Masowy konwój kierowców ciężarówek z Ameryki Północnej, którzy domagają się zniesienia obowiązku stosowania szczepionek na przejściach granicznych w Kanadzie, wyruszył w podróż przez cały kraj. ma dotrzeć do Ottawy 29 stycznia. Mandaty pogłębiają przerwy w świadczeniu podstawowych usług niezbędnych do funkcjonowania kraju, takich jak opieka zdrowotna i transport, a także naruszają podstawowe prawa człowieka oraz Kanadyjską Kartę Praw i Wolności. Światowa Rada Zdrowia (World Council for Health – WCH) docenia wysiłki tych kierowców i ich zwolenników na całym świecie.

Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego oraz
prawo do tego, by nie być pozbawionym tego prawa, chyba że zgodnie z zasadami
podstawowej sprawiedliwości.

Kanadyjska Karta Praw i Wolności

Obowiązkowe szczepionki Covid-19 zostały wprowadzone na kanadyjskich przejściach granicznych 15 stycznia. Od tego czasu powstał oddolny, pokojowy ruch pracowników poszkodowanych i kierowców ciężarówek, którzy działają w poczuciu solidarności. Pierwszy etap konwoju protestacyjnego rozpoczął się 22 stycznia w północnej Kolumbii Brytyjskiej, a do akcji dołączyły nowe grupy z różnych kierunków, w tym ze Stanów Zjednoczonych.

„Kierowcy ciężarówek mają dużą siłę przebicia” – powiedział filmowiec Laurent Goldstein, który 23 stycznia był w Delta, BC, aby udokumentować jedne z pierwszych ciężarówek biorących udział w akcji cross country, a w poniedziałek złożył relację dla WCH. „Dystrybuują żywność, dystrybuują towary. To prawie jak linia życia, krew cywilizacji, jeśli się nad tym zastanowić”.

Subscribe to World Council for Health’s newsletter to get up-to-date information about this

W środę kierowcy ciężarówek utworzyli rekordowy konwój o długości ponad 70 km, do którego dołączają ciężarówki ze wszystkich części Kanady. Konwój wolności jest witany przez tysiące Kanadyjczyków, którzy ustawiają się na drogach i mostach autostradowych, aby kibicować temu spektaklowi na rzecz wolności i zdrowia.

„Organizatorzy są bardzo sumienni. Kontaktują się z policją, RCMP, różnymi społecznościami, przez które przejeżdżają po drodze, i dbają o to, by odbyło się to w sposób bardzo pokojowy i pełen szacunku” – wyjaśnił Goldstein.

Pokojowa akcja obywatelska wywiera ogromną presję na rząd premiera Justina Trudeau, aby uchylił nie tylko mandaty na szczepionki dla kierowców ciężarówek, ale także zaprzestał stosowania wszystkich tzw. mandatów zdrowotnych od marca 2020 roku.

Światowa Rada Zdrowia sprzeciwia się dalszemu stosowaniu i nakazowi stosowania eksperymentalnych i szkodliwych zastrzyków Covid-19, wzywając do natychmiastowego zap rzestania ich stosowania. WCH popiera stosowanie bezpiecznych, skutecznych i niedrogich metod leczenia Covid-19 i sprzeciwia się środkom ograniczającym swobodę poruszania się.

Canadian Trucking Alliance, grupa interesów branżowych, potępiła Freedom Convoy 2022, kwestionując bezpieczeństwo publiczne, mimo że organizatorzy demonstrowali pokojowo i w porozumieniu z lokalną policją. Organizacja, która twierdzi, że stara się złagodzić problemy związane z łańcuchem dostaw spowodowane działaniami rządu, nadal opowiada się za obowiązkowymi zastrzykami, aby działać.

Organizatorzy konwoju otrzymali dziesiątki tysięcy datków za pośrednictwem kampanii GoFundMe, aby wesprzeć kierowców ciężarówek. Pojawiło się jednak zamieszanie po doniesieniach, że środki zostały zamrożone przez GoFundMe. Wpłaty wciąż napływają, ale nie wiadomo, czy GoFundMe – organizacja, która w przeszłości wstrzymywała wpłaty na cele, z którymi się nie zgadzała – uwolni fundusze.

Światowa Rada Zdrowia, partner koalicji „Policja na straży”, wydała oświadczenie popierające konwój wolności. Wyrazy wsparcia przekazał również partner koalicyjny WCH – Canadian Covid Care Alliance – na Twitterze i w swoim biuletynie. Odwiedź stronę Canada Unity, aby dowiedzieć się więcej o Konwoju Wolności 2022.

We are a people-powered platform for world health representing 170+ coalition partners in more than 46 countries.

Creative Commons License
Free Cultural Work

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License and is available for republishing and use as a Free Cultural Work.