe varianten en mutaties blijken agressiever en uitdagender te zijn. Een artikel dat onlangs in Science is gepubliceerd, levert het bewijs van een oorzakelijk verband tussen EBV en multiple sclerose.

Met het oog op de schade die door mRNA-injecties wordt veroorzaakt, verzet WCH zich tegen nieuwe vaccins, injecties en gentherapieën die buiten de gebruikelijke tijdspanne en veiligheidsproces worden ontwikkeld. Daarom waarschuwen wij voor het op de markt brengen van meer vaccins waarvoor onvoldoende veiligheidsgegevens beschikbaar zijn en die niet naar behoren zijn getest.

Sinds de ontdekking in 1964 is het aantal mutaties van het EBV verveelvoudigd, hetgeen erop wijst dat een massavaccinatiestrategie wellicht niet geschikt is. Zoals wij al eerder hebben gewaarschuwd, heeft massavaccinatie tijdens een pandemie vaak niet het geadverteerde effect. Aangezien het Epstein-Barr Virus door een aanzienlijk deel van de wereldbevolking wordt gedragen, is het virus thans endemisch.

Hoewel er geen specifieke conventionele medische behandelingen zijn vastgesteld voor de behandeling van recidiverende of chronische EBV, zijn er voldoende aanwijzingen dat veel mensen op natuurlijke wijze genezen van EBV. Onderzoek heeft aangetoond dat geneeskrachtige planten doeltreffend kunnen zijn bij de behandeling en uitroeiing van het Epstein-Barr Virus. Gezien de overweldigende prevalentie van EBV in de wereldbevolking roept WCH op meer middelen en energie te besteden aan het begrijpen van EBV en de beschikbare veilige behandelings- en preventiestrategieën.

MRNA vaccin technologie heeft de mensheid in de steek gelaten

De nieuwe mRNA-“vaccin”-technologie is er niet alleen niet in geslaagd de verspreiding van SARS-CoV-2 een halt toe te roepen en heeft de evolutie van nieuwe varianten in de hand gewerkt, maar heeft ook verwondingen en onnoemelijk lijden veroorzaakt in een mate die nog niet volledig is gerealiseerd. De Wereldgezondheidsraad verzet zich tegen het verdere gebruik van de Covid-19 mRNA-technologie en tegen elke nieuwe ontwikkeling van injecties met mRNA-technologie voor EBV, HIV, Marburg, of enige andere virale infectie, zonder volledige en langdurige veiligheidsgegevens.

Vergelijkbare berichten