De Wereldgezondheidsraad (WCH) erkent dat het Japanse ministerie van Volksgezondheid publiekelijk verplichte Covid-19 injecties heeft afgewezen. WCH moedigt wereldleiders aan naar Japan te kijken als voorbeeld in een tijd waarin velen een autoritair antwoord op de Omicron-variant en op de grotere Covid-19 pandemie propageren.

De Japanse regering heeft zich uitgesproken tegen verplichte vaccinatie en discriminatie van degenen die ervoor kiezen niet aan de injecties deel te nemen. Hoewel de regering de burgers van Japan blijft aanmoedigen om de Covid-19 injecties te nemen, heeft zij ook het risico van myocarditis erkend en het belang van geïnformeerde toestemming benadrukt.

Op de website van het Japanse ministerie van Volksgezondheid staat te lezen:

“Hoewel we alle burgers aanmoedigen om de COVID-19-vaccinatie te ontvangen, is het niet verplicht. Vaccinatie wordt alleen gegeven met toestemming van de te vaccineren persoon na de verstrekte informatie.

Laat u a.u.b. op eigen initiatief vaccineren, waarbij u zowel de doeltreffendheid bij het voorkomen van infectieziekten als het risico van bijwerkingen begrijpt. Zonder toestemming worden er geen vaccinaties gegeven.

Dwing niemand op uw werkplek of in uw omgeving om zich te laten vaccineren en discrimineer degenen die niet zijn gevaccineerd niet.”

Terwijl de Wereldgezondheidsraad is tegen het verdere gebruik van de experimentele injecties en heeft opgeroepen tot het onmiddellijke beëindiging van het gebruik ervan, is de erkenning door Japan van bijwerkingen en de noodzaak van geïnformeerde toestemming samen met hun verzet tegen verplichte injecties en discriminatie op grond van injectiestatus opmerkelijk en significant en moet als zodanig worden erkend.

We are a people-powered platform for world health representing 170+ coalition partners in more than 46 countries.

Creative Commons License
Free Cultural Work

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License and is available for republishing and use as a Free Cultural Work.