Stop The Treaty WHO Submission Banner 560x315

Zoals de Wereldraad voor Gezondheid (WCH), onze partners en bondgenoten reeds onder de aandacht hebben willen brengen, De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een wereldwijde pandemie-overeenkomst voorgesteld die haar ondemocratische rechten zal geven over soevereine mensen. Zie hier de open brief van de WCH als reactie op deze poging tot machtsgreep.

De WHO heeft in alle stilte de mogelijkheid geboden opmerkingen te maken over de overeenkomst, maar heeft daarvoor weinig tijd uitgetrokken in de aanloop naar de eerste ronde van hoorzittingen die voor 12 en 13 april is gepland.

Wij moedigen iedereen aan om zijn gedachten vóór de deadline met de Wereldgezondheidsorganisatie te delen.

1. Ga naar de website van de Wereldgezondheidsorganisatie om nu een schriftelijke verklaring in te dienen

Schriftelijke inzendingen zijn kort en mogen maximaal 250 woorden/1250 tekens bevatten. De uiterste termijn voor schriftelijke inzendingen is woensdag 13 april, 15.00 uur UTC.
  • Inzendingen moeten een antwoord zijn op de gestelde hoofdvraag: Welke inhoudelijke elementen moeten volgens u worden opgenomen in een nieuw internationaal instrument inzake paraatheid voor en reactie op een pandemie?

De WHO vraagt de wereldbevolking niet of zij al dan niet van mening is dat een wereldwijde overeenkomst nodig is. In plaats daarvan heeft de organisatie voor zichzelf besloten dat deze maatregel gerechtvaardigd is en vraagt zij om input over wat de mensen denken dat erin moet worden opgenomen.

Subscribe to World Council for Health’s newsletter to get up-to-date information about this

Hoe schrijf je je inzending?

  • zich te onthouden van verklaringen die geen verband houden met het onderwerp in kwestie; en
  • worden gepresenteerd op een respectvolle manier, vrij van godslastering, ad hominem aanvallen, vulgariteit, of andere ongepaste taal.
  • Indien een mondelinge of schriftelijke deelname niet voldoet aan deze vereisten, zoals uitsluitend bepaald door de WHO, zal de deelname niet ontvankelijk zijn. Dit betekent dat de WHO sprekers tot de orde kan roepen en/of sprekersverbindingen kan verbreken, en ervoor kan kiezen geen schriftelijke verklaringen af te leggen.

Waarom moet ik mijn inzending baseren op de door de WHO verstrekte context?

Omdat de WHO zich het recht voorbehoudt de relevantie van inzendingen te beoordelen, is het belangrijk op een passende maar constructieve manier op de prompt te reageren. De Wereldgezondheidsraad stelt dan ook voor de volgende elementen aan te pakken:

  • De nationale en lokale leiders behouden hun volledige autonomie en behouden zich het recht voor om beslissingen te nemen op basis van wat het beste is voor hun eigen bevolking.
  • de mogelijkheid voor naties en lokale gemeenten om naar eigen goeddunken en zonder consequenties af te zien van alle onderdelen van de overeenkomst.
  • Een open en transparant proces met de mogelijkheid voor alle mensen van de wereld om te stemmen over het opnemen van “failsafe”-maatregelen die zullen voorkomen dat de wereldwijde overeenkomst wordt toegepast op plaatsen waar een meerderheid van de bevolking dat niet wil.
  • Maatregelen die geen ruimte laten voor beïnvloeding van het proces door alle farmaceutische bedrijven of andere profiteurs van de mondiale gezondheidszorg.

De hoorzitting zal hier op dinsdag 12 april live worden uitgezonden.

2. Verspreid uw actie via sociale media

Maak wat lawaai op social media om #StopTheTreaty

Volksgezondheid is geen eenvormig programma. We hebben mensen en gemeenschappen nodig die controle hebben over hun gezondheid. Laat vandaag nog een reactie achter op #StopTheTreaty

Maak een screenshot van je inzending op de WHO-pagina (vlak voordat je het indient) en tweet het om anderen te laten weten hoe het werkt.
Deel ook op Minds, Gettr, en overal waar je denkt dat het belangrijk is.

Gebruik de hashtag #StopTheTreaty zodat we onze stemmen kunnen verenigen, en @WCH_org en @WHO op Twitter.

[wp_social_ninja id=”66527″ platform=”twitter”]

#StopTheTreaty

De WHO-overeenkomst is onnodig en bedreigt onze soevereiniteit en onvervreemdbare rechten

De WHO wil de pandemieovereenkomst bevestigen tijdens de 77e Wereldgezondheidsvergadering in 2024, maar het zou veel eerder kunnen gebeuren. De Wereldgezondheidsraad zal de bewustwording blijven bevorderen door campagne te voeren tegen deze ondemocratische maatregel.

We are a people-powered platform for world health representing 170+ coalition partners in more than 46 countries.

Creative Commons License
Free Cultural Work

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License and is available for republishing and use as a Free Cultural Work.