Το Παγκόσμιο Συμβούλιο για την Υγεία (WCH) αναγνωρίζει ότι το Υπουργείο Υγείας της Ιαπωνίας έχει απορρίψει δημοσίως τις υποχρεωτικές ενέσεις Covid-19. Το WCH ενθαρρύνει τους παγκόσμιους ηγέτες να κοιτάξουν την Ιαπωνία ως παράδειγμα σε μια εποχή κατά την οποία πολλοί προωθούν μια αυταρχική απάντηση στην παραλλαγή Omicron και στην ευρύτερη πανδημία Covid-19.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας έχει ταχθεί κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού και κατά των διακρίσεων σε βάρος όσων επιλέγουν να μη συμμετέχουν στις ενέσεις. Ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει να ενθαρρύνει τους πολίτες της Ιαπωνίας να κάνουν τις ενέσεις Covid-19, έχει επίσης αναγνωρίσει τον κίνδυνο μυοκαρδίτιδας και έχει τονίσει τη σημασία της συγκατάθεσης μετά από ενημέρωση.

Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας της Ιαπωνίας αναφέρει:

“Παρόλο που ενθαρρύνουμε όλους τους πολίτες να κάνουν τον εμβολιασμό COVID-19, δεν είναι υποχρεωτικός ή υποχρεωτικός. Ο εμβολιασμός θα γίνεται μόνο με τη συγκατάθεση του ατόμου που πρόκειται να εμβολιαστεί μετά την ενημέρωση που του παρέχεται.

Παρακαλείστε να εμβολιαστείτε με δική σας απόφαση, κατανοώντας τόσο την αποτελεσματικότητα στην πρόληψη μολυσματικών ασθενειών όσο και τον κίνδυνο παρενεργειών. Κανένας εμβολιασμός δεν θα γίνει χωρίς συγκατάθεση.

Σας παρακαλούμε να μην αναγκάσετε κανέναν στο χώρο εργασίας σας ή στους γύρω σας να εμβολιαστεί και να μην κάνετε διακρίσεις σε βάρος όσων δεν έχουν εμβολιαστεί”.

Ενώ το Παγκόσμιο Συμβούλιο Υγείας τάσσεται κατά της συνέχισης της χρήσης των πειραματικών ενέσεων και έχει ζητήσει την άμεσο τέλος της χρήσης τους, η αναγνώριση από την Ιαπωνία των παρενεργειών και της ανάγκης για συγκατάθεση μετά από ενημέρωση μαζί με την αντίθεσή της στις υποχρεωτικές ενέσεις και στις διακρίσεις με βάση την κατάσταση της ένεσης είναι αξιοσημείωτη και σημαντική και θα πρέπει να αναγνωριστεί ως τέτοια.

We are a people-powered platform for world health representing 170+ coalition partners in more than 46 countries.

Creative Commons License
Free Cultural Work

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License and is available for republishing and use as a Free Cultural Work.