De Wereldgezondheidsraad (WCH) is sterk gekant tegen het gebruik van lockdowns als middel om de verspreiding van SARS-CoV-2 te voorkomen. Lockdowns, shelter-in-place orders en mobiliteitsbeperkingen blijken meer kwaad dan goed te doen.

Volgens de fundamentele epidemiologische theorie leiden lockdowns niet tot een vermindering van het aantal gevallen op lange termijn, noch hebben zij ooit met succes geleid tot de uitroeiing van een ziekte. Vooral buiten de beginfase van een pandemie is het contraproductief om lockdowns toe te passen.

Sinds de pandemie voor het eerst werd afgekondigd, hebben nationale en lokale overheden beperkingen opgelegd aan bepaalde activiteiten, ongeacht of een formele lockdown werd afgekondigd. Op sommige plaatsen heeft dit geleid tot gesloten scholen, minder capaciteit, sluiting van winkels en bedrijven, reisbeperkingen en nog veel meer. In steeds meer landen gelden deze mobiliteitsbeperkingen alleen voor niet-gevaccineerde personen, ongeacht hun immuniteit.

Subscribe to World Council for Health’s newsletter to get up-to-date information about this

Het beperken van de mobiliteit is een van de voornaamste instrumenten die de regeringen tijdens de pandemie hebben gebruikt, maar deze maatregelen hebben schadelijke gevolgen, waarvan vele pas over jaren volledig zullen worden gerealiseerd.

Afsluitingen zijn een mislukte strategie en een ongekend aantal mensen heeft daarbij het leven verloren. Bijna twee jaar na de pandemie kunnen we niet doorgaan met het radicaal veranderen van het leven van mensen in de hoop de verspreiding te vertragen van een ziekteverwekker waarvoor veel van degenen die het meest door de lockdowns worden getroffen, niet eens het risico lopen.

De World Council for Health benadrukt dat lockdowns niet moeten worden opgelegd aan de samenleving als geheel of beperkt moeten blijven tot bepaalde delen van de samenleving. Deze laatste strategie is niet alleen niet gebaseerd op bewijzen, ze is ook discriminerend en zal leiden tot segregatie en een tweedeling van de samenleving, waardoor gezinnen en gemeenschappen uiteen zullen vallen.

De beste manier om vooruitgang te boeken is een vroegtijdige behandeling aan te bieden, de natuurlijke immuniteit te erkennen, meer voorlichting te geven over hoe we onze natuurlijke immuunsystemen kunnen versterken en ons te verenigen als de wereldgemeenschap die we zijn.

We are a people-powered platform for world health representing 170+ coalition partners in more than 46 countries.

Creative Commons License
Free Cultural Work

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License and is available for republishing and use as a Free Cultural Work.