Stop het Verdrag: Comité van de Wereldraad voor Gezondheidsrecht en Activisme, Vertegenwoordigingen van coalitiepartners bij de WHO

Stop het Verdrag: Comité van de Wereldraad voor Gezondheidsrecht en Activisme, Vertegenwoordigingen van coalitiepartners bij de WHO

De Wereldgezondheidsraad (WCH) heeft, samen met het publiek en onze coalitiepartners, vorige maand protest aangetekend bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tijdens een kort inspraakproces. Hier…

UPDATED: Commentaar op de luisterbijeenkomst van belanghebbenden voor de 75e Wereldgezondheidsvergadering

UPDATE 13 mei 2022 – De luistersessie heeft plaatsgevonden, maar het HHS Office of Global Affairs blijft schriftelijke opmerkingen van belanghebbenden ontvangen. Geef een…

#StopTheWHO: Hoe u een standpunt kunt innemen tegen wijzigingen in de internationale gezondheidsvoorschriften

Lees dit artikel in verschillende talen: #StopDeWHO De WHO grijpt onze gezondheidssoevereiniteit door de Internationale Gezondheidsregeling te veranderen. In mei 2022 wil de Wereldgezondheidsorganisatie…

#StophetVerdrag: Reageer op WHO’s Pandemie Verdrag

#StophetVerdrag: Reageer op WHO’s Pandemie Verdrag

Zoals de Wereldraad voor Gezondheid (WCH), onze partners en bondgenoten reeds onder de aandacht hebben willen brengen, De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een wereldwijde pandemie-overeenkomst…