De Wereldraad voor Gezondheid (WCH) viert feest met de bevolking van India na de overwinning van maandag in de strijd tegen vaccinmandaten. Onder verwijzing naar “lichamelijke integriteit en persoonlijke autonomie” heeft het Indiase Hooggerechtshof bepaald dat mensen niet wettelijk kunnen worden gedwongen Covid-19-vaccins te nemen.

De rechters B. R. Gavai en L. Nageswara Rao hebben ook gevraagd dat gegevens over ongewenste voorvallen in verband met de Covid-19-injecties “openbaar toegankelijk” worden gemaakt.

Justitie Rao legde uit:

Subscribe to World Council for Health’s newsletter to get up-to-date information about this

“Met betrekking tot de inbreuk op de lichamelijke integriteit en de persoonlijke autonomie van het individu, bezien in het licht van de vaccins en andere volksgezondheidsmaatregelen die zijn ingevoerd om de Covid-19-pandemie het hoofd te bieden, zijn wij van mening dat de lichamelijke integriteit wordt beschermd door artikel 21 van de Grondwet en dat niemand kan worden gedwongen zich te laten vaccineren. Voorts omvat de persoonlijke autonomie van een individu, die een erkend facet is van de door artikel 21 gewaarborgde bescherming, het recht om elke medische behandeling op het gebied van de individuele gezondheid te weigeren”.

Het Hof verklaarde ook dat het “geen gegevens” had ontvangen ter weerlegging van de “opkomende wetenschappelijke opinie die erop lijkt te wijzen dat het risico van overdracht van het virus van niet-gevaccineerde personen bijna even groot is als dat van gevaccineerde personen”.

Hoewel de Indiase regering de mogelijkheid heeft om beperkingen op te leggen aan rechten, moeten de beperkingen voldoen aan de drie vereisten: wettigheid, legitieme noodzaak en evenredigheid. De recente mandaten hebben deze test niet doorstaan.

Bovendien, aldus het Hof, “kunnen personen die zich op grond van persoonlijke overtuigingen of voorkeuren niet willen laten vaccineren, zich aan vaccinatie onttrekken, zonder dat iemand hen fysiek dwingt zich te laten vaccineren”.

Op maandag nam Yohan Tengra deel aan de Algemene Vergadering van de Wereldgezondheidsraad nr. 39, waar hij nieuws deelde over de laatste ontwikkelingen en ook zijn directe betrokkenheid bij de overwinning via zijn werk met de Awaken India Movement.

De Wereldgezondheidsraad blijft erbij dat het onwettig en onwettig is dat wie dan ook, direct of indirect, deelneemt aan dit schadelijke experimentele vaccinatieprogramma.

We are a people-powered platform for world health representing 170+ coalition partners in more than 46 countries.

Creative Commons License
Free Cultural Work

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License and is available for republishing and use as a Free Cultural Work.