De Wereld Gezondheidsraad (WCH) verzet zich tegen de wijdverbreide paniekzaaierij naar aanleiding van de ontdekking van de B.1.1.529 (Omicron) SARS-CoV-2 variant. Volgens de beschikbare gegevens is de variant niet zorgwekkender dan andere.

WCH erkent dat alle virussen muteren en dat natuurlijke immuniteit een betere bescherming biedt tegen virale mutaties dan de Covid-19 inentingen.

Wij waarschuwen tegen de herinvoering van lockdowns en andere onnodige maatregelen waarvan niet bewezen is dat zij de verspreiding van het virus afremmen. Het is gebleken dat deze maatregelen onnodige schade veroorzaken.

Subscribe to World Council for Health’s newsletter to get up-to-date information about this

WCH dringt er bij de wereldleiders op aan om te luisteren naar gezondheidsfunctionarissen in Afrika, waaronder Viroloog Barry Schoub, het hoofd van de Zuid-Afrikaanse ministeriële adviescommissie voor Covid-19-vaccins, en Joe Phaahla, de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid.

Dr. Schoub heeft gezegd dat het “onwaarschijnlijk is dat het een ernstigere ziekte zal veroorzaken.” Phaahla heeft het reisverbod voor personen uit acht Afrikaanse landen een “reflexmatige reactie” genoemd die “nergens op slaat”.

Eerder deze maand werd het Afrikaanse continent gevierd omdat het volgens de Wereldgezondheidsorganisatie “een van de minst getroffen regio’s ter wereld” is, ondanks het feit dat minder dan 6% van de bevolking gevaccineerd is.

Er zij ook op gewezen dat de eerste vier gevallen van Omicron die in de media werden besproken, zich voordeden bij gevaccineerden in Botswana, waar slechts 20% van de bevolking volledig gevaccineerd is.

WCH staat achter de Afrikaanse naties en erkent hun vermogen om te bepalen wat het beste is voor hun volk. WCH gelooft niet dat deze landen “gered” moeten worden door westerse landen die graag willen vaccineren en is fel gekant tegen alle reisverboden.

Terwijl vaccinfabrikanten zich haasten om een nieuw vaccin voor deze variant te ontwikkelen, herinnert de World Council for Health de WHO, de FDA, de MHRA en andere regelgevende instanties eraan dat de ontwikkeling van veilige vaccins ongeveer 10 jaar in beslag neemt. Verdere nieuwe vaccinproducten die in allerijl zijn ontwikkeld door Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca of welke andere geneesmiddelenfabrikant dan ook, zullen niet aanvaardbaar zijn voor de bevolking van Afrika of de bevolking van de wereld.

Bezoek onze Omicron bron voor meer informatie.

We are a people-powered platform for world health representing 170+ coalition partners in more than 46 countries.

Creative Commons License
Free Cultural Work

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License and is available for republishing and use as a Free Cultural Work.